Obaveštenje o privatnosti podataka – Nagradni konkurs „Prva Stvar“

 

Datum stupanja na snagu: 1. decembar 2018. godine

McCann DOO Beograd je organizator Nagradnog konkursa „Prva stvar“ kojim se promovišu usluge Mastercard-a. McCann DOO Beograd, kao i Mastercard poštuju vašu privatnost.

1. Podaci o ličnosti koje možemo prikupljati

2. Na koji način možemo koristiti vaše Podatke o ličnosti

3. Na koji način možemo deliti vaše podatke o ličnosti

4. Vaša prava i izbori

5 Na koji način štitimo vaše podatke o ličnosti

6. Izmene i dopune Obaveštenja o privatnosti podataka

7. Kako nas kontaktirati

Ovo Obaveštenje o privatnosti podataka primenjuje se prilikom obrade podataka o ličnosti prikupljenih tokom trajanja Nagradnog konkursa „Prva stvar“ („Kampanja“). Ovo Obaveštenje o privatnosti podataka ne podrazumeva prikupljanje i korišćenje vaših podataka o ličnosti od strane McCann DOO Beograd u ostale svrhe koje nisu definisane ovim Obaveštenjem o privatnosti podataka.

Ovo Obaveštenje o privatnosti sadrži vrste podataka o ličnosti koje mi prikupljamo u vezi sa Kampanjom, svrhu zbog koje prikupljamo podatke o ličnosti, druga lica sa kojima možemo deliti ove podatke, kao i mere koje preduzimamo kako bismo obezbedili sigurnost podataka. Takođe, ovde možete pronaći informacije o vašim pravima i izborima u vezi sa podacima o ličnosti i način na koji nas možete kontaktirati kako bismo ažurirali vaše podatke ili dobili odgovore na vaša pitanja u vezi sa našim praksama u pogledu privatnosti.

Vaše učešće u Kampanji podleže pravilima ovog Obaveštenja o privatnosti podataka, kao i Pravilima Nagradnog konkursa „Prva stvar“ koja se nalaze na sledećem linku https://www.mastercard.rs/sr-rs/prvastvar/pravila-nagradnog-konkursa.html).

1. Podaci o ličnosti koje možemo prikupljati

 

Možemo prikupljati sledeće podatke o ličnosti:

 • korisničko ime na Facebooku
 • korisničko ime na Instragramu
 • ime i prezime pobednika u momentu preuzimanja nagrade
 • adresu iz lične karte
 • jedinstveni matični broj pobednika
 • fotografije inicijativa ukoliko postoje
 • broj tekućeg računa pobednika u Telenor banci. 

Za svrhu ovog Obaveštenja o privatnosti podataka, „podatak o ličnosti“ podrazumeva svaku informaciju u vezi sa identitetom jednog fizičkog lica. U vezi sa ovom Kampanjom, mi prikupljamo podatke o ličnosti iz različitih niže opisanih izvora.

U slučajevima gde je to moguće, mi određujemo kada i iz kog razloga je potrebno da nam dostavite o ličnosti, kao i posledice propuštanja dostavljanja ovih podataka. Ukoliko nam ne dostavite podatke o ličnosti u situaciji kada je to potrebno, nećete biti u mogućnosti da ostvarujete benefite koje proizlaze iz Kampanje u slučaju da je taj podatak neophodan kako biste dobili benefit ili ukoliko postoji zakonska obaveza da mi prikupimo taj podatak.

a.     Podaci o ličnosti koje dostavljate

U vezi sa Kampanjom, ukoliko je vaša inicijativa nagrađena, prilikom dodele nagrade potrebno je da nam dostavite sledeće podatke o ličnosti:

·       ime i prezime

·       jedinstveni matični broj građanina

·       adresu iz lične karte

·       broj tekućeg računa u Telenor banci

b.     Podaci prikupljeni prilikom posete Facebook i Instagram stranici

Mi možemo prikupljati određene informacije automatizovanim sredstvima, kao što su kolačići i slične tehnologije. Ove informacije podrazumevaju vašu IP adresu, MAC adresu, ID uređaja, informacije o mreži, informacije o radnjama preduzetim na našoj stranici, datumu i vremenu preduzete radnje, i druge informacije dobijene putem lociranja mobilnih telefona. Te informacije koristimo radi unapređivanja Kampanje procenom broja korisnika koji pristupaju i koriste naše usluge, koji sadržaj, proizvode i karakteristike naših usluga bude najveće interesovanja korisnika, koje ponude privlače njihovu pažnju i kako se naše usluge sprovode sa tehničkog aspekta.

2. Na koji način možemo koristiti vaše podatke o ličnosti:

Možemo koristiti vaše podatke o ličnosti u postupku:

 • pružanja informacije o Kampanji i komuniciranja sa vama
 • poboljšavanja, razvijanja i promovisanja Kampanje
 • odabira pobedničkih inicijativa
 • utvrđivanja identiteta pobednika Nagradnog konkursa prilikom dodele nagrade
 • primene naših Pravila Nagradnog konkursa i postupanja u skladu sa zakonskim obavezama

Možemo koristiti podatke o ličnosti koje o vama prikupimo kako bismo:

·       vam pružili informacije o Kampanji i komunicirali sa vama, što uključuje i izbor pobednika, stupanje u kontakt sa pobednikom, objavljivanje imena i i prezimena pobednika

·       poboljšali, razvili i promovisali Kampanju

·       primenili naša Pravila nagradnog konkursa.

Mi ćemo obrađivati vaše podatke o ličnosti samo u gorenavedene svrhe kada imamo pravni osnov za takvu obradu, što podrazumeva i sledeće situacije:

·       kada ste se saglasili sa korišćenjem vaših podataka o ličnosti. Na primer, mi možemo da tražimo vašu saglasnost zbog upotrebe kolačića ili sličnih tehnologija, da sa vama komuniciramo u marketinške svrhe ili da obrađujemo podatke o ličnosti koji su određeni kao naročito osetljivi podaci u skladu sa propisima Republike Srbije.

kada je obrada podataka neophodna radi postupanja u skladu sa zakonskim obavezama kao što su kontrola i sprečavanje prevara.

3. Na koji način možemo deliti vaše podatke o ličnosti

McCann DOO Beograd može deliti vaše podatke o ličnosti, u skladu sa zakonima Republike Srbije sa:

 • Trećim licima, radi određivanja pobednika i dodele nagrada
 • Našim pružaocima usluga
 • Trećim licima, u slučaju prodaje ili prenosa poslovne delatnosti ili imovine

Mi ne delimo niti na bilo koji način činimo dostupnim podatke o ličnosti koje o vama prikupimo, osim na način opisan Obaveštenjem o privatnosti podataka i na način koji je vama saopšten onog momenta kada je podatak prikupljen.

Mi takođe možemo deliti podatke o ličnosti sa licem koje u naše ime pruža usluge u skladu sa svrhom opisanom u ovom Obaveštenju o privatnosti podataka. Pružaoci usluga samo obrađuju podatke o ličnosti na naš zahtev i u skladu sa našim instrukcijama i onda kada je neophodno da pruže usluge u naše ime ili da postupa u skladu sa zakonskim obavezama. Takođe, mi zahtevamo od pružaoca usluga da obezbedi sigurnost i tajnost podataka o ličnosti koje obrađuju u naše ime, primenom neophodnih tehničkih i organizacionih sigurnosnih mera, pritom obavezujući zaposlene koji imaju pristup podacima o ličnosti na tajnost podataka.

Takođe, možemo otkriti podatke o vama: (i) ako smo zakonom obavezni da to učinimo, (ii) u slučaju kada to zahtevaju sud, organi nadležni za sprovođenje zakona ili drugi državni organi.

Mi zadržavamo pravo da prenosimo podatke o ličnosti koje imamo o vama u slučaju prodaje ili prenosa dela ili celog našeg poslovanja ili imovine. Ako dođe do takve prodaje ili prenosa, preduzećemo sve potrebne napore kako bi lice na koga se prenosi imovina ili poslovanje koristilo vaše podatke o ličnosti na način koji je u skladu sa ovim Obaveštenjem o zaštiti privatnosti.

4. Vaša prava i izbori

U skladu sa propisima Republike Srbije, vi imate pravo da:

 • pristupite vašim podacima o ličnosti na način da ih ispravite, ograničite ili uložite prigovor na obradu, ili da zahtevate njihovo brisanje
 • primite podatke o ličnosti koje ste nam dostavili kako bi ih preneli na drugo društvo
 • opozovete bilo koju datu saglasnost
 • uložite prigovor nadležnom nadzornom organu

U skladu sa propisima Republike Srbije, vi imate pravo da:

 

·       tražite pristup i da pristupite podacima o ličnosti koje mi posedujemo o vama, da ažurirate i izmenite netačne podatke o ličnosti, da ograničite ili uložite prigovor na obradu podataka o ličnosti, da u skladu sa zakonom zahtevate brisanje podataka o ličnosti ili sakrivanje identiteta lica na koga se podatak odnosi, po potrebi, ili da iskoristite svoje pravo na prenos podataka radi lakšeg prenosa drugom društvu. Takođe, možete uložiti pritužbu nadležnom nadzornom organu.

·       opozovete bilo koju prethodno datu saglasnost u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti, bilo kad i bez bilo kakve naplate. U daljoj obradi podataka o ličnosti, primenjivaćemo vaše preferencije i to neće uticati na zakonitost obrade pre opoziva vaše saglasnosti.

Ova prava mogu biti ograničena u skladu sa propisima Republike Srbije.

5. Na koji način štitimo vaše podatke o ličnosti

Mi preduzimamo odgovarajuće sigurnosne mere kako bismo osigurali i zaštitili vaše podatke o ličnosti i zadržavamo ih samo u vremenski ograničenom periodu.

Mi primenjujemo sve neophodne administrativne, tehničke i fizičke sigurnosne mere kako bismo zaštitili podatke o ličnosti od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubljenja, nezakonitog menjanja, nezakonitog otkrivanja ili pristupa, nezakonite upotrebe i drugog bilo kog drugog vida nezakonite obrade podataka o ličnosti koje posedujemo. Mi ograničavamo pristup vašim podacima o ličnosti samo na one zaposlene koji moraju imati pristup kako bismo sproveli Kampanju.

Mi takođe preduzimamo mere kako bismo izbrisali vaše podatke o ličnosti i držimo ih u formi koja ne dozvoljava utvrđivanje vašeg identiteta kada ovi podaci više nisu neophodni za svrhe u koje smo ih mi obrađivali u okviru Kampanje ili kada vi zahtevate brisanje tih podataka, osim ako zakonom nismo obavezani da podatak čuvamo tokom dužeg vremenskog perioda. Mi obavljamo periodične preglede naših baza podataka, i ustanovili smo posebne rokove za brisanje podataka, uzimajući u obzir vrstu podataka koja je prikupljena, tip usluge koja je obezbeđena u okviru Kampanje, dužinu poslovnog odnosa sa klijentom, mogućnost ponovnog učešća u programu, period obaveznog čuvanja podataka i rok zastarelosti. 

6. Izmene i dopune Obaveštenja o privatnosti podataka

Ovo Obaveštenje o privatnosti podataka može periodično biti izmenjeno i dopunjeno kako bi se uskladilo sa aktuelnim praksama u pogledu privatnosti.

Ovo Obaveštenje o privatnosti podataka može periodično biti izmenjeno i dopunjeno kako bi se uskladilo sa aktuelnim praksama u pogledu privatnosti. Obavestićemo vas o svim bitnim izmenama našeg Obaveštenja o privatnosti podataka i naznačićemo na vrhu obaveštenja kada su bile poslednje izmene. U slučaju izmena Obaveštenja o zaštiti privatnosti, možemo tražiti vaš pristanak u određenim slučajevima.

7. Kako nas kontaktirati

Možete podneti zahtev za ostvarivanje vaših prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti kontaktiranjem našeg službenika za zaštitu podataka o ličnosti putem e-mail adrese bozidar.belic@ifmccann.com.