Skip to Content

Datum stupanja na snagu: 30.11.2022.

BEZBEDNOST JE U SRCU PRIČE KOMPANIJE MASTERCARD

Naš cilj je da stalno štitimo sve koji su povezani sa kompanijom Mastercard. Naša misija je jasna. Svakog dana, svuda, koristimo našu tehnologiju i stručnost da učinimo plaćanja i digitalne interakcije bezbednim, jednostavnim i pametnim. Bilo da ste potrošač, trgovac, izdavalac, kompanija ili organizacija u javnom sektoru, možete biti mirni znajući da su vaša zaštita i bezbednost naš prioritet broj jedan i centralni deo svega što radimo.

Tehnologije plaćanja nikada nisu bile sigurnije, ali kriminalci nikada nisu bili pametniji i dodatno im pomaže prelazak na digitalni svet putem digitalnih plaćanja i drugih digitalnih interakcija, što se dešava neviđenom brzinom. Kako tehnologija evoluira, kompanija Mastercard i dalje predvodi inovacije i bezbednost da bi ostala korak ispred kriminalaca i zaštitila vas. Kako sve više uređaja postaju uređaji za e-trgovinu, naš prioritet je da obezbedimo njihovu bezbednost tako što ćemo ohrabriti sve inovatore da od samog početka ugrade zaštitne i bezbednosne funkcije, da bismo bolje odgovorili na izazove potencijalnih rizika.

VIŠE SLOJEVA TEHNOLOGIJE ŠTITI PLATNE TRANSAKCIJE I DIGITALNE INTERAKCIJE

Ne postoji savršen metod za borbu protiv prevare, tako da koristimo više slojeva bezbednosti da zaštitimo svaku transakciju i, osim plaćanja, da zaštitimo klijente u digitalnim interakcijama. Naše tehnologije, procesi i stručnost nam omogućavaju da sprečimo, otkrijemo i rešimo pretnje, a istovremeno poboljšavamo iskustvo u vezi sa uređajima za plaćanje i digitalnim interakcijama.

Implementirali smo i radimo na četiri nivoa da bismo zaštitili sistem plaćanja i poslovanje naših klijenata:

 • Sprečavanje: obezbeđivanje uređaja, podataka i mreža na koordinisan način u celoj industriji pomaže u značajnom smanjenju rizika od prevare.
 • Identifikovanje: radimo na unapređenju poverenja, jer svet digitalne povezanosti koji se menja stvara nove obaveze u pogledu bezbedne identifikacije pojedinaca. Naša rešenja u vezi sa identitetom nam pomažu da pružimo gotovo bezbrižno iskustvo autentifikacije. Podržavamo besprekornu verifikaciju identiteta u realnom vremenu u ime naših klijenata. Nudimo jedinstvene usluge ličnog digitalnog identiteta koje mogu koristiti i potrošači i klijenti.
 • Otkrivanje: koristimo snagu naše mreže i naših tehnologija da nadgledamo transakcije širom sveta i identifikujemo prevare u transakcijama, finansijski kriminal, kripto-kriminal i sajber pretnje. Naš sveobuhvatni paket alata koji se nudi finansijskim institucijama, trgovcima i drugim preduzećima može se prilagoditi njihovoj bazi klijenata i uključivati sve, od alata za veštačku inteligenciju dizajniranih da modeluju i predviđaju scenarije prevare, do otkrivanja prevare u realnom vremenu na prodajnom mestu, prikupljanje podataka o kriptovalutama i blokčejn rešenja i analize sajber zdravlja.
 • Iskustvo: sve usluge koje nudimo su fokusirane na pružanje najboljeg mogućeg korisničkog i potrošačkog iskustva – uključujući našu globalnu zaštitu od odgovornosti od 0 USD. Gradimo iskustvo nesmetanog plaćanja i pomažemo našim klijentima da razlikuju digitalnu potrošačku ponudu i izbegnu odbijanje plaćanja ako potrošač ne obavesti trgovca o zamenskoj kartici. Upravljanje životnim ciklusom vlasnika kartice je takođe kritična komponenta koju nudimo, koja pomaže da se obezbedi lakši način za automatsku zamenu kartica u evidenciji kada se izda nova kartica.

OBRAĐUJEMO PODATKE O LIČNOSTI ZA SPREČAVANJE I NADZOR PREVARA I ZA OBEZBEĐIVANJE REŠENJA ZA SAJBER BEZBEDNOST NAŠIH KLIJENATA

Za mnoge naše aktivnosti koje se tiču prevara i bezbednosti, postupamo kao obrađivač podataka u ime i prema uputstvima finansijskih institucija i trgovaca. Kompanija Mastercard International Incorporated i njena povezana društva (zajedno, „Mastercard“) obrađuju različite vrste podataka o ličnosti, kao rukovalac podataka, da bi vas zaštitili od prevara. Ukoliko se nalazite u EEP, UK ili Švajcarskoj, Mastercard Europe SA je lice odgovorno za obradu vaših podataka o ličnosti. „Podaci o ličnosti” podrazumevaju sve informacije koje se odnose na osobu koja je identifikovana ili se može identifikovati. To može da uključuje:

 • Podatke o transakcijama, ocene rizika od prevare i autentifikacije, faktore rizika transakcije, šifre razloga rizika, podatke o lokaciji, detalje o trgovcu, kupljene artikle, informacije o spornim transakcijama i potvrđenim postupcima prevare.
 • Određene informacije prikupljene iz blokčejna, uključujući adresu blokčejna, druge detalje transakcije kriptovaluta i IP adresu.
 • Određene informacije o vama prikupljene putem automatizovanih sredstava kao što su kolačići i veb svetionici kada stupate u interakciju sa našim oglasima, mobilnim aplikacijama ili posećujete naše veb stranice, stranice ili druga digitalna sredstva, kao što su IP adresa, tip pregledača, operativni sistem, jedinstveni identifikator mobilnog uređaja, geografska oblast, referentne URL-ove i informacije o preduzetim radnjama ili interakciji sa našim digitalnim sredstvima.
 • Neki od naših onlajn proizvoda i usluga obuhvataju naprednu tehnologiju za sprečavanje prevara koristeći podatke o ponašanju na osnovu interakcija preko vašeg uređaja, kao što je identifikovanje lica, otisaka prsta, vremenski pritisak tastera, položaj pomeranja i položaj miša.
 • Javno dostupni podaci, uključujući profil informacione tehnologije i imovinu samostalnih preduzetnika i kompanija za kriptovalute, kao što su domeni, podaci o lokaciji i kolačići, kontakt detalji na javnim veb stranicama ili informacije o registraciji domena, IP adrese stanovanja na listama reputacije, liste sankcija i autorstvo objavljenih obaveštajnih podataka o pretnjama po sajber bezbednost.
 • Podaci za verifikaciju identiteta kao što su ime i prezime, adresa, nacionalni identifikacioni broj, broj mobilnog telefona, starosna doba i nacionalnost.
 • Podaci o prevari i riziku pojedinačnog vlasnika, trgovaca sa glavnim vlasnicima i kompanija za kriptovalute, koji mogu uključivati ime i kontakt informacije rukovodećeg osoblja kompanije i šifre razloga za prevaru.

Gore navedene kategorije podataka o ličnosti dobijamo iz različitih izvora: od finansijskih institucija i trgovaca, vaših dobavljača usluga, direktno od vas, od trećih strana kao što je detaljno opisano u nastavku ili iz vaše interakcije sa našim digitalnim sredstvima.

NA KOJI NAČIN MOŽEMO DA KORISTIMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti možemo da koristimo u dole navedene svrhe. Vaše podatke o ličnosti ćemo obrađivati samo u dolenavedene svrhe kada imamo valjan pravni osnov za obradu u skladu sa važećim zakonom, u zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazite. Međutim, imajte na umu da iako grafikon u nastavku možda ne navodi saglasnost kao pravni osnov za svaku aktivnost obrade, u nekim zemljama saglasnost je jedini ili najprikladniji pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, a u tim zemljama se oslanjamo na saglasnost za sve aktivnosti obrade. U određenim slučajevima, ovu saglasnost u naše ime može dobiti od vas vaša finansijska institucija, trgovac, dobavljač usluga ili drugi partner.

Grafikon u nastavku opisuje aktivnosti obrade kada postupamo kao rukovalac podataka. Kada postupamo kao obrađivač podataka u ime finansijskih institucija, trgovaca ili drugih partnera koji rade kao rukovaoci podataka, finansijske institucije, trgovci ili drugi partneri su odgovorni za obezbeđivanje valjanog pravnog osnova za obradu podataka. Molimo vas da pogledate njihove politike privatnosti za više informacija o obradi vaših podataka o ličnosti.

  Aktivnost obrade

Pravni osnov za obradu (tamo gde je to potrebno prema važećem zakonu)

 • Zaštita vas i drugih od prevare, sajber incidenata i jačanje sajber otpornosti vaših aktivnosti i upravljanje izloženošću riziku i kvalitetom franšize.
 • Vi ste dali saglasnost za korišćenje vaših podataka o ličnosti, ili
 • Obrada je neophodna radi usklađivanja sa zakonskom obavezom ili drugim regulatornim obavezama; ili
 • Obrada je neophodna za zaključivanje ili izvršenje ugovora u kom ste jedna od strana; ili
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes da koristimo vaše podatke o ličnosti u svrhu sprečavanja i zaštite od prevare, obezbeđivanja naše mreže i platnih transakcija koje obrađujemo.
 • Praćenje i sprečavanje prevara, neovlašćenih transakcija, potraživanja i drugih obaveza na našoj platnoj mreži, kao i praćenje i sprečavanje prevare na blokčejnu u vezi sa kriptovalutama.
 • Vi ste dali saglasnost za korišćenje vaših podataka o ličnosti, ili
 • Obrada je neophodna radi usklađivanja sa zakonskom obavezom ili drugim regulatornim obavezama; ili
 • Obrada je neophodna za zaključivanje ili izvršenje ugovora u kom ste jedna od strana; ili
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes da koristimo vaše podatke o ličnosti u svrhu praćenja i sprečavanja prevara.
 • Da potvrdimo vas i verifikujemo vaš identitet.
 • Vi ste dali saglasnost za korišćenje vaših podataka o ličnosti, ili
 • Obrada je neophodna radi usklađivanja sa zakonskom obavezom ili drugim regulatornim obavezama; ili
 • Obrada je neophodna za zaključivanje ili izvršenje ugovora u kom ste jedna od strana; ili
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes da koristimo vaše podatke o ličnosti u svrhu vaše autentifikacije i verifikacije vašeg identiteta.
 • Održavanje integriteta i sigurnosti naših platnih mreža.
 • Obrada je neophodna radi usklađivanja sa zakonskom obavezom ili drugim regulatornim obavezama; ili
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes da koristimo vaše podatke o ličnosti za održavanje integriteta i bezbednosti naših platnih mreža.
 • Postupanje u skladu sa zakonskim obavezama, uključujući i važeće zakone o sprečavanju pranja novca.
 • Obrada je neophodna radi usklađivanja sa zakonskom obavezom ili drugim regulatornim obavezama; ili
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes da koristimo vaše podatke o ličnosti u skladu sa zakonskim obavezama.
 • Sprovođenje internog istraživanja i razvoj proizvoda koji imaju za cilj procenu i unapređenje naših operacijai za otkrivanje prevare, prevenciju, praćenje i sajber otpornost na prevare.
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes da koristimo vaše podatke o ličnosti u svrhu sprovođenja internog istraživanja i razvoja s ciljem sprečavanja i zaštite od prevare, obezbeđivanja naše mreže i platnih transakcija koje obrađujemo.
 • Objedinjavanje nekih od vaših podataka o ličnosti da bismo kreirali modele zasnovane na pravilima ili veštačkoj inteligenciji radi identifikacije prošlih i potencijalnih budućih obrazaca prevara ili pranja novca da bismo finansijskim institucijama, trgovcima, klijentima i partnerima ponudili naprednu prevenciju prevara, AML i bezbednosne funkcije. Koristimo mašinsko učenje da analiziramo i identifikujemo lažne ili ilegalne transakcije. Korišćenje ovih modela može navesti vašu finansijsku instituciju, trgovca ili pružaoca usluga da donesu odluke da li da verifikuju vaš identitet ili da odobre vaše plaćanje.
 • Mi ili treća strana imamo legitiman interes da koristimo vaše podatke o ličnosti u svrhu prikupljanja podataka o ličnosti i kreiranja modela za identifikaciju, sprečavanje i zaštitu naših klijenata i ekosistema plaćanja od prevare.

NA KOJI NAČIN MOŽEMO DA DELIMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Vaše podatke možemo da delimo sa trećim licima, uključujući finansijske institucije, pružaoce usluga verifikacije identiteta, pružaoce usluga podataka o prevari, vladina tela, komunalne kompanije, javne evidencije, kreditne biroe, imovinske fajlove, telekomunikacione operatere, liste za praćenje, pružaoce usluga geo-vizuelizacije. Osiguravamo da se vaši podaci o ličnosti koriste samo u gore navedene svrhe prema strogim obavezama zaštite podataka i bezbednosti kroz naše ugovore sa takvim trećim licima.

VAŠA PRAVA, KAKO DA NAS KONTAKTIRATE I DODATNE INFORMACIJE O NAŠOJ PRAKSI

Imate određena prava i izbore u vezi sa podacima o ličnosti koje čuvamo o vama. Za više informacija o vašim pravima, da nas kontaktirate ili da saznate više o tome kako delimo, prenosimo, zadržavamo ili štitimo vaše podatke o ličnosti, pročitajte našu Globalnu politiku o privatnosti. Vi ili strana ovlašćena da deluje u vaše ime možete da ostvarite svoja prava koja su detaljno navedena u Globalnoj politici o privatnosti slanjem e-poruke nama na: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Ovo Obaveštenje o prevarama i bezbednosti pruža dodatne informacije o određenim aspektima obrade podataka o ličnosti obuhvaćenih našom Globalnom politikom o privatnosti. Neka od gore pomenutih rešenja za bezbednost i sprečavanje prevara i praćenje mogu imati svoja posebna obaveštenja o privatnosti. Molimo pogledajte ih za više informacija. Za upite u vezi sa vašom Mastercard karticom i vašim kupovinama bi trebalo da se obratite svojoj finansijskoj instituciji ili trgovcu. Više informacija o tome kako da ih kontaktirate možete naći na njihovim veb stranicama.