Skip to Content

Datum stupanja na snagu: 1/15/2024

Kompanija Mastercard International Incorporated i njene filijale (zajedno „Mastercard“) poštuju vašu privatnost.

Ovo Globalno obaveštenje o privatnosti opisuje vrste Podataka o ličnosti koje prikupljamo, svrhe u koje prikupljamo te Podatke o ličnosti, druge strane sa kojima možemo da ih delimo, kao i mere koje preduzimamo da bismo zaštitili bezbednost podataka. Obaveštenje takođe opisuje vaša prava i mogućnosti u vezi sa vašim Podacima o ličnosti i kako možete da nas kontaktirate u vezi sa našim praksama zaštite privatnosti.

Molimo da imate na umu da mi delujemo i u ime i prema uputstvima finansijskih ustanova, trgovaca i drugih partnera koji deluju kao rukovaoci podacima, uključujući i obradu platnih transakcija. Za više informacija, pogledajte njihove odgovarajuće smernice privatnosti u odeljku koji se odnosi na obradu vaših Podataka o ličnosti u ovim slučajevima.

Naše prakse privatnosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemalja u kojima poslujemo, a sve da bismo se pridržavali lokalnih praksi i zakonskih zahteva. Određena obaveštenja o privatnosti mogu da se odnose na neke naše proizvode i usluge. Posetite veb-stranicu ili digitalni resurs određenog proizvoda ili usluge da biste više saznali o našim praksama u pogledu privatnosti i informacija u vezi sa tim proizvodom odnosno uslugom.

TRUSTe link for APEC Privacy TRUSTe link for APEC Processor

 

 

1. Podaci o ličnosti koje možemo da prikupljamo

„Podaci o ličnosti” podrazumevaju sve podatke koji se odnose na osobu čiji se identitet može identifikovati ili je identifikovan. Možemo da prikupljamo sledeće vrste Podataka o ličnosti:

 • Podatke o transakciji, kao što su broj ličnog računa, naziv i lokacija trgovca, datum i ukupan iznos transakcije i druge podatke koje dostavljaju finansijske ustanove ili trgovci kada delujemo u njihovo ime.
 • Podatke o proizvodu i usluzi, kao što su podaci o registraciji i plaćanju, kao i podaci koje se odnose na konkretan program, kada proizvode ili usluge tražite direktno od nas ili učestvujete u marketinškim programima.
 • Podatke o korišćenju veb-sajta, uređaja i mobilne aplikacije, te slične podatke koji su prikupljeni automatizovanim sredstvima, kao što su kolačići i slične tehnologije.
 • Podatke iz prijava za posao i srodne podatke kada se prijavljujete za posao kod nas.
 • Podatke o poslovnom kontaktu kada radite za jednog od naših poslovnih partnera.
 • Podaci o proveri identiteta, kao što su ime, imejl adresa, fizička adresa, telefonski broj i IP adresa.

Za potrebe ovog Globalnog obaveštenja o privatnosti, „Podaci o ličnosti” podrazumevaju, osim ako nije drugačije navedeno, sve podatke koji se odnose na osobu čiji se identitet može identifikovati ili je identifikovan. Možemo da dobijemo različite vrste Podataka o ličnosti (uključujući osetljive podatke o ličnosti, što može da bude neophodno prema merodavnom zakonu) u pogledu vas u situacijama koje su opisane ispod.

Podaci o ličnosti koje dobijemo od finansijskih ustanova, trgovaca, te drugih partnera u vezi sa proizvodima ili uslugama kompanije Mastercard

U svojstvu obrađivača platnih transakcija i pružaoca srodnih usluga, prikupljamo ograničeni broj podataka u vezi sa vašim platnim transakcijama, kao što su broj ličnog računa, naziv i lokacija trgovca, datum i ukupan iznos transakcije. Važno je napomenuti da mi generalno ne trebamo niti prikupljamo ime i prezime ili druge podatke o vlasniku kartice za potrebe obrade platnih transakcija.

Pored navedenog, za određene proizvode i usluge, vaše finansijske ustanove, trgovci kod kojih vršite transakciju ili drugi partneri, mogu da nam dostave dodatne podatke o vama ili možemo da ih prikupimo direktno od vas da bismo vam u njihovo ime obezbedili te proizvode i usluge, podržali njihovo poslovanje ili izvršili aktivnosti obrade u njihovo ime.

U gorenavedenim situacijama, možemo da delujemo u ime i u skladu sa instrukcijama finansijskih ustanova, trgovaca i drugih partera koji deluju u svojstvu rukovalaca podacima. Osim ukoliko nije drugačije zakonom određeno, obrađivaćemo vaše Podatke o ličnosti da bismo obradili platne transakcije ili u svrhe dogovorene između kompanije Mastercard i finansijskih ustanova, trgovaca i drugih partnera. Za više informacija o obradi vaših Podataka o ličnosti, pogledate njihove određene smernice privatnosti.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo kada vam direktno pružamo proizvode i usluge kompanije Mastercard

Kompanija Mastercard može direktno da vam pruži proizvode i usluge kao što su marketinški programi, nagradni programi, eNovčanici, Rešenja otvorenog bankarstva, unapred plaćene usluge, programi upozorenja o lokaciji i alatke za biometrijsku proveru. Da biste koristili jedan ili više ovih proizvoda i usluga, možete direktno da nam dostavite podatke na različite načine uključujući: (i) putem naših veb-sajtova ili digitalnih resursa, (ii) kao odgovor na marketinšku ili drugu vrstu komunikacije, (iii) prijavom za neki Mastercard proizvod ili uslugu, ili (iv) svojim učešćem u ponudi, programu ili promociji. Mi takođe možemo da dobijemo vaše Podatke o ličnosti kada koristite naše proizvode ili usluge, od kompanija koje koriste ili olakšavaju pružanje naših proizvoda ili usluga, iz javno dostupnih izvora, ili od trećih lica, koji su naši partneri. Vaše Podatke o ličnosti takođe mogu da nam proslede finansijske ustanove, trgovci i drugi poslovni partneri.

Podaci o ličnosti koje možemo da prikupljamo u vezi sa programima koje vam direktno nudimo su detaljnije obrazloženi u nastavku. Svaki program se razlikuje i zato, kada je to moguće, za više informacija pogledajte obaveštenje o privatnosti koje se odnosi na konkretan program i korišćenje vaših Podataka o ličnosti za taj konkretan program.

 • Podaci koji su potrebni za registraciju i plaćanje: Možemo da prikupljamo identifikatore i vaše kontakt podatke (kao što su ime i prezime, imejl adresa, broj telefona, adresa za fakturisanje ili adresa za isporuku), informacije o autentifikaciji (npr. korisničko ime i lozinka), dob, datum rođenja, pol i porodični status, vojni i veteranski status, , preferencije u pogledu jezika, detalje o plaćanju, broj ličnog računa, komercijalne informacije kao što su naziv i lokacija trgovca, datum i ukupan iznos transakcija, datum isteka kartice i kod za verifikaciju kartice.
 • Podaci koje obrađujemo da bismo vam obezbedili program: Možemo da prikupljatmo različite vrste Podataka o ličnosti u zavisnosti od programa. Na primer, programi osmišljeni da vam ponude usluge na osnovu lokacije obično zahtevaju prikupljanje vaše adrese ili podataka o geolokaciji. Programi u sklopu naših Rešenja otvorenog bankarstva mogu da zahtevaju prikupljanje podataka o vašem finansijskom računu. Na sličan način, programi osmišljeni da vam omoguće proveru, na primer, prepoznavanjem lica ili otiska prsta, mogu da zahtevaju obradu vaše fotografije i/ili biometrijskih podataka. Svi ovi programi su dobrovoljni, i vaši Podaci o ličnosti se prikupljaju samo ako se prijavite za te programe.
 • Drugi podaci koje odlučite da nam otkrijete: vi takođe možete odlučiti da dostavite druge podatke, kao što su različite vrste sadržaja (npr. fotografije, članci, komentari), kontakt podaci prijatelja ili drugih ljudi koje biste želeli da kontaktiramo, sadržaj koji postavljate putem naloga na društvenim mrežama ili članstvo u trećim licima, ili bilo koji drugi podatak koji želite da podelite sa nama, na primer kad kontaktirate korisničku službu.

Pod merodavnim zakonima možete da podležete obavezama, kao što je obaveza dostavljanja potpunih i tačnih podataka kad dajete saglasnost na obradu vaših Podataka o ličnosti.

Dodatno, možemo da prikupljamo ili obrađujemo Podatke o ličnosti za sprečavanje prevare ili praćenje, upravljanje rizikom, rešavanje sporova i u druge srodne svrhe. Ti podaci mogu da obuhvataju identifikatore, komercijalne informacije, te informacije o aktivnostima na internetu ili drugim elektronskim mrežama, kao što su broj ličnog računa, naziv i lokacija trgovca, datum i ukupan iznos transakcija, IP adresa, indikator rizika od prevare, podaci o lokaciji, detalji o trgovcu, kupljenim stvarima i podaci o sporu. Kad obezbedimo kriptovalutu i intelegenciju za blokčejn rešenja, možemo da prikupljamo i obrađujemo podatke prikupljene iz blokčejna, uključujući adrese blokčejna i druge detalje o transkaciji kriptovalute. Za više informacija kliknite ovde.

Za više informacija o našem prikupljanju Podataka o ličnosti u pogledu Rešenja otvorenog bankarstva, kliknite ovde.

Podaci o ličnosti koje dobijamo kroz vašu interakciju sa reklamama, veb-sajtovima, aplikacijama i drugim digitalnim resursima kompanije Mastercard

Mi, naši pružaoci usluga i partneri možemo da prikupljamo određene podatke o vama putem automatizovanih sredstava, kao što su informacije o aktivnosti na Internetu ili drugim elektronskim mrežama, kolačići ili veb-svetionici kada pogledate naše reklame, pristupite mobilnim aplikacijama ili posetite naše veb-sajtove, stranice ili druge digitalne resurse. Podaci o internetu i/ili uređaju koje prikupljamo na ovaj način mogu da uključuju: IP adresu, vrstu pregledača, operativni sistem, identifikator mobilnog uređaja, geografsku oblast, referentne URL-ove i podatke o preduzetim aktivnostima ili komunikaciju sa našim digitalnim resursima. „Kolačić” je tekstualna datoteka koji veb-server postavlja na hard drajv kompjutera. „Veb-svetionik,” takođe poznat kao internet pločica, piksel pločica ili providni GIF je tehnologija koja nam pomaže da utvrdimo kada je nekom sadržaju pristupljeno ili je posećen.

Koristimo ove navedene podatke da bismo unapredili naše onlajn proizvode i usluge tako što procenujemo broj korisnika koji pristupaju ili koriste naše onlajn proizvode i usluge, koji sadržaj, proizvodi ili opcije naših onlajn proizvoda i usluga najviše interesuju posetioce, koje vrste ponuda naši klijenti vole da vide i koji su tehnički rezultati naših onlajn proizvoda i usluga. Na primer, možemo da koristimo usluge veb-analitike trećih lica na našim veb-sajtovima i mobilnim aplikacijama, kao što su one koje pruža Adobe Omniture. Pružaoci analitičkih usluga koji upravljaju ovim uslugama koriste tehnologije kao što su kolačići i veb-svetionici da bi nam pomogli da analiziramo na koji način posetioci koriste naše veb-sajtove i aplikacije.

Mi, naši pružaoci usluga i partneri možemo da prikupljamo određene podatke o vama u vezi sa našim marketinškim aktivnostima, uključujući ponude, nagradne igre, takmičenja i promocije. Podaci koji se prikupljaju za ove svrhe mogu da obuhvataju identifikatore i vaše kontakt podatke (npr. ime i prezime, poštansku adresu, imejl adresu, broj telefona), podatke za elektronsku identifikaciju (npr. korisničko ime, lozinku, sigurnosna pitanja, IP adresu), i podatke prikupljene u kontekstu onlajn marketinških programa uključujući komercijalne informacije, informacije o aktivnosti na Internetu ili drugim aktivnostima na elektronskoj mreži, podatke o geolokaciji i zaključke izvučene iz Podataka o ličnosti (npr. lične karakteristike, životne navike, potrošačke navike, interesovanja, podatke o lokaciji, snimke glasa i slike).

Mi, naši pružaoci usluga i partneri možemo takođe da prikupljamo određene podatke o vama da bismo vam obezbedili sadržaj i reklame koje su prilagođene vašim pojedinačnim interesovanjima na osnovu zaključaka izvučenih iz Podataka o ličnosti. Podaci prikupljeni za ove svrhe mogu da obuhvataju podatke o aktivnosti na Internetu ili drugim aktivnostima na elektronskoj mreži, kao što su detalji o određenim stranicama ili reklamama koje gledate na našim veb-sajtovima i radnje koje vršite na našim veb-sajtovima i aplikacijama.

Mi, naši pružaoci usluga i partneri možemo da prikupljamo određene podatke o vama putem automatizovanih sredstava kao što su alatke za društvene mreže, vidžeti ili dodaci da bismo vas povezali sa vašim računima na društvenim mrežama. Ove funkcije mogu da vam omoguće da se prijavite putem naloga na društvenim mrežama, delite vezu ili objavite direktno na svom nalogu na društvenim mrežama. Kada posetite veb-sajt koji sadrži takve alatke ili dodatke, društvene mreže ili drugi pružalac usluga može saznati za vašu posetu. Međutim, vašu komunikaciju sa ovim alatkama regulišu smernice privatnosti odgovarajućih platformi društvenih medija. S obzirom da ne kontrolišemo prakse trećih lica u vezi sa rukovanjem podacima, preporučujemo vam da pregledate njihove smernice privatnosti, uslove korišćenja i ugovore o licenci (ako postoje). Za više detalja, pogledajte odeljak 7 („Karakteristike i veze do drugih veb-sajtova“) ovog Globalnog obaveštenja o privatnosti.

Takođe, neki od naših onlajn proizvoda i usluga obuhvataju naprednu tehnologiju za sprečavanje prevara koja koristi podatke na osnovu ponašanja ili biometrijske podatke, kao što su vreme pritiska na taster, akcelerometar uređaja, položaj pomeranja i lokacija miša.

Kada je to propisano merodavnim zakonom, pribavljamo vašu saglasnost za korišćenje gorenavedenih automatizovanih sredstava, pre nego što vam pošaljemo marketinške poruke, prilagođeni sadržaj i reklame.

Molimo da pogledate odeljak „Vaša prava i mogućnosti“ u ovom Globalnom obaveštenju o privatnosti da biste saznali više o svojim pravima i mogućnostima.

Budući da i dalje ne postoji konsenzus o tome kako bi kompanije trebalo da odgovore na mehanizme veb-pregledača poznate kao Ne prati („DNT”), Mastercard u ovom trenutku ne odgovara na DNT signale na veb-pregledaču. Da biste saznali više o signalima za praćenje pregledača i DNT-u, posetite http://www.allaboutdnt.com.

Podaci o ličnosti koje dobijamo od vas kada se prijavljujete za posao kod nas

Ako se prijavljujete za posao u kompaniji Mastercard, možemo da prikupljamo određene identifikatore i profesionalne ili podatke o zaposlenju iz vaših prijava za posao na našem veb-sajtu Karijera. Da biste saznali više o podacima koje Mastercard prikuplja u pogledu prijava za posao, pogledajte Mastercard Obaveštenje o privatnosti podnosioca prijave za posao.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo u kontekstu našeg poslovnog odnosa sa finansijskom institucijom, trgovcem ili drugim licem koje je partner kompanije Mastercard

Možemo da prikupljamo Podatke o ličnosti od osoba koje rade za jednog od naših poslovnih partnera (uključujući finansijske ustanove, trgovce, klijente, dobavljače, prodavce i druge partnere), uključujući identifikatore, ime i prezime, naziv radnog mesta, odeljenje i naziv organizacije, adresu poslovne elektronske pošte i poštansku adresu, broj poslovnog telefona, upite, odgovore na bezbednosna pitanja, bezbednosne lozinke i ostale kredencijale. Možemo da koristimo ove podatke da bismo svoje proizvode i usluge pružali direktno finansijskim ustanovama, korporativnim klijentima, trgovcima, korisnicima i partnerima, da bismo upravljali svojim poslovnim odnosima i finansijskim izveštavanjem, za razvoj franšiza i integriteta, da bismo se zaštitili od finansijskog kriminala te poboljšali našu uslugu, za potrebe marketinga i pridržavanja merodavnog zakona, kao i za svrhe računovodstva, revizije i naplate.

U određenim nadležnostima, možda će biti potrebno da primimo i obradimo vaše osetljive Podatke o ličnosti da bismo vama i/ili finansijskim ustanovama, korporativnim klijentima, trgovcima, kupcima i partnerima obezbedili odgovarajuće proizvode i usluge. Takva obrada vaših osetljivih Podataka o ličnosti je zaštićena adekvatnim bezbednosnim merama i sprovodi se tako da ima najmanji mogući uticaj na vaša lična prava i interese. Sledeći podaci se mogu smatrati osetljivim Podacima o ličnosti kako je definisano merodavnim zakonom: broj ličnog računa, datum isteka kartice, verifikacioni kod kartice, odgovori na bezbednosna pitanja, bezbednosne lozinke i drugi kredencijali, podaci o adresi ili lokaciji (u meri u kojoj mogu da otkriju vaše lične tragove), glasovne i snimke slika, elektronski identifikacioni podaci, platne transakcije i biometrijski podaci.

Vidi rezime

2. Na koji način možemo da koristimo vaše Podatke o ličnosti

Možemo da koristimo vaše Podatke o ličnosti da bismo:

 • obrađivali vaše platne transakcije,
 • zaštitili se od i sprečili prevaru i druge pravne rizike i rizike po bezbednost podataka. Za više informacija, pogledajte naše Obaveštenje o prevari & bezbednosti i naše MATCH obaveštenje.
 • pružili naša Rešenja otvorenog bankarstva.
 • otvorili i upravljali svim računima koje možete da imate kod nas, proverili vaš identitet, obezbedili naše usluge i odgovorili na vaše upite,
 • obezbedili i komunicirali sa vama o proizvodima i uslugama koje nudi Mastercard, finansijske ustanove, trgovci i partneri.
 • ponudili i podržali programe lojalnosti, Za više informacija, pogledajte naše Obaveštenje o lojalnosti,
 • obezbedili vam personalizovane usluge i preporuke,
 • upravljali odnosima sa našim kupcima, dobavljačima i prodavcima, uključujući kreiranje i objavljivanje poslovnih imenika (koji mogu obuhvatati informacije o poslovnim kontaktima),
 • upravljali, procenili i poboljšali naše poslovanje, uključujući prečišćavanje podataka, pipremu i/ili anonimizaciju za potrebe analitike i razvoja novih proizvoda i usluga.
 • obrađivali prijave za posao. Za više informacija, pogledajte naše Mastercard Obaveštenje o privatnosti podnosioca prijave za posao.
 • razvili i poboljšali proizvode i usluge, otkrili i sprečili obmanjujuće, prevarne ili nezakonite aktivnosti koristeći tehnologije kao što su mašinsko učenje za obradu i analizu podataka,
 • omogućili spajanja, akvizicije i/ili prodaju kompanije ili imovine. Na primer, ako našu kompaniju ili imovinu prodamo ili bio koji deo naše kompanije ili imovine stekne treća strana, možemo da otkrijemo vaše podatke o ličnosti u pogledu te kompanije i imovine budućem kupcu ili trećoj strani sticaocu.
 • služili se podacima i u druge svrhe za koje pružamo posebno obaveštenje u vreme prikupljanja, i kada je drugačije dozvoljeno ili zakonom propisano,
 • generisali anonimizovane i skupne podatke za pripremu uvida koji će služiti za savetovanje kupaca i partnera kompanije Mastercard u pogledu obrazaca potrošnje, prevara i drugih trendova,
 • saznali više o vama, uključujući vaše preferencije ili druge karakteristike. Ove zaključke tretiramo kao Podatke o ličnosti tamo gde je to potrebno prema merodavnom zakonu.

Onda kada je potrebno prema merodavnom zakonu, koristićemo vaše Podatke o ličnosti samo uz vašu saglasnost; kada je neophodno radi obezbeđenja proizvoda i usluga vama; radi pridržavanja pravnih obaveza; ili kada postoji legitimno i prevladavajuće interesovanje koje zahteva korišćenje.

Podatke o ličnosti koje pribavimo o vama možemo da koristimo u dole navedene svrhe. U zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite, obrađivaćemo vaše Podatke o ličnosti gde je dopušteno merodavnim zakonom i kada imamo pravni osnov za obradu kako je identifikovano u tabeli ispod. Međutim, imajte na umu da iako se u tabeli u nastavku ne navodi saglasnost kao pravna osnova za svaku aktivnost obrade, u nekim zemljama saglasnost je jedina ili naprikladniija pravna osnova za obradu Podataka o ličnosti i u tim zemljama pozivamo se na saglasnost.

  Aktivnost obrade

Pravni osnov za obradu (ako je to potrebno prema merodavnom zakonu)

 • Obrada vaših platnih transakcija (uključujući autorizaciju, kliring, povraćaj sredstava i druge srodne aktivnosti na rešavanju sporova).

U većini slučajeva, vaše platne transakcije obrađujemo kao obrađivač u ime vaših finansijskih ustanova, trgovaca i drugih partnera koji deluju kao rukovaoci podacima. Kada delujemo kao obrađivač, rukovaoci su odgovorni za obezbeđivanje pravnog osnova za obradu vaših Podataka o ličnosti. Za više informacija, pogledajte njihove odgovarajuće smernice privatnosti u odeljku koji se odnosi na obradu vaših Podataka o ličnosti u ovim slučajevima.

U nekim ograničenim slučajevima (npr. povraćaji sredstava), vaše platne transakcije možemo da obradimo kao rukovalac, pod uslovom da:

 • Vi ste dali saglasnost za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
 • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
 • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili regulatornom obavezom.
  • Zaštita od i sprečavanje prevare i sajber pretnji, neovlašćenih transakcija, potraživanja i drugih odgovornosti i upravljanje izloženošću riziku i kvalitetom franšize s obzirom na integritet i bezbednost naše mreže za plaćanja.

  Kada obrađujemo Podatke o ličnosti radi sprečavanja prevara i sajber pretnji, možemo da delujemo kao rukovalac ili kao obrađivač. Kada delujemo kao rukovalac, pozivamo se na jedan od sledećih pravnih osnova:

  • Vi ste dali saglasnost za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
  • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili regulatornom obavezom; ili
  • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
  • Mi ili treće lice, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhu zaštite od prevare i obezbeđenja naše mreže i platnih transakcija koje obrađujemo (uključujući blokčejn u pogledu kriptovalute).

  Za više informacija, pogledajte naše Obaveštenje o prevari & bezbednosti.

  Za više informacija o Mastercard programu obaveštavanja o kontroli trgovaca visokog rizika, pogledajte naše MATCH obaveštenje.

  • Pružanje naših Rešenja otvorenog bankarstva uključujući naše povezivanje i usluge rešavanja sporova.
  • Vi ste dali saglasnost za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
  • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili regulatornom obavezom; ili
  • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
  • Mi ili treće lice, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u tu svrhu (npr. otkrivanje rizika od prevare ili rešavanje sporova).

  U nekim slučajevima, naša Rešenja otvorenog bankarstva obezbeđujemo kao obrađivač u ime vašeg pružaoca usluga, trgovaca i drugih partnera koji deluju kao rukovaoci podacima. Kada delujemo kao obrađivač, rukovaoci su odgovorni za obezbeđivanje pravnog osnova za obradu vaših Podataka o ličnosti. Za više informacija, pogledajte njihove odgovarajuće smernice privatnosti u odeljku koji se odnosi na obradu vaših Podataka o ličnosti u ovim slučajevima.

  Za više informacija o našim aktivnostima o Rešenjima otvorenog bankarstva, pogledajte naše Obaveštenje o privatnosti rešenja otvorenog bankarstva.

  • Otvaranje i upravljanje svim računima koje možete da imate kod nas, provera vašeg identiteta, obezbeđivanje naših usluga i odgovaranje na vaše upite.
  • Vi ste dali saglasnost za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
  • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
  • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili regulatornom obavezom; ili
  • Mi ili treća strana, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhu otvaranja i upravljanja računom, provere vašeg identiteta i odgovaranja na vaše upite.
  • Pružanje, upravljanje i komuniciranje sa vama o proizvodima, uslugama, ponudama, programima lojalnosti i promocijama kompanije Mastercard, finansijskih ustanova, trgovaca i partnera (uključujući upravljanje programom lojalnosti, takmičenja, nagradne igre, upravljanje programom usluge doniranja i bilo koje druge marketinške aktivnosti).
  • Vi ste dali saglasnost za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
  • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
  • Mi, ili treća strana, imamo legitimni interes da koristimo Vaše podatke o ličnosti u svrhu pružanja proizvoda i usluga. Za više informacija o našim programima lojalnosti, pogledajte naše Obaveštenje o programima lojalnosti. Za više informacija o našem programu usluge doniranja, pogledajte naše Mastercard Obaveštenje o privatnosti usluge doniranja.
  • Upravljanje odnosima sa našim kupcima, dobavljačima i prodavcima, uključujući kreiranje i objavljivanje poslovnih imenika (koji mogu obuhvatati informacije o poslovnim kontaktima).
  • Vi ste dali saglasnost za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
  • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
  • Mi ili treća strana, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhu upravljanja našim kupcima, dobavljačima i prodavcima.
  • Upravljanje, procenjivanje i poboljšanje našeg poslovanja (uključujući razvoj novih proizvoda i usluga ili prečišćavanje, organizovanje i pripremu podataka za dozvoljene namene); utvrđivanje efikasnosti i optimizacija našeg oglašavanja; analiziranje naših proizvoda, usluga, veb-sajtova, mobilnih aplikacija i bilo kojih drugih digitalnih resursa da bi se olakšala njihova funkcionalnost; i analiziranje i upoređivanje pristupa naših kupaca potrošnji, a koji su se prijavili za naše marketinške programe (kao što su Priceless Specials) da bismo razumeli i poboljšali efikasnost programa.
  • Vi ste dali saglasnost za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
  • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
  • Mi ili treća strana, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhu rada, procene i poboljšanja naših proizvoda ili usluga.
  • Izrađivanje izveštaja o dubinskoj analizi, vršenje računovodstvenih aktivnosti, revizije, obračuna, izmirenja i naplate.
  • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili regulatornom obavezom; ili
  • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
  • Mi ili treća strana, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhe izrađivanja izveštaja o dubinskoj analizi, aktivnosti obračuna, izmirenja i naplati.
  • Pružanje personalizovanih usluga i preporuka. Na primer, možemo da koristimo vaše Podatke o ličnosti, kao što su adresa elektronske pošte i komunikacija sa našim veb-sajtom, da bismo analizirali vaše preferencije, interesovanja i ponašanje, a sve kako bismo mogli da odlučimo da vam šaljemo prilagođeni sadržaj i najrelevantnije ponude, preporuke i komunikaciju putem elektronske pošte o određenom proizvodu kompanije Mastercard, finansijskih ustanova, trgovaca i partnera.
  • Vi ste dali saglasnost za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
  • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kojem ste vi ugovorna strana; ili
  • Mi ili treća strana, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhe pružanja personalizovanih usluga i preporuka.
  • Anonimizacija Podataka o ličnosti i pripremanje i dostavljanje skupnih izveštaja koji prikazuju anonimizovane podatke (uključujući kompilacije, analize, analitičke i prediktivne modele i pravila te druge skupne izveštaje) u svrhu savetovanja naših finansijskih ustanova, trgovaca i drugih klijenata i partnera u vezi sa prošlim i potencijalnim budućim obrascima potrošnje, prevari, kreditnom riziku i drugim uvidama koji se mogu izvući iz ovih podataka. Podaci o ličnosti koje anonimizujemo mogu da uključuju platne transakcije.
  • Mi ili treća strana, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhe anonimizacije Podataka o ličnosti i pripreme i dostavljanja izveštaja sa skupnim podacima; ili
  • Obrada se vrši u statističke i/ili svrhe istraživanja (u nadležnostima gde je dostupna ova pravna osnova) i obuke našeg AI.
  • U meri u kojoj održavamo ili na drugi način obrađujemo deidentifikovane ili anonimizovane podatke, održavaćemo i koristiti informacije u deidentifikovanom ili anonimizovanom obliku i nećemo pokušavati da ponovo identifikujemo podatke osim ako je drugačije dozvoljeno merodavnim zakonom.
  • Procenjivanje vašeg interesa za zaposlenje i kontaktiranje vas u vezi sa mogućim zaposlenjem u kompaniji Mastercard.
  • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
  • Mi ili treća strana, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhu procene vašeg interesovanja za zaposlenje i kontaktiranje vas u vezi sa mogućim zaposlenjem.
  • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili regulatornom obavezom. Za više informacija, pogledajte Mastercard Obaveštenje o privatnosti podnosioca prijave za posao.
  • Implementirali naše Uslove korišćenja ili po potrebi da bismo uspostavili, ostvarili i branili zakonska prava.
  • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
  • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili regulatornom obavezom; ili
  • Mi ili treća strana imamo legitimni interes za korišćenje vaših Podataka o ličnosti u svrhe sprovođenja Uslova korišćenja i uspostavljanje, ostvarivanje i odbranu zakonskih prava.
  • U skladu sa zahtevima merodavnih zakona i propisa, uključujući usklađenost sa zahtevima „Upoznajte svoje klijente“, Sprečavanje pranja novca, borbe protiv korupcije i sankcija, ili na zahtev bilo kog sudskog postupka, organa za sprovođenje zakona ili državne agencije koja ima ili zahteva nadležnost nad kompanijom Mastercard ili filijalom kompanije Mastercard.
  • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili regulatornom obavezom; ili
  • Mi ili treće lice imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti da bismo odgovorili na sudski postupak, postupak agencije za sprovođenje zakona ili državne agencije.
  • Usklađivanje sa standardima industrije i našim smernicama.
  • Vi ste dali saglasnost za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
  • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili regulatornom obavezom; ili
  • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
  • Mi ili treća strana, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhe pridržavanja standarda poslovanja i naših smernica.
  • Otkrili i poboljšali proizvode i usluge, otkrili i sprečili obmanjujuću, prevarnu ili nezakonitu aktivnost koristeći tehnologije kao što su mašinsko učenje da bismo obradili i analizirali podatke.
  • Vi ste dali saglasnost za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
  • Obrada je neophodna radi poštovanja pravnih obaveza ili drugih regulatornih obaveza; ili
  • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
  • Mi ili treća strana, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhe pridržavanja standarda poslovanja i naših smernica.
  • Omogućili spajanja, akvizicije i/ili prodaju kompanije ili imovine. Na primer, ako našu kompaniju ili imovinu prodamo ili bio koji deo naše kompanije ili imovine stekne treća strana, možemo da otkrijemo vaše podatke o ličnosti u pogledu te kompanije i imovine budućem kupcu ili trećoj strani sticaocu.
  • Obrada je neophodna radi poštovanja pravnih obaveza ili drugih regulatornih obaveza; ili
  • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
  • Mi ili treća strana, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhe pridržavanja standarda poslovanja i naših smernica.
  • Za druge svrhe za koje dajemo posebno obaveštenje u vreme prikupljanja.

  Pogledajte Posebno obaveštenje o privatnosti u vreme prikupljanja.


  Tamo gde je to neophodno prema važećim propisima, procenili smo odnos interesa naspram vaših u pogledu obrade Podataka o ličnosti na osnovu našeg ili legitimnog interesa trećeg lica, da bismo osigurali da vaši interesi ne prevladavaju takav legitimni interes, osnovna prava ili slobode. Za više informacija o našim proverama interesa naspram vaših, možete da nas kontaktirate, kako je opisano u odeljku „Kako da nas kontaktirate“ u nastavku.

  Nećemo Vas dovoditi u situaciju da donosite odluku samo po osnovu automatizovane obrade, a koja bi proizvela pravno dejstvo za vas ili imala sličan značajan efekat za vas, osim ukoliko niste dali izričitu saglasnost da se vrši obrada, kad je potrebno prema merodavnom zakonu, obrada je neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između vas i kompanije Mastercard, ili kad smo pravno obavezni da na ovaj način koristimo vaše Podatke o ličnosti, na primer radi sprečavanja prevare.

  Ukoliko nam dostavite bilo koje podatke ili materijale u vezi druge osobe, morate biti sigurni da je to što ih delite sa nama i što ih mi dalje upotrebljavamo na način o kom se povremeno obaveštavate u skladu sa merodavnim zakonima, na primer, trebali biste na propisno da obavestite tu osobu o obradi njegovih/njenih Podataka o ličnosti i pribavite njegovu/njenu saglasnost, kako to propisuju merodavni zakoni).

  Kada su Podaci o ličnosti koje prikupljamo od vas potrebni za ispunjavanje naših zakonskih ili regulatornih obaveza ili za zaključenje ugovora sa vama, ako ne dostavite svoje Podatke o ličnosti kada se to od vas zatraži, možda nećemo moći da vam obezbedimo (ili nastavimo da obezbeđujemo) naše proizvode ili usluge i možda nećete moći da kupite naše proizvode koji su vam potrebni ili da u potpunosti koristite naše usluge

  Vidi rezime

  3. Na koji način delimo vaše Podatke o ličnosti

  Možemo da delimo vaše Podatke o ličnosti s:

  • Mastercard kompanijom sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, našim filijalama i drugim licima u okviru grupe kompanija Mastercard.
  • Pružaocima usluga koji postupaju u naše ime.
  • Drugim učesnicima u platnom sistemu, uključujući finansijske ustanove i trgovce.
  • Drugim učesnicima u otvorenom bankarskom sistemu, uključujući finansijske ustanove, trgovce i treća lica.
  • Trećim licima u svrhe sprečavanja i praćenja prevara ili druge svrhe propisane zakonom.
  • Trećim licima čije opcije koristite u vezi sa našim proizvodima i uslugama ili uz vašu saglasnost.
  • Drugim licima u skladu sa merodavnim zakonom ili u slučaju prodaje ili prenosa našeg poslovanja ili imovine.

  Pogledajte odeljak „Prenos podataka“ u nastavku da biste razumeli kako se pridržavamo primenljivih pravila o prekograničnom prenosu podataka.

  Takođe, možemo da otkrijemo vaše Podatke o ličnosti sledećim licima:

  • Finansijskim ustanovama i drugim licima koja izdaju platne kartice ili trgovcima koji obrađuju platne transakcije i vrše druge aktivnosti koje vi tražite.
  • Licima koja su u partnerskom odnosu sa kompanijom Mastercard ili pomažu kompaniji Mastercard u obezbeđivanju proizvoda i usluga, uključujući sprečavanje i praćenje prevarnih radnji i usluga identifikacije trećih lica da bi se osigurala bezbednost transakcija i našeg sistema za obradu plaćanja.
  • S drugim učesnicima u sistemu Rešenja otvorenog bankarstva, uključujući finansijske ustanove, trgovce i ostale subjekte po vašem izboru (npr. vaši investicioni savetnici).
  • Kada delujemo kao pružalac usluga za treća lica, dostavljamo im Podatke o ličnosti koje obrađujemo u njihovo ime.
  • Našim pružaocima usluga koji vrše usluge u naše ime za svrhe koje su opisane u ovom Globalnom obaveštenju o privatnosti (ili u primenljivom obaveštenju o privatnosti koje se odnosi na specifični program). Mi od pružaoca usluga ugovorom zahtevamo da samo obrađuju Podatke o ličnosti u skladu sa našim uputstvima i u onoj meri u kojoj je neophodno da bi pružali usluge u naše ime ili u skladu sa merodavnim zakonom. Takođe zahtevamo da čuvaju bezbednost i poverljivost Podataka o ličnosti koje u naše ime obrađuju tako što primenjuju odgovarajuće tehničke i organizacione sigurnosne mere i obaveze poverljivosti koje obavezuju zaposlene koji imaju pristup Podacima o ličnosti.
  • Trećim licima čije su funkcije (na primer kolačići trećih lica, vidžeti ili dodaci) integrisane u naše proizvode i usluge. Za više informacija, pogledajte odeljak 7 (Karakteristike i veze do drugih veb-sajtova) ovog Globalnog obaveštenja o privatnosti.
  • Platformama društvenih mreža, kada iste direktno koristite. Za više informacija, pogledajte odeljak 7 (Karakteristike i veze do drugih veb-sajtova) ovog Globalnog obaveštenja o privatnosti.
  • Ostalim trećim licima uz vašu saglasnost.
  • U skladu sa merodavnim zakonom ili pravnim postupkom ili da bismo odgovorili na zahteve agencija za sprovođenje zakona ili državnih agencija. Kad primimo takve zahteve, sledićemo proces koji je definisan u našim Obavezujućim korporativnim pravilima (pogledati odeljak 5 u nastavku), gde je primenljivo.
  • Kada smatramo da je otkrivanje podataka neophodno da bi se zaštitili vitalni interesi pojedinca, da bi se primenili naši Uslovi korišćenja, da bi se sprečila šteta po kompaniju Mastercard i finansijski gubitak, ili u vezi sa istragom u slučaju sumnje na ili stvarne prevarne ili nezakonite radnje.
  • U slučaju da prodamo ili prenesemo celokupno ili deo našeg poslovanja ili imovine. Ukoliko dođe do takve prodaje ili prenosa, uložićemo razumne napore da uputimo primaoca da koristi i obrađuje Podatke o ličnosti koje ste nam dostavili na način koji je u skladu sa ovim Globalnom obaveštenjem o privatnosti. Nakon takve prodaje ili prenosa, možete da kontaktirate lice kom smo preneli vaše Podatke o ličnosti, povodom svih upita koji se tiču obrade tih podataka.

  Pre prenosa ili deljenja bilo kojih Podataka o ličnosti (uključujući pristup njima), zahtevamo odgovarajuću zaštitu privatnosti i bezbednosti informacija u ugovorima sa trećim licima. Upravljamo sveobuhvatnim programom upravljanja rizikom po treće lice i vršimo odgovarajuću dubinsku proveru kao deo toga.

  Ako se nalazite u kontinentalnoj Kini, možete nas kontaktirati kao što je navedeno u odeljku „Kako da nas kontaktirate“ u nastavku da biste dobili informacije o trećim licima primaocima koji deluju u svojstvu rukovaoca podacima i sa kojima delimo vaše Podatke o ličnosti. Takvo deljenje se uvek sprovedi u meri u kojoj je to neophodno i ne premašuje ili menja svrhe i sredstva obrade na koje ste prvobitno dali saglasnost ili na osnovu pravne osnove bez saglasnosti.

  Vidi rezime

  4. Vaša prava i mogućnosti

  U zavisnosti od zemlje, možete imati pravo ili mogućnost da:

  • Ne date saglasnost na prikupljanje ili korišćenje vaših Podataka o ličnosti, uključujući korišćenje kolačića i sličnih tehnologija, korišćenje vaših Podataka o ličnosti za marketinške svrhe, za pripremu podataka o transakciji za usluge u realnom vremenu koje vam vaša banka ili drugi partner mogu ponuditi i anonimizaciju vaših Podataka o ličnosti za analize podataka.
  • Pristupite svojim Podacima o ličnosti, pribavite njihovu kopiju, ispravite ih, ograničite ili uložite prigovor na njihovu obradu ili zatražite njihovo brisanje, uništenje ili anonimizaciju.
  • Primite svoje Podatke o ličnosti koje ste nam dostavili radi prenosa drugoj kompaniji.
  • Opozovete saglasnost koju ste nam dali.
  • Kada je to primenljivo, podnesete pritužbu nadležnom organu ili regulatoru.

  Vi ili strana ovlašćena da postupa u vaše ime, možete da ostvarite svoja prava na Mastercard portalu “Moji podaci” ili podnošenjem zahteva kako je opisano u donjem odeljku “Kako da nas kontaktirate” .

  Ako živite u Sjedinjenim Državama, možda imate dodatna prava kako je opisano u našem Dodatku o privatnosti u SAD-u.

  Možete da imate određena prava u pogledu vaših Podataka o ličnosti koje mi održavamo i određene mogućnosti u vezi sa tim koje Podatke o ličnosti prikupljamo, kako ih koristimo i kako komuniciramo sa vama.

  Nećemo odbiti, naplatiti različite cene ili pružiti drugačiji nivo kvaliteta robe ili usluga, ako se odlučite da ostvarite ova prava, osim ukoliko je drugačija cena, ili nivo kvaliteta robe ili usluge razumno povezan sa vrednošću podataka koji smo primili od vas. U određenim slučajevima, možda nećemo biti u mogućnosti da vam dostavimo robu ili uslugu koju ste tražili, ukoliko budete ostvarivali određena prava.

  Možete da izaberete:

  • Da ne dostavite Podatke o ličnosti kompaniji Mastercard, uzdržavajući se od vršenja platnih transakcija ili od direktnog dostavljanja Podataka o ličnosti nama. Kada od vas prikupljamo Podatke o ličnosti, navodimo da li je i zašto je neophodno da nam iste dostavite, kao i koje su posledice nedostavljanja. Ukoliko ne dostavite Podatke o ličnosti, možda nećete moći da koristite ceo spektar proizvoda i usluga kompanije Mastercard, a mi možda nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo naše proizvode ili usluge, ako su ti podaci neophodni da bismo vam ih pružili, ili ukoliko smo u zakonskoj obavezi da ih prikupljamo u vezi sa pružanjem proizvoda ili usluge.
  • Da ne pristanete na prikupljanje i korišćenje određenih podataka, koje o vama prikupljamo automatizovanim sredstvima, kada posetite naše veb-sajtove ili koristite naše aplikacije. U određenim nadležnostima, imate mogućnost u pogledu korišćenja kolačića i sličnih tehnologija klikom na baner „Upravljati kolačićima“, koji se nalazi u donjem desnom uglu veb-sajtova kompanije Mastercard. Vaš pregledač može da vas uputi kako da budete obavešteni i da ne date saglasnost na postavljanje određenih vrsta kolačića na vaš uređaj. Napominjemo da bez određenih kolačića možda nećete moći da koristite sve mogućnosti koje nude naši veb-sajtovi, aplikacije ili druge usluge.
  • Da ne date saglasnost na prikupljanje i korišćenje određenih podataka koje o vama prikupljamo koristeći automatizovana sredstva, kada posetite veb-sajtove trećih lica ili ostvarite komunikaciju sa našim reklamama. Možemo da angažujemo pružaoce usluga da postavljaju reklame na veb-sajtove trećih lica. Ove reklame mogu da budu prilagođene i postavljene na osnovu korišćenja podataka koje smo mi i naši partneri prikupili putem veb-sajtova i aplikacija. Takođe, neki naši pružaoci usluga ili partnera mogu u određenim periodima da prikupljaju podatke o vašim aktivnostima na mreži tokom vremana i sa veb-sajtova trećih lica, da bi prilagodili i postavljali ove reklame. Reklame kompanije Mastercard se ponekad dostavljaju sa ikonicama koje pomažu korisnicima (i) da saznaju više o tome kako se njihovi podaci koriste i (ii) da ostvaruju pravo koje imaju u pogledu korišćenja njihovih podataka. Kliknite gde je primenljivo, na ikonu u našim ciljanim reklamama da biste saznali više o vašoj mogućnosti odbijanja saglasnosti ili ograničili korišćenje vaše šeme pregledanja u svrhe oglašavanja. Takođe možete da ostvarite svoje pravo u pogledu korišćenja kolačića i sličnih tehnologija klikom na baner „Upravljati kolačićima“ koji je prikazan u donjem desnom uglu naših veb-sajtova.
  • Da nam poručite da vam ne šaljemo reklamni imejl, klikom na vezu za odjavljivanje u reklamnim imejl porukama koje dobijete od nas ili tako što ćete nas kontaktirati na način koji je opisan u nastavku. Možete se odjaviti da primate marketinške imejlove od kompanije Mastercard klikom ovde.
  • Da biste se odjavili od anonimizacije vaših Podataka o ličnosti za izvršenje analiza podataka kliknite ovde.

  U zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite, možete imati pravo da:

  • Zahtevate pristup i da dobijete informacije o Podacima o ličnosti koje održavamo o vama, da ih ažurirate i ispravite netačne Podatke o ličnosti, da ograničite ili uložite prigovor na obradu vaših Podataka o ličnosti, da podaci budu anonimizovani, uništeni ili obrisani, u zavisnosti od toga šta je primenljivo, ili da ostvarite svoje pravo na prenosivost podataka radi lakšeg prenosa Podataka o ličnosti u drugu kompaniju. Takođe, možete da imate pravo da podnesete pritužbu nadležnom nadzornom organu ili regulatoru i to u vašoj zemlju prebivališta, u mestu rada ili mestu nastanka štete.
  • Opozovete svaku saglasnost koju ste nam prethodno dali za obradu vaših Podataka o ličnosti, u bilo koje vreme i bez naknade. Mi ćemo od sada primenjivati vaše preferencije, a to neće uticati na zakonitost obrade pre opoziva saglasnosti.

  Ako živite u Sjedinjenim Državama, možda imate dodatna prava kako je opisano u našem Dodatku o privatnosti u SAD-u.

  Za više informacija o broju zahteva za privatnost koje Mastercard obradi u skladu sa zakonima o privatnosti globalno, pogledajte portal “Izveštaj o mojim podacima” odeljak “Moji podaci”.

  Možete odbiti saglasnost za određene obrade vaših Podataka o ličnosti, npr. preko naše veb stranice odjave.

  Imajte na umu da lista nije iscrpna, što znači da možete imati dodatna prava u skladu s vašim lokalnim zakonima. Pored navedenog, gornja prava u nekim situacijama mogu da budu ograničena u skladu sa zahtevima lokalnog zakona.

  Da biste ažurirali svoje preferencije, zahtevajte da vaše podatke uklonimo sa naše imejl liste ili podnesite zahtev za ostvarivanje vaših prava, shodno merodavnom zakonu, kontaktirajte nas u skladu sa odeljkom „Kako da nas kontaktirate“, nastavku.

  Razvili smo Mastercard portal “Moji podaci“ da bismo olakšali ostvarivanje vaših prava. Vi ili strana ovlašćena da postupa u vaše ime, možete da ostvarite svoja prava na Mastercard portalu “Moji podaci” ili podnošenjem zahteva kako je opisano u donjem odeljku “Kako da nas kontaktirate”.

  Ukoliko ne ispunimo vaša očekivanja u pogledu obrade Podataka o ličnosti ili želite da uložite prigovor u vezi sa našim praksma privatnosti, obratite nam se, budući da nam time dajete priliku da rešimo problem. Da biste nam pomogli da odgovorimo na vaš zahtev, pošaljite nam sve detalje u vezi sa predmetnim pitanjem. Pokušavamo da sve prigovore pregledamo i na njih odgovorimo u razumnom roku i u skladu sa zahtevima merodavnog zakona.

  Da biste saznali više o APEC sertifikaciji i pristupili portalu za Rešavanje spora, kliknite na TRUSTe.

  Vidi rezime

  5. Prenosi podataka

  Mastercard je kompanija koja globalno posluje. Možemo da prenosimo vaše Podatke o ličnosti u Sjedinjene Američke Države i druge zemlje koje možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste inicijalno dostavili podatke, ali ćemo vaše Podatke o ličnosti zaštiti u skladu sa ovim Globalnim smernicama privatnosti, ili na drugi način o kom ćete biti obavešteni.

  Postupamo u skladu sa zahtevima merodavnog zakona, kod prenosa Podataka o ličnosti u druge zemlje mimo zemlje u kojoj se vi nalazite. Ukoliko se nalazite u Evropskom ekonomskom regionu, UK ili Švajcarskoj, prenosićemo vaše Podatke o ličnosti u skladu sa odlukama o adekvatnosti, Obavezujućim korporativnim pravilima, standardnim ugovornim klauzulama i drugim mehanizmima za prenos podataka.

  Pogledajte spisak zemalja za koje je Evropska komisija izdala odluku o adekvatnosti ovde;

  Pogledajte spisak zemalja za koje je vlada UK izdala odluku o adekvatnosti ovde;

  Pogledajte spisak zemalja za koje je Švajcarsko federalno veće izdalo odluku o adekvatnosti ovde;

  Prakse privatnosti kompanije Mastercard, opisane u ovom Globalnom obaveštenju o privatnosti, su u skladu sa APEC sistemom o prekograničnim pravilima privatnosti. APEC CBPR sistem daje okvir organizacijama da bi se obezbedila zaštita Podataka o ličnosti koji se prenose između članica APEC ekonomija. Više informacija o APEC okviru možete da pronađete ovde.

  Mastercard je kompanija koja globalno posluje. Možemo da prenosimo Podatke o ličnosti koje prikupljamo o vama primaocima van granica vaše zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države, gde se nalazi naše sedište. Ove zemlje možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj su informacije inicijalno dostavljene. Kad prenosimo vaše Podatke o ličnosti u druge zemlje, mi ćemo te podatke da zaštitimo na način koji je opisan u ovom Globalnom obaveštenju o privatnosti, a sve kako vam je otkriveno u trenutku prikupljanja podataka ili u obaveštenju o privatnosti koje se odnosi na konkretan program.

  Postupamo u skladu sa zahtevima merodavnog zakona, uključujući dobijanje saglasnosti kada je potrebna, kod prenosa Podataka o ličnosti u druge zemlje mimo zemlje u kojoj se vi nalazite. Preciznije, uspostavili smo i primenjujemo Obavezujuća korporativna pravila („OKP“) koja su potvrdila nadležna tela za zaštitu podataka Evropskog ekonomskog regiona, jer pružaju primereni nivo zaštite Podataka o ličnosti koje obrađujemo širom sveta. Kopija OKP za EGP je dostupna ovde. Isto tako se oslanjamo na OKP UK-a za prenos ličnih podataka izvan Ujedinjenog Kraljevstva. Kopija OKP za UK je dostupna ovde.

  Takođe možemo da prenesemo Podatke o ličnosti u zemlje za koje je donesena odluka o adekvatnosti (videti spisak zemalja za koje je Evropska komisija donela odluku o adekvatnosti ovde (videti spisak zemalja za koje je Švajcarsko federalno veće utvrdilo da obezbeđuje zakonodavstvo koje adekvatno štiti podatke ovde), koristiti ugovorne zaštite za prenos Podataka o ličnosti u treće zemlje, kao što su Standardne ugovorne klauzule Evropske komisije ili njihov ekvivalent pod merodavnim zakonom ili se pozivati na druge mehanizme prenosa gde je primenljivo.. Ovisno o vašoj zemlji, možete da nas kontaktirate na način koji je opisan u odeljku „Kako da nas kontaktirate“ u nastavku da biste dobili kopiju adekvatnih mera koje primenjujemo prilikom prenosa podataka van vaše nadležnosti.

  Pored navedenog, prakse privatnosti kompanije Mastercard, opisane u ovom Globalnom obaveštenju o privatnosti, su u skladu sa APEC sistemom o prekograničnim pravilima privatnosti. APEC CBPR sistem daje okvir organizacijama da bi se obezbedila zaštita Podataka o ličnosti koji se prenose između članica APEC ekonomija. Više informacija o APEC okviru možete da pronađete ovde.

  Ako se nalazite u kontinentalnoj Kini, razumete da možemo da prenesemo Podatke o ličnosti koje prikupljamo o vama primaocima u zemljama ili regionima koji nisu kontinentalna Kina, uključujući Mastercard International Incorporated u Sjedinjenim Državama, Mastercard Asia/Pacific Pte. Ograničeno u Singapuru i druge podružnice kako je navedeno ovde. Kada vršimo međunarodne prenose Podataka o ličnosti, uvek ćemo se pobrinuti da poštujemo zahteve propisane važećim zakonima.

  Vidi rezime

  6. Na koji način štitimo vaše Podatke o ličnosti

  Primenjujemo odgovarajuće mere zaštite vaših Podataka o ličnosti i čuvamo ih samo u ograničenom vremenskom periodu.

  Bezbednost vaših Podataka o ličnosti je od značaja za kompaniju Mastercard. Posvećeni smo zaštiti podataka koje prikupimo. Primenjujemo razumne administrativne, tehničke i fizičke mere zaštite koje su osmišljene da štite Podatke o ličnosti koje nam dostavite ili koje prikupimo i to od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, izmena, pristupa, otkrivanja ili korišćenja. Koristimo SSL kodiranje na neodređenom broju naših veb-sajtova sa kojih prenosimo određene Podatke o ličnosti.

  U slučaju povrede naših mera zaštite, procenićemo obim štete (ako postoji) za pojedince i pridržavati se obaveza izveštavanja u skladu s merodavnim zakonom.

  Takođe, preduzimamo mere za brisanje vaših Podataka o ličnosti ili čuvanje istih u obliku koji vas ne identifikuje, kada oni više nisu potrebni za svrhe za koje ih obrađujemo, osim ukoliko nas zakon ne obavezuje da ove podatke čuvamo duži vremenski period. Prilikom određivanja perioda čuvanja, uzimamo u obzir različite kriterijume, kao što su vrsta proizvoda i usluga koje ste nam tražili ili koje smo vam obezbedili, priroda i dužina odnosa sa vama, moguće ponovno prijavljivanje za naše proizvode ili usluge, uticaj na usluge koje vam obezbeđujemo ukoliko obrišemo neke podatke koje smo dobili od Vas ili o vama, obavezne periode čuvanja u skladu sa zakonom i rokom zastarelosti.

  Vidi rezime

  7. Karakteristike i veze do drugih veb-sajtova

  Naši veb-sajtovi mogu da sadrže veze do veb-sajtova trećih lica, alatke društvenih mreža, vidžeta ili dodatke, koje dozvoljavaju deljenja IP adrese sa trećim licima i pružaocima usluge društvenih mreža. Pružaoci usluge društvenih mreža mogu da saznaju za vašu posetu, iako niste prijavljeni na svoj nalog na društvenim mrežama ili ukoliko nemate nalog na njima. U meri u kojoj svi povezani veb-sajtovi ili opcije koje posećujete ili koristite nisu u vlasništvu kompanije Mastercard, predlažemo da pregledate njihova sopstvena obaveštenja ili smernice o privatnosti.

  Naši veb-sajtovi mogu da vas upute ka drugim veb-sajtovima da biste lakše dobili informacije. Naš veb-sajt takođe može da vam omogući korišćenje određenih opcija koje pružamo u partnerstvu sa drugim subjektima. Ovi subjekti mogu da saznaju za vašu posetu bez obzira da li koristite ove funkcije. Ovi veb-sajtovi i opcije, koji mogu da obuhvataju društvene mreže i alatke za geolokaciju, funkcionišu nezavisno od kompanije Mastercard i jasno su tako označeni. U meri u kojoj svi povezani veb-sajtovi ili opcije koje posećujete ili koristite nisu u vlasništvu kompanije Mastercard, predlažemo da pregledate njihove prakse privatnosti za veb-sajtove.

  Kompanija Mastercard nudi vam mogućnost da delite, povezujete ili pominjete stvari na društvenim mrežama u vezi sa proizvodima i uslugama kompanije Mastercard. Na primer, možete da stavite oznaku „sviđa mi se“ neku ponudu preko svog Fejsbuk naloga ili da „tvitujete“ ponudu koristeći Tviter. Kada posetite veb-sajt preko društvene mreže, vaš pregledač uspostavlja direktnu vezu sa pružaocem usluge društvene mreže, a podaci koji su prikupljeni prilikom vaše posete, uključujući IP adresu, preneti su pružaocu usluge društvene mreže. Ako imate nalog na predmetnoj društvenoj mreži, pružalac usluge društvene mreže može da poveže vašu posetu s vašim nalogom, čak iako niste prijavljeni na svoj nalog.

  Takođe, možete izabrati da koristite određene opcije na našim veb-sajtovima kojima možete pristupiti i u pogledu kojih sarađujemo sa našim partnerima ili drugim subjektima koji nisu povezani sa kompanijom Mastercard. Ovim opcijama, uključujući alatke za geolokaciju, upravljaju treća lica i one su jasno određene kao takve. Pružaoci usluga društvenih mreža, kao što su Fejsbuk i Tviter, kao i sva druga treća lica nezavisni su od kompanije Mastercard i neophodno ne dele ista pravila kao kompanija Mastercard u pogledu zaštite privatnosti. Proverite njihova pravila privatnosti, ukoliko odlučite da koristite njihove usluge i pogledajte podešavanja svog naloga na društvenim mrežama ako želite da deaktivirate određene opcije.

  Vidi rezime

  8. Privatnost dece

  Mastercard proizvodi i usluge nisu usmerene, niti je verovatno da će im pristupiti ili nisu namenjene za decu mlađu od 16 godina ili 18 prema merodavnom zakonu.

  Mastercard proizvodi i usluge nisu usmerene, niti je verovatno da će im pristupiti ili nisu namenjene za decu. Međutim, Mastercard može da obrađuje Podatke o ličnosti dece mlađe od 16 godina ili 18 godina uz saglasnost roditelja ili staratelja i uz saglasnost deteta gde je potrebno ili na osnovu drugog pravnog osnova u skladu sa merodavnim zakonom. Ako saznate da Mastercard obrađuje Podatke o ličnosti dece kršeći ovo Obaveštenje o privatnosti, onda nas možete upozoriti na privacyanddataprotection@mastercard.com.

  Vidi rezime

  9. Ažuriranja ovog Globalnog obaveštenja o privatnosti

  Ovo Globalno obaveštenje o privatnosti se može periodično ažurirati da bi se opisale izmene u našim praksama u pogledu privatnosti.

  Ovo Globalno obaveštenje o privatnosti se može periodično ažurirati da bi se opisale izmene u našim praksama u pogledu Podataka o ličnosti. Postavićemo vidljivo obaveštenje na relevantnim veb-sajtovima da bismo vas obavestili o svim značajnim izmenama u našem Globalnom obaveštenju o privatnosti pre nego što stupe na snagu i naznačićemo na vrhu Obaveštenja kada je izvršeno poslednje ažuriranje. Prilikom ažuriranja našeg Globalnog obaveštenje o privatnosti, u određenim okolnostima možemo tražiti vašu saglasnost.

  Vidi rezime

  10. Kako da nas kontaktirate

  Možete poslati imejl našoj Globalnoj kancelariji za privatnost na privacyanddataprotection@mastercard.com. Takođe možete da predate zahtev za ostvarivanje svojih prava na vaše Podatke o ličnosti na Mastercard portalu “Moji podaci“ ili poslati imejl na privacyanddataprotection@mastercard.com.

  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, komentara ili prigovora u pogledu Globalnog obaveštenje o privatnosti i našim praksama privatnosti ili biste želeli da ažurirate svoje preferencije u pogledu privatnosti, pošaljite nam imejl na privacyanddataprotection@mastercard.com ili nam pišite na:

  Global Privacy Office
  Mastercard International Incorporated
  2000 Purchase Street
  Purchase, New York 10577
  USA

  Ako živite u nekoj saveznoj državi u Sjedinjenim Državama koja priznaje prava na privatnost prema zakonu, možete da ostvarite svoja prava pod merodavnim zakonom tako što ćete podneti svoj zahtev na Mastercard portalu “Moji podaci“, poslati imejl na: privacyanddataprotection@mastercard.com, ili nazvati besplatan telefonski broj: 1-833-244-4084. Za više informacija o ostvarivanju ovih prava, pogledajte naš Dodatak o privatnosti u SAD-u.

  Ako živite u Kvebeku, Kanada, možete da kontaktirate našeg Službenika za zaštitu podataka na privacyanddataprotection@mastercard.com. Za upite u vezi sa Vašom Mastercard karticom i vašom kupovinom, trebalo bi da se obratite svojoj finansijskoj instituciji ili trgovcu. Više informacija o tome kako da ih kontaktirate možete pronaći na njihovim veb-sajtovima.

  Ukoliko se nalazite u Evropskom ekonomskom regionu ili Švajcarskoj, Mastercard Europe SA je subjekt odgovoran za obradu vaših Podataka o ličnosti (ili rukovalac podacima). Možete da podnesete svoj zahtev za ostvarivanje svojih prava na Podatke o ličnosti na Mastercard portalu “Moji podaci“ ili nam poslati imejl na: privacyanddataprotection@mastercard.com, ili pisati na:

  Lice za zaštitu podataka o Ličnosti u Evropskom ekonomskom regionu (Data Protection Officer)
  Mastercard Europe SA
  Chaussée de Tervuren 198A
  B-1410 Waterloo
  Belgija

  Ukoliko se nalazite u Brazilu, Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. je subjekt odgovoran za obradu vaših Podataka o ličnosti. Možete da podnesete svoj zahtev za ostvarivanje svojih prava na Podatke o ličnosti na Mastercard portalu “Moji podaci“ ili poslati imejl na: privacyanddataprotection@mastercard.com ili nam pisati na:

  Lice za zaštitu podataka o Ličnosti u Brazilu (Data Protection Officer)
  Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
  Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
  São Paulo/SP
  Brazil
  CEP 04794-000

  Ako se nalazite u azijskopacifičkom području (isključujući kontinentalnu Kinu), Bliskom istoku ili Africi, Mastercard Asia Pacific Pte. Ltd je subjekt odgovoran za obradu vaših Podataka o ličnosti. Možete da podnesete svoj zahtev za ostvarivanje svojih prava na Podatke o ličnosti na Mastercard portalu privacyanddataprotection@mastercard.com, pozvati naš besplatan telefonski broj naveden ovde ili pisati na:

  Asia Pacific, Middle East and Africa Data Protection Officer
  Mastercard Asia/Pacific Pte Ltd
  3 Fraser Street, DUO Tower, Level 17
  Singapore 189352

  Ako se nalazite u Južnoj Africi, možete poslati pritužbu i južnoafričkom regulatoru za informacije na sledeću adresu:

  Imejl: complaints.IR@justice.gov.za
  Pošta: PO Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017
  Veb-sajt: https://www.justice.gov.za/inforeg/

  Ako se nalazite u kontinentalnoj Kini, Mastercard Shanghai Business Consulting Ltd. je subjekt odgovoran za obradu vaših Podataka o ličnosti. Možete podneti zahtev za ostvarivanje svojih prava na vaše Podatke o ličnosti tako što ćete nam poslati imejl na: privacyanddataprotection@mastercard.com ili nam pisati na:

  China Data Protection Officer (Lice za zaštitu Podataka o ličnosti u Kini)
  Room (soba) 2907-14, Part of 29/F Tower 2 (Deo 29/F tornja 2)
  Shanghai IFC, 8 Century Avenue
  China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

  Vidi rezime