Skip to Content

Datum stupanja na snagu: 6/6/2023

Kompanija Mastercard nudi i podržava pograme lojalnosti koji su vodeći na tržištu, a koji vam omogućavaju da zaradite bodove ili nagrade za kupovine koje se obavljaju s vašom Mastercard karticom koja ispunjava uslove i da iskoristite te bodove ili nagrade za promocije, popuste, povraćaj novca, rabate, nagradne igre, posebne ponude ili druge pogodnosti („Programi”). Preporučujemo da pročitate ovo obaveštenje zajedno s Globalnim obaveštenjem o privatnosti kompanije Mastercard.

1. DELOKRUG OVOG OBAVEŠTENJA

Ovo obaveštenje o privatnosti (“Obaveštenje”) opisuje kako Mastercard International Incorporated te njene filijale (zajednički “Mastercard”, “nas” ili “mi”) obrađujemo Podatke o ličnosti u pogledu naših Programa. „Podaci o ličnosti” podrazumevaju sve podatke koji se odnose na osobu čiji se identitet može identifikovati ili je identifikovan („vi”).

Ovo Obaveštenje ne obuhvata obradu od strane kompanije Mastercard u pogledu drugih programa kao što su priceless.com. Pogledajte obaveštenje o privatnosti za program Priceless u kom su navedene informacije o tome kako obrađujemo Podatke o ličnosti kad koristimo priceless.com. Ovo Obaveštenje ne pokriva ni obradu kad mi delujemo u ime i pod uputstvima finansijskih ustanova (npr. banka koja je izdala vašu Mastercard karticu), trgovaca i drugih partnera koji deluju kao rukovaoci podacima kad nude programe lojalnosti. Pogledajte njihova obaveštenja o privatnosti za informacije u pogledu obrade vaših Podataka o ličnosti u takvim slučajevima.

2. KOJE PODATKE O LIČNOSTI OBRAĐUJEMO ZA PROGRAME

U okviru Programa, možemo da prikupljamo sledeće vrste Podataka o ličnosti koji se odnose na vas:

 • Podatke o računu i kontakt podatke, kao što su ime i prezime, imejl adresa, broj(evi) platne kartice koju ste izabrali za registraciju u Program, datum isteka, CVC2, kredencijali za prijavu, ukupni sakupljeni bodovi ili nagrade te bodovi ili istorija o iskorišćenju nagrada. Zavisno od programa, možete da izaberete i da dostavitedodatne detalje, kao što su vaša adresa, telefonski broj, datum rođenja, porezni ID broj te pol gde je to dozvoljeno zakonom.
 • Podatke o transakciji vezane za karticu(e) koje su zabeležene za Program, kao što je datum/vreme uplate(a), broj ličnog računa, naziv trgovca, komercijalni i transakcioni kod, valuta i iznos kupovine, te tokenizovani ID koji je generisan da bi se utvrdilo da li vaše kupovine ispunjavaju uslove za Programe.
 • Vaše preferencije za specifične ponude ili interesovanje za takve ponude.
 • Vašu geografsku lokaciju (ako omogućite delenje vaše lokacije da biste videli ponude u vašoj blizini).
 • Podatke koje ste dostavili prilikom popunjavanja dobrovoljnih anketa.
 • Podatke koje ste dostavili u pogledu naše korisničke podrške, kao što su datum, vreme i sadržaj vaše poruke.
 • Podatke povezane s uređajem (npr. ID uređaja, model uređaja, vrsta pregledača, operativni sistem, referentni URL, IP adresa, podaci o lokaciji) te Podatke o vašoj interakciji s našim Programima na našim veb-sajtovima (npr. datumi i vremena radnje). Takve podatke prikupljamo putem kolačića i sličnih tehnologija (kao što su veb-svetionici i drugi uređaji za praćenje), kako je opisano u alatkama saglasnosti koje su date na našim veb-sajtovima.

Ove kategorije Podataka o ličnosti dobijamo iz raznih izvora: od trećih lica kao što u finansijske ustanove, operateri programa lojalnosti i trgovci, direktno od vas ili iz vaše interakcije s kolačićima i sličnim tehnologijama.

3. NA KOJI NAČIN KORISTIMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Vaše Podatke o ličnosti možemo da koristimo u dole navedene svrhe. U zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite, obrađivaćemo vaše Podatke o ličnosti samo kada imamo pravni osnov za obradu, kako je identifikovano u tabeli ispod. Međutim, imajte na umu da iako tabela u nastavku ne navodi saglasnost kao pravnu osnovu za svaku aktivnost obrade, u nekim zemljama saglasnost je jedina ili najprikladnija pravna osnova za obradu Podataka o ličnosti, i u tim zemljama se pozivamo na saglasnost.

  Aktivnost obrade

Pravna osnova za obradu

Utvrditi ispunjavanje uslova za primanje ponuda u vezi s vrstom vaše kartice te identifikovati transakcije koje mogu da ispunjavaju uslove za bod ili nagradu.

 • Vi ste dali saglasnost ili smernice za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
 • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
 • Mi ili treće lice imamo legitimno interesovanje za korišćenje Podataka o ličnosti da bismo mogli utvrditi i obezbediti vam Programe i njihove pogodnosti.

Kreirati i upravljati vašim računom (računima) za Program, pružiti naše usluge, komunicirati s vama o Programima i odgovoriti na vaše upite.

 • Vi ste dali saglasnost ili smernice za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
 • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
 • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili drugom regulatornom obavezom; ili
 • Mi ili treće lice imamo legitimno interesovanje za korišćenje vaših Podataka o ličnosti da bismo kreirali i upravljali računima, pružili naše usluge i odgovorili na vaše upite.

Obraditi i ispuniti kupovine koje su izvršene u ili preko Programa.

 • Vi ste dali saglasnost ili smernice za korišćenje vaših Podataka o ličnosti
 • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
 • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili drugom regulatornom obavezom.

Zaštititi i sprečiti prevaru i (sajber) pretnje neovlašćene transakcije, zloupotrebu Programa, potraživanja i drugih novčanih obaveza.

 • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili regulatornom obavezom; ili
 • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
 • Mi ili treće lice, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhu zaštite od prevare i obezbeđenja naših Programa, naše mreže i platnih transakcija koje obrađujemo.

Slati vama push obaveštenja i marketinške komunikacije o Programima (uključujući takmičenja, nagradne igre te druge marketinške aktivnosti).

 • Vi ste dali saglasnost ili smernice za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
 • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
 • Mi ili treće lice, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhu marketinga proizvoda i usluga.

Analizirati vaše preferencije, šeme potrošnje, interesovanja, korišćenje i interakciju s Programima da bismo vam dostavili odgovarajuće ponude, personalizovani sadržaj i personalizovane preporuke u vezi s Programom (npr. možemo da vam prikažemo ponude koje su u vašem geografskom regionu ili na osnovu vaše istorije kupovine).

 • Vi ste dali saglasnost ili smernice za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
 • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
 • Mi ili treće lice imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhe pružanja personalizovanih usluga i preporuka.

Upravljati, proceniti i poboljšati naše proizvode i usluge, uključujući efektivnost naših ponuda i kampanja, te analizirati veb-sajtove za naše Programe, mobilnie aplikacije i druge digitalne resurse da bi se olakšala njihova funkcionalnost.

 • Vi ste dali saglasnost ili smernice za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
 • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
 • Mi ili treće lice imamo legitimno interesovanje za korišćenje vaših Podataka o ličnosti da bismo upravljalii, procenili i poboljšali naše proizvode ili usluge i promovisali uključenost klijentau Program.

Anonimizirati Podatke o ličnosti i pripremiti skupne izveštaje za internu analizu i da bismo savetovali naše finansijske ustanove, trgovce i druge klijente te partnere u pogledu šemi potrošnje, prevare i za druge uvide.

 • Mi ili treće lice imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhe anonimizacije Podataka o ličnosti i pripreme skupnih izveštaja s podacima; ili
 • Obrada se vrši u statističke i/ili svrhe istraživanja (u nadležnostima gde je dostupna ova pravna osnova).

Sprovooditi primenljive uslove korišćenja ili kad je potrebno uspostaviti, ostvariti i odbraniti zakonska prava.

 • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
 • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili regulatornom obavezom; ili
 • Mi ili treća strana, imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhu primene Uslova korišćenja Programa i uspostavljanja, ostvarivanja i odbrane zakonskih prava.

Pridržavati se primenljivih zakona ili zahteva bilo kog sudskog postupka, agencije za sprovođenje zakona ili državne agencije koja ima ili tvrdi nadležnost nad Mastercardom.

 • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili regulatornom obavezom; ili
 • Mi ili treće lice imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti da bismo odgovorili na sudski postupak, postupak agencije za sprovođenje zakona ili državne agencije.

Pridržavati se standarda industrije i naših smernica.

 • Vi ste dali saglasnost ili smernice za korišćenje vaših Podataka o ličnosti; ili
 • Obrada je neophodna radi usklađenosti s pravnom ili regulatornom obavezom; ili
 • Obrada je neophodna radi zaključenja ili izvršenja ugovora u kom ste vi ugovorna strana; ili
 • Mi ili treće lice imamo legitimno interesovanje da koristimo vaše Podatke o ličnosti u svrhe pridržavanja standarda industrije i naših smernica.

4. KAKO DELIMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Možemo da delimo vaše Podatke o ličnosti s:

 • Mastercard kompanijom sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, našim filijalama i drugim licima u okviru grupe kompanija Mastercard.
 • S marketinškim agencijama i drugim provajderima usluga koji izvršavaju usluge u naše ime i u vezi sa svrhama opisanim u ovom Obaveštenju. Navedena lica su podvrgnuta strogim ugovornim obavezama o zaštiti podataka i bezbednosti.
 • S finansijskom ustanovom (ustanovama) (npr. bankama koje izdaju karticu(e) koje su registrovane za Program) ili trgovcima u meri neophodnoj da se podrže inicijative povezane s Programom i da bismo rešili pritužbe.
 • S trećim licima koji upravljaju ili podržavaju Program kom ste odabrali da se pridružite.
 • Sa partnerima za iskorišćenje nagradnih bodova ili ispunjenje kupovina ili transfera izvršenih kroz Program.
 • Kad smatramo da je otkrivanje podataka neophodno da bi se zaštitili vitalni interesi pojedinca, da bi se zaštitila kompanija Mastercard od štete ili finansijskog gubitka, ili u vezi sa istragom u slučaju sumnje na nezakonite radnje ili stvarnih prevarnih ili nezakonitih radnji.
 • U skladu sa važećim zakonom ili pravnim postupkom, da bismo odgovorili na zahteve agencija za sprovođenje zakona ili državnih agencija. Kad primimo takve zahteve, sledićemo proces koji je definisan u našim Obavezujućim korporativnim pravilima, gde je primenljivo.
 • U slučaju prodaje ili prenosa našeg poslovanja ili imovine, u celosti ili delimično. U tom slučaju, uložićemo razumne napore da uputimo primaoca da koristi Podatke o ličnosti koje ste nam dostavili na način u skladu sa ovim Obaveštenjem.

5. VAŠA PRAVA I MOGUĆNOSTI, KAKO NAS KONTAKTIRATI I DODATNE INFORMACIJE O NAŠIM PRAKSAMA

Imate određena prava i mogućnosti u pogledu Podataka o ličnosti koje za vas održavamo. Za više informacija o vašim pravima, da nas kontaktirate ili da saznate više o tome kako delimo, prenosimo, zadržavamo ili štitimo vaše Podatke o ličnosti, pročitajte naše Globalno obaveštenje o privatnosti. Vi ili strana ovlašćena da deluje u vaše ime, možete da ostvarite svoja prava koja su detaljno navedena u Globalnom obaveštenju o privatnosti slanjem imejla na privacyanddataprotection@mastercard.com.

Ovo Obaveštenje pruža dodatne informacije o određenim aspektima obrade Podataka o ličnosti koji su obuhvaćeni našim Globalnim obaveštenjem o privatnosti. Za upite u vezi sa vašom Mastercard karticom i vašim kupovinama, obratite se svojoj finansijskoj ustanovi ili trgovcu. Više informacija o tome kako da ih kontaktirate možete da pronađete na njihovim veb-sajtovima.