Globalno obaveštenje o zaštiti privatnosti kompanije Mastercard 

Datum stupanja na snagu: 17. februar 2017. godine

 

Kompanija Mastercard International Incorporated i njene kompanije (pod zajedničkim nazivom, „Mastercard“) poštuju Vašu privatnost. Ovo globalno obaveštenje o zaštiti privatnosti opisuje vrste ličnih podataka koje prikupljamo, način na koji koristimo takve podatke, sa kime ih razmenjujemo i informacije o izborima koje možete napraviti o našoj upotrebi takvih podataka. Takođe opisujemo mere koje preduzimamo radi zaštite bezbednosti podataka i način na koji možete da nas kontaktirate u vezi sa našom praksom zaštite privatnosti.

Mastercard subjekti odgovorni za prikupljanje i korišćenje Vaših ličnih podataka u svrhe opisane u ovom Globalnom obaveštenju o zaštiti privatnosti, naznačeni su u ovom dokumentu, u odeljku „Kako da nas kontaktirate“.

Naše prakse u vezi sa zaštitom privatnosti se mogu razlikovati od države do države u kojima poslujemo, kako bi odražavale lokalne prakse i uslove predviđene zakonom.

 

Lični podaci koje prikupljamo

Mastercard može da prikuplja podatke o Vama iz različitih izvora.

Kao subjekt koji obrađuje platne transakcije, i pružalac usluga koje su povezane sa tim, dobijamo ograničenu količinu Vaših ličnih podataka od finansijskih institucija, trgovaca i drugih subjekata u vezi sa Vašim platnim transakcijama.

U tom smislu dobijamo broj računa kartice, ime trgovca i lokaciju, datum i ukupan iznos transakcije. Važno je da nam nisu potrebni ime i prezime vlasnika kartice ili drugi podaci, kako bismo obrađivali platne transakcije.

Takođe možemo dobiti podatke o Vama od kompanija koje koriste ili omogućavaju upotrebu drugih Mastercard proizvoda ili usluga, kao i iz javno dostupnih informacionih sistema.

Pored toga, možete odabrati da nam direktno dostavite podatke na nekoliko načina, uključujući: (i) na našim Internet stranicama, (ii) kao odgovor na reklamna ili druga saopštenja, (iii) preko društvenih mreža, (iv) prijavom za Mastercard proizvod ili uslugu, (v) učešćem u ponudi, programu ili promociji, ili (vi) u vezi sa stvarnom ili potencijalnom poslovnom saradnjom sa našom kompanijom ili radnim odnosom u našoj kompaniji. Takođe možete odabrati da budete saglasni da treća lica objavljuju podatke o Vama, koje su ta treća lica prikupila.

Vrste ličnih podataka koje možemo dobiti ili koje možete odabrati da dostavite, obuhvataju:

Kontakt podatke (kao što su ime i prezime, poštanska ili imejl adresa i broj telefona)

Poslovne kontakt podatke (kao što je naziv radnog mesta, odeljenja ili naziv organizacije)

Korisničko ime i lozinka

Podaci o računu za plaćanje

Kontakt podatke prijatelja ili drugih osoba koje biste želeli da kontaktiramo

Sadržaj koji obezbeđujete (kao što su fotografije, članci i komentari)

Sadržaj koji objavljujete na nalozima društvenih mreža ili članstva u organizacijama trećih lica

Jedinstveni identifikacini broj mobilnog uređaja

Podatke o geografskoj lokaciji

Ostale podatke (kao što su ponašanje i navike prilikom kupovine, jezik, starosna dob, pol ili porodični status)

Mi, naši pružaoci usluga i partneri, prikupljamo određene podatke koristeći automatska sredstva, kao što su „kolačići“ i „veb monitori“ (web beacons), dok ste u interakciji sa našim oglasima, mobilnim aplikacijama ili kada posećujete našu Internet stranicu, druge Internet stranice, ili koristite druga digitalna sredstva. Podaci koje prikupljamo na ovaj način mogu obuhvatiti: IP adresu, vrstu Internet pretraživača, operativni sistem, referentne URL adrese i podatke o preduzetim aktivnostima ili interakciji sa našim digitalnim sredstvima. „Kolačić“ je tekstualna datoteka koju veb server postavlja na hard disk računara. „Veb monitor“, poznat i kao Internet oznaka, piksel oznaka ili čist GIF, koristi se za prenos podataka nazad na veb server.

Možemo da koristimo usluge veb analitike trećih lica za naše veb stranice i mobilne aplikacije, kao što je to na primer Adobe Omniture. Pružaoci usluga analitike koji obezbeđuju ove usluge, koriste tehnologije kao što su kolačići i „veb monitori“ da bi nam pomogli da analiziramo kako posetioci koriste naše veb adrese i aplikacije.

Mi, naši pružaoci usluga i naši partneri, takođe možemo da prikupljamo podatke o Vašim aktivnostima na našim veb stranicama i aplikacijama koje koristimo, kako bismo Vam obezbedili sadržaje i reklame prilagođene Vašim ličnim interesovanjima. Podaci prikupljeni u ove svrhe mogu da sadrže pojedinosti o stvarima kao što su određene stranice ili reklame koje posećujete ili gledate na našim veb stranicama, i aktivnostima koje preduzimate na našim veb stranicama i aplikacijama. Molimo Vas da pogledate odeljak „Vaša prava i izbori“ ovog Globalnog obaveštenja o zaštiti privatnosti, kako biste se informisali o mogućnosti da u bilo kom trenutku onemogućite ili ograničite svoje aktivnosti pretraživanja u svrhe onlajn oglašavanja na osnovu zainteresovanosti za određene sadržaje.

 

Kako koristimo lične podatke koje prikupljamo

Vaše lične podatke koje smo dobili možemo koristiti:

Za obradu Vaših platnih transakcija (uključujući ovlašćenje, kliring, refundacije i druge aktivnosti u vezi sa rešavanjem sporova).

Za zaštitu i sprečavanje prevara, neovlašćenih transakcija, potraživanja i drugih obaveza, kao i upravljanje izloženošću riziku i kvaliteta franšize u pogledu integriteta i bezbednosti naše mreže plaćanja.

Za kreiranje i upravljanje računima koje imate kod nas i za dostavljanje odgovara na Vaše upite.

Za obezbeđivanje, upravljanje i komunikaciju sa Vama o Mastercard proizvodima, uslugama, ponudama, programima i promocijama, naših izdavača, kupaca, trgovaca i partnera (uključujući konkurse, nagradne igre i sve druge marketinške aktivnosti).

Za objavljivanje poslovnih direktorijuma (koji mogu obuhvatati poslovne kontakte).

Za vođenje, ocenu i unapređenje našeg poslovanja (uključujući razvoj novih proizvoda i usluga, upravljanje našim saopštenjima, određivanje efikasnosti i optimizaciju našeg oglašavanja, analiziranje naših proizvoda, usluga, veb adresa, mobilnih aplikacija i bilo kojih drugih digitalnih sredstava, omogućavanje funkcionalnosti naših veb stranica, mobilnih aplikacija i bilo kojih drugih digitalnih sredstava, i obavljanje računovodstvenih aktivnosti, aktivnosti revizije, fakturisanja, usklađivanja i aktivnosti naplate).

Za pretvaranje ličnih podataka u anonimne i pripremanje i dostavljanje izveštaja sa zbirnim podacima koji sadrže anonimne podatke (što između ostalog obuhvata: pripreme, analize, analitičke i prediktivne modele i pravila, i druge zbirne izveštaje) u svrhu savetovanja naših ustanova za izdavanje i kupovinu, trgovaca i ostalih klijenata i partnera u vezi sa prošlim i potencijalnim budućim obrascima potrošnje, prevara i drugih analiza koje se mogu dobiti iz ovih podataka.

Za procenu Vaše zainteresovanosti za angažovanje i kontaktiranje u vezi sa potencijalnom poslovnom saradnjom sa kompanijom Mastercard. 

Za primenu naših uslova korišćenja ili drugih zakonskih prava, kao što se može zahtevati u skladu sa važećim zakonima i propisima ili zahtevima bilo kog sudskog postupka ili državnog organa koja ima, ili tvrdi da ima nadležnost nad kompanijom Mastercard ili Mastercard partnerima.

Za postupanje u skladu sa standardima u industriji i našom politikom.

Takođe, možemo da koristimo podatke i na druge načine, u vezi sa kojima obezbeđujemo odgovarajuće obaveštenje prilikom prikupljanja istih.

 

Lični podaci koje razmenjujemo

Ne prodajemo, niti na bilo koji drugi način objavljujemo Vaše lične podatke koje prikupljamo, osim kao što je opisano u ovom Globalnom obaveštenju o zaštiti privatnosti, ili kao što Vas obavestimo u trenutku prikupljanja datih podataka.

 

Možemo da razmenjujemo lične podatke koje prikupljamo sa našim partnerima, finansijskim institucijama i drugim subjektima koji izdaju platne kartice ili obrađuju platne transakcije, kao i trgovcima. Razmenjujemo lične podatke radi obrade platnih transakcija i obavljanja drugih aktivnosti koje zatražite. Takođe, možemo da razmenjujemo lične podatke sa subjektima koji pomažu u sprečavanju prevara sa platnim karticama, kako bismo zaštitili platne transakcije od zloupotrebe i omogućili bezbednost transakcija i našeg sistema za obradu plaćanja. Na primer, u tom smislu izdavaocima kartica dostavljamo informacije o transakcijama korisnika kartica koje obrađuje Mastercard.

Osim toga, uz Vašu saglasnost možemo da razmenjujemo lične podatke sa ostalim trećim licima. Kada se Mastercard ponaša kao pružalac usluga za treća lica, možemo da im dostavimo lične podatke koje smo prikupili u njihovo ime.

Takođe, možemo da razmenjujemo podatke sa našim pružaocima usluga koji pružaju usluge u naše ime. Ovlašćujemo ove pružaoce usluga da koriste ili objavljuju date podatke samo ako je to potrebno za pružanje usluga u naše ime ili u skladu sa zakonskim zahtevima. Ovi pružaoci usluga su ugovorom obavezani da čuvaju privatnost i bezbednost ličnih podataka koje obrađuju u naše ime.

Mastercard prenosi lične podatke u okviru Mastercard grupe povezanih kompanija u skladu sa uslovima ovog Globalnog obaveštenja o zaštiti privatnosti ili na drugi način, o čemu Vas obaveštavamo u trenutku prikupljanja podataka (npr. pomoću obaveštenja o zaštiti privatnosti u okviru posebnog programa).

Na našim veb stranicama možete odabrati da koristite određene funkcije kojima možete da pristupite preko drugih subjekata sa kojima smo partneri, ili koji inače nisu povezani sa kompanijom Mastercard. Ovim funkcijama koje koriste alate za društveno umrežavanje i geo-lokacije, upravljaju treća lica, uključujući društvene mreže, i one su jasno identifikovane kao takve. Ova treća lica mogu koristiti ili razmenjivati lične podatke u skladu sa svojim politikama privatnosti. Predlažemo Vam da proučite pravila o privatnosti trećih lica ako koristite date relevantne funkcije.

Možemo da objavimo informacije o Vama (i) ako se to od nas traži u skladu sa zakonom ili pravnim postupkom, (ii) kada smatramo da je objavljivanje takvih podataka neophodno radi sprečavanja štete ili finansijskog gubitka, ili (iii) u vezi sa istragom sumnjivih radnji ili stvarnih prevara ili nezakonitih aktivnosti.

Zadržavamo pravo prenosa Vaših ličnih podataka u slučaju da prodajemo ili prenosimo celokupno, ili deo našeg poslovanja ili imovine. Ukoliko dođe do takve prodaje ili prenosa, uložićemo razumne napore da obavestimo primaoca o tome da lične podatke koje ste nam dostavili koristi na način koji je u skladu sa našim Globalnim obaveštenjem o privatnosti. Nakon takve prodaje ili prenosa, možete se obratiti subjektu kome smo preneli Vaše lične podatke, ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa obradom takvih podataka.

 

Vaša prava i izbori

Vi posedujete određena prava u vezi sa svojim ličnim podacima koji su u našem posedu i koje održavamo. Nudimo Vam i određene izbore o tome koje lične podatke od Vas možemo da prikupljamo, kako da koristimo te podatke i kako da komuniciramo sa Vama.

Možete da odaberete da kompaniji Mastercard ne dostavite lične podatke tako što ćete se uzdržavati od vršenja platnih transakcija. Takođe se možete uzdržati od dostavljanja podataka direktno nama. Međutim, ako ne dostavite lične podatke kada to zatražimo, može se dogoditi da ne budete u mogućnosti da koristite čitav niz proizvoda i usluga kompanije Mastercard, i mi možda nećemo moći da vam pružimo informacije o proizvodima, uslugama i promocijama.

Možete da zabranite prikupljanje i upotrebu određenih podataka koje prikupljamo o Vama automatskim sredstvima, prilikom posete našoj veb stranici. U određenim nadležnostima, to možete učiniti uz pomoć alata „Kolačić saglasnosti“ (Cookie Consent) koji se prikazuje u donjem desnom uglu Mastercard veb stranice. Vaš pretraživač Vam može reći kako da se informišete i sprečite prijem određenih vrsta kolačića. Pored toga, na nekim Mastercard veb stranicama, možemo da Vam ponudimo i druge izbore u vezi sa upotrebom kolačića. Međutim, imajte u vidu da bez kolačića možda nećete moći da koristite sve funkcije naših veb stranica ili onlajn usluga.

Možete da zabranite određene načine upotrebe podataka koje prikupljamo o Vama putem automatskih sredstava, kada posetite veb stranice trećih lica i prilikom pregleda naših oglasa. Možemo da koristimo pružaoce usluga za servisiranje oglasa na stranicama trećih lica. Ovi oglasi se mogu prilagoditi i servisirati na osnovu upotrebe podataka koje smo mi (i naši partneri) prikupili na našim veb stranicama i aplikacijama. Pored toga, neki od naših pružalaca usluga i partnera mogu prikupljati podatke o Vašim onlajn aktivnostima tokom vremena i preko veb stranica trećih lica, kako bi prilagodili i servisirali ove oglase. Mastercard oglasi se ponekad dostavljaju sa ikonicama koje pomažu potrošačima (i) da saznaju više o tome kako se njihovi podaci koriste i (ii) da naprave izbor u vezi sa upotrebom njihovih podataka. Molimo Vas da kliknete ovde ili, gde je to primenljivo, na ikonicu u našim ciljanim oglasima, kako biste saznali o Vašim mogućnostima da onemogućite ili ograničite svoje aktivnosti pretraživanja u svrhe onlajn oglašavanja na osnovu zainteresovanosti za određene sadržaje.

Možete nas u bilo koje vreme obavestiti da Vam više ne dostavljamo reklamna obaveštenja putem imejla, klikom na link za odjavu u okviru reklamnih imejl poruka koje primite od nas, ili da nas kontaktirate kao što je navedeno u nastavku. Takođe možete odbiti da primate reklamne imejlove od kompanije Mastercard tako što ćete kliknuti ovde.

Kao što je gore navedeno, lične podatke možemo da pretvorimo u anonimne u svrhu vršenja analiza podataka. Da biste onemogućili tu opciju, kliknite ovde.

Ako Vaš poslodavac dostavlja Vaše lične podatke kompaniji Mastercard, možda ćete imati određene izbore u vezi sa korišćenjem Mastercard kartice ili objavljivanjem podataka. Molimo Vas da kontaktirate svog poslodavca kako biste saznali i iskoristili svoje izbore.

U meri u kojoj je to predviđeno važećim propisima, možete povući bilo koju saglasnost koju ste nam prethodno dali, ili dostaviti prigovor u bilo kom trenutku iz osnovanih razloga, a u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka. Dalje ćemo postupati u skladu sa Vašim zahtevima. U nekim okolnostima, povlačenje saglasnosti za upotrebu ili obajvljivanje Vaših ličnih podataka od strane kompanije Mastercard, mogu značiti da ne možete iskoristiti prednosti određenih Mastercard proizvoda ili usluga.

U zavisnosti od važećih propisa, možete imati pravo da: dobijete potvrdu da posedujemo Vaše lične podatke, zatražite pristup i primate obaveštenja o Vašim ličnim podacima koje posedujemo, dobijete kopije Vaših ličnih podataka koje održavamo, ažurirate i korigujete Vaše lične podatke, dostavite prigovor u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, i da blokirate podatke, anonimne ili izbrisane, po potrebi. Pravo na pristup ličnim podacima može biti ograničeno u nekim okolnostima u skladu sa zahtevima lokalnog zakonodavstva. Da biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate kao što je navedeno u daljem tekstu.

Kako biste ažurirali svoje zahteve, tražili nam da uklonimo Vaše podatke sa naših imejl lista ili nam podneli zahtev za pristup, ažuriranje, ispravku ili brisanje Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate kao što je navedeno u daljem tekstu.

Ukoliko ne budemo u mogućnosti da ispunimo Vaša očekivanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, ili želite da dostavite prigovor na našu politiku privatnosti, molimo Vas da nas o tome i obavestite jer nam to daje mogućnost da rešimo problem. Možete da nas kontaktirate koristeći kontakt podatke koji su navedeni u odeljku „Kako da nas kontaktirate“ u daljem tekstu. Kako biste nam pomogli da dostavimo odgovor na Vaš zahtev, molimo Vas da nam dostavite sve pojedinosti po datom pitanju. Pokušavamo da razmotrimo i odgovorimo na sve žalbe u razumnom roku.

Ako nam dostavite bilo kakve podatke ili materijale koji se odnose na neku drugu osobu, budite uvereni da je razmena takvih podataka sa nama i naša dalja upotreba takvih podataka, o čemu ste s vremena na vreme obavešteni, u skladu sa važećim zakonima, tako da na primer, možete da obavestite datu osobu o obradi njegovih/njenih ličnih podataka i pribaviti njegovu/njenu saglasnost, što je neophodno u skladu sa važećim zakonima.

 

Međunarodni prenos podataka

Možemo da prenosimo lične podatke koje prikupljamo od Vas primaocima u državama koje nisu države u kojima su dati podaci izvorno prikupljeni, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Te države možda nemaju iste zakone o zaštiti podataka kao država u kojoj ste prvobitno dostavili podatke. Kada prebacimo Vaše podatke u druge države, mi ćemo zaštititi te podatke kao što je opisano u ovom Globalnom obaveštenju o zašititi privatnosti, ili kao što ste drugačije obavešteni u trenutku prikupljanja podataka (npr. pomoću obaveštenja o zaštiti privatnosti u okviru posebnog programa).

Mastercard je kompanija koja posluje na globalnom nivou. Da bismo nudili svoje usluge, možda ćemo morati da prenesemo Vaše lične podatke u nekoliko zemalja, uključujući i SAD, gde se nalazi naše sedište. Mi se pridržavamo važećih zakonskih zahteva koji obezbeđuju adekvatne zaštitne mere za prenos ličnih podataka u države izvan Evropskog ekonomskog područja („EEP“) ili Švajcarske.

Konkretno, uspostavili smo i primenili set Obavezujućih Korporativnih Pravila „OKP“ (Binding Corporate Rules – BCR) koja su priznata od strane Agencija za zaštitu podataka EEO, obezbeđivanjem adekvatnog nivoa zaštite ličnih podataka koje obrađujemo na globalnom nivou. Primerak naših „OKP“ je dostupan ovde.

 

Kako čuvamo i štitimo lične podatke

Bezbednost Vaših ličnih podataka je važna za kompaniju Mastercard. Posvećeni smo zaštiti podataka koje prikupljamo. Primenjujemo administrativne, tehničke i fizičke mere zaštite osmišljene radi zaštite ličnih podataka koje nam dostavljate, ili koje prikupljamo od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, izmena, pristupa, objavljivanja ili upotrebe. Koristimo SSL enkripciju na velikom broju naših veb stanica sa kojih prenosimo određene lične podatke.

Kompanija Mastercard čuva lične podatke samo dok je to neophodno radi ispunjavanja svrhe za koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije neophodno ili zatraženo u skladu sa važećim propisima. Preduzimamo mere za uništavanje ili trajnu anonimizaciju ličnih podataka ako to zahteva zakon, ili ako lični podaci više nisu potrebni za svrhu za koju su prikupljeni.

 

 

Linkovi ka drugim veb stranicama

Kako bismo Vam obezbedili pogodnosti i informacije, naše veb stranice mogu sadržati linkove ka drugim veb stranicama. Ove veb stranice mogu da funkcionišu nezavisno od Mastercard stranice. Povezane veb stranice mogu da sadrže sopstvena obaveštenja o zaštiti privatnosti ili smernice koje preporučujemo da proučite ukoliko posećujete povezane veb stranice. Mi nismo odgovorni za sadržaj date veb stranice, bilo kakvu upotrebu veb stranica ili prakse zašite privatnosti veb stranica, u meri u kojoj svaka povezana veb stranica koju posećujete nije u vlasništvu ili pod kontrolom kompanije Mastercard.

Ažuriranja našeg Globalnog obaveštenja o zaštiti privatnosti

Ovo Globalno obaveštenje o zaštiti privatnosti može biti ažurirano na periodičnom nivou i bez prethodnog obaveštenja kako bi odražavalo promene u našim praksama u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Objavićemo vidljivo obaveštenje na relevantnim veb stranicama kako bismo Vas obavestili o bilo kakvim značajnim promenama našeg Globalnog obaveštenja o zaštiti privatnosti, i navesti na početku takvog obaveštenja kada je poslednji put ažurirano. Ukoliko ažuriramo naše Globalno obaveštenje o zaštiti privatnosti, u određenim okolnostima možemo tražiti Vašu saglasnost.

Kako da nas kontaktirate

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentara o ovom Globalnom obaveštenju o zaštiti privatnosti, praksama zaštite privatnosti kompanije Mastercard, ili ako želite da ažurirate podatke ili zahteve koje ste nam dostavili, molimo kliknite ovde. Možete takođe da nam pošaljete imejl na: privacyanddatausage@mastercard.com; ili da nam pišete na adresu:

Global Privacy Officer

Mastercard International Incorporated

2000 Purchase Street

Purchase, New York 10577

USA

 

Ukoliko se nalazite u EEO ili Švajcarskoj, Mastercard Europe sprl je subjekt odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka. Ukoliko se nalazite u EEO ili Švajcarskoj, možete takođe da nam pošaljete imejl na: privacyanddatausage@mastercard.com; ili da nam pišete na adresu:

Global Privacy Officer

Mastercard Europe sprl

Chaussée de Tervuren 198A

B-1410 Waterloo

Belgium

 

Onemogućavanje opcije analize podataka

Kako biste onemogućili opciju anonimizacije Vaših ličnih podataka radi analize podataka, molimo Vas da nam ispod dostavite broj Vaše Mastercard platne kartice ili Maestro platne kartice. Imate mogućnost da dostavite više od jednog broja kartice kao što je naznačeno na stranici za potvrdu.

* Označava polje za obavezan unos podataka

Ceo broj kartice Mastercard ili Maestro kartice: *

Potvrda*

Onemogućavanje opcije veb analitike

Kako biste izbegli prikupljanje i analizu podataka prikupljenih na ovoj veb stranici, možete izabrati da ne posedujete jedinstveni identifikacioni broj kolačića veb analitike dodeljen Vašem uređaju. Da biste izvršili taj izbor, molimo Vas da kliknite ispod, kako biste primili kolačić za onemogućavanje ove opcije. Imajte u vidu da ako izbrišete ili uklonite kolačiće sa svog uređaja, takođe možete da uklonite i ovaj kolačić za onemogućavanje date opcije. Ova opcija onemogućavanja se može primeniti samo na veb stranicu na kojoj se nalazite kada onemogućavate opciju (kao što su mastercard.com ili priceless.com), ali ne i na druge Mastercard stranice. Možete da onemogućite veb analitiku na drugim Mastercard veb stranicama tako što ćete posetiti linkove za onemogućavanje opcije na svakoj od tih stranica.

Onemogućavanje opcije reklamnih imejlova

Možete onemogućiti opciju da primate reklamne imejlove od kompanije Mastercard dostavljanjem svoje imejl adrese u daljem tekstu. Ako kasnije budete želeli da primate reklamne imejlove od kompanije Mastercard, taj zahtev će zameniti opciju prethodnog onemogućavanja iste.

* Označava polje za obavezan unos podataka

Imejl adresa*

Potvrda imejl adrese *

Potvrda*