Mastercard® za neprocjenjivo iskustvo ljeta u Crnoj Gori

Na putovanjima vas očekuju odmor, uzbuđenja i uživanje, a za sve korisnike Mastercard® kartica koji ovo ljeto planiraju da provedu na preljepoj obali Crne Gore, dostupni su i dodatni benefiti.

Bilo da ste u hotelu, restoranu ili na putu, brza i sigurna plaćanja Mastercard karticom približavaju neprocjenjiva iskustva na samo jedan potez od vas.

Pogledajte ponude u hotelima, restoranima i spa centrima u Crnoj Gori, gde možete ostvariti popuste plaćanjem svojom Mastercard karticom.

 

Hoteli

Plaćanjem Mastercard® karticom ostvarujete 5% popusta u sledećim hotelima na crnogorskom primorju.

Bar

Hotel Sato, Obala Iva Novakovića BB

Hotel Pearl Bich, Čanj

Budva

Hotel Aleksandar, Rafailovići BB

Hotel Tre Canne, Donji bulevar

Kotor

Hotel Per Astra, Perast BB

Hotel Porto In, Njegoševa

Petrovac

Hotel Monte Casa, ul. X br. 3, Petrovac

Hotel Vile Oliva, ul. 8/11, Petrovac

Ulcinj

Hotel Otrant, Velika plaža BB

Apartmani Eneida, Liman BB

Plaćanjem Mastercard® karticom ostvarujete 5% popusta na vanpansionske usluge u:

Budva

Hotel Mogren Gradska kafana, Slovenska plaža BB

Period trajanja posebnih uslova prodaje: 15.7. do 31.8.2019.

Imejl adresa za reklamacije korisnika: reclamation@bservices.me

 

Restorani 

Ovog ljeta, svi Mastercard®  korisnici mogu da ostvare 5% popusta u više restorana u Crnoj Gori.

Budva

Poseidon, Jaz BB

Jadran, Slovenska obala BB

Beer and Bike, Slovenska plaža BB

Hedone, Tre Canne BB

Vivaldi, Žrtava fašizma 61

Vista-Vidikovac, Jadranski put BB

Igalo

Bay Bich plažni bar

Tivat

Sea forest, Luštica bay

Ulcinj

Polpo, Velika plaža BB

Palata Venecija, Stari grad

Urban, Totosi BB

Higo, Borova šuma

Plaćanjem Mastercard karticom ostvarujete 5% popusta na restoranske usluge i usluge plažnog mobilijara:

Ulcinj

Dolcinium kite beach, Velika plaža BB

Period trajanja posebnih uslova prodaje: 15.7. do 31.8.2019.

Imejl adresa za reklamacije korisnika: reclamation@bservices.me

Herceg Novi

Lounge bar Jadran, Škver

Konoba Kruso, Šetalište Pet Danica

Pizzeria Raffaelo, Šetalište Pet Danica

 

Spa centri

Za korisnike Mastercard®  kartica, omogućena je posebna ponuda u više hotela Crne Gore kako bi mogli da koriste usluge spa centra. Svaki korisnik koji uslugu plati Mastercard karticom može ostvariti 5% popusta na usluge u:

Spa centru hotela Tre Canne, Donji bulevar, Budva – https://www.trecanne.me/mne/wellness-spa;

Spa centru hotela Monte Casa, Petrovac – http://www.montecasa.com/SP/monte_casa_hotel_spa_SP/;

Spa centru hotela Otrant, Velika plaža BB, Ulcinj – http://www.hotelotrant.me/amenities/beauty-and-health-2/.

 

Period trajanja posebnih uslova prodaje: 15.7. do 31.8.2019.

Imejl adresa za reklamacije korisnika: reclamation@bservices.me

 

Rent-a-car

Za korisnike Mastercard®, omogućena je posebna ponuda sa rent-a-car agencijom GOLD CAR čije se poslovnice nalaze na aerodromima u Tivtu i Podgorici. Svaki korisnik koji uslugu plati Mastercard karticom može ostvariti 5% popusta na dodatne usługe i to na:

- GPS navigacioni uređaje,

- Dečija sedišta,

- Super Relax osiguranje,

- CBC (cross border cover)

*Popust od 5% se ne odnosi na uslugu iznajmljivanja automobila

Period trajanja posebnih uslova prodaje: 15.7. do 31.8.2019.

Imejl adresa za reklamacije korisnika: reclamation@bservices.me 

Mastercard® for a priceless summer experience in Montenegro

Trips will get you downtime, excitement, and pleasure, and Mastercard® cardholders planning to spend this summer on Montenegro’s beautiful coast will also have added benefits at hand.

Whether you’re at a hotel, restaurant, or on the road, fast and secure payments with Mastercard draw closer priceless experiences at just a tap away.

Check out the hotel, restaurant, and car rental offerings in Montenegro where you can get discounts on payments made using your Mastercard.

 

Hotels

Paying with your Mastercard gets you a 5% discount in a slew of hotels throughout Montenegrin coast.

Bar

Hotel Sato, Obala Iva Novakovića BB

Hotel Pearl Bich, Čanj

Budva

Hotel Aleksandar, Rafailovići BB

Hotel Tre Canne, Donji bulevar

Kotor

Hotel Per Astra, Perast BB

Hotel Porto In, Njegoševa

Petrovac

Hotel Monte Casa, ul. X br. 3, Petrovac

Hotel Vile Oliva, ul. 8/11, Petrovac

Ulcinj

Hotel Otrant, Velika plaža BB

Apartmani Eneida, Liman BB

Paying with your Mastercard gets you a 5% discount on all additional services which hotel provides at hotel Mogren, Slovenska plaža BB in Budva.

Special sales terms are valid from 15 July through 31 August 2019.

Customer complaints email: reclamation@bservices.me

 

Restaurants  

This summer, Mastercard cardholders can get a 5% discount at a number of restaurants in Montenegro.

Budva

Poseidon, Jaz BB

Jadran, Slovenska obala BB

Beer and Bike, Slovenska plaža BB

Hedone, Tre Canne BB

Vivaldi, Žrtava fašizma 61

Vista-Vidikovac, Jadranski put BB

Igalo

Bay Bich plažni bar

Tivat

Sea forest, Lustica bay

Ulcinj

Polpo, Velika plaža BB

Palata Venecija, Stari grad

Urban, Totosi BB

Higo, Borova šuma

Paying with your Mastercard gets you a 5% discount on restaurant service and beach services:

Ulcinj

Dolcinium kite beach, Velika plaža BB

Herceg Novi

Lounge bar Jadran, Škver

Konoba Kruso, Šetalište Pet Danica

Pizzeria Raffaelo, Šetalište Pet Danica

Special sales terms are valid from 15 July through 31 August 2019.

Customer complaints email: reclamation@bservices.me

 

Spa centers

 Mastecard cardholders are offered special deals in partnership with several Montenegrin hotels so they can use its spa centre. Customers paying with their Mastercard can get a 5% discount on services in:

Spa center of hotel Tre Canne, Donji bulevar in Budva - https://www.trecanne.me/en/wellness-spa;

Spa center of hotel Monte Casa in Petrovac - http://www.montecasa.com/montenegro_spa_hotel/;

Spa center of hotel Otrant, Velika plaža BB in Ulcinj - http://www.hotelotrant.me/amenities/beauty-and-health-2/.

 

Special sales terms are valid from 15 July through 31 August 2019.

Customer complaints email: reclamation@bservices.me

 

Rent-a-car

Mastercard cardholders have a special offer in rent-a-car agency GOLD CAR which offices are in airports in Tivat (Narodnih heroja 27) and Podgorica (Golubovci). Every user who plays this service by Mastercard card can achieve 5% discount on additional services:

- GPS navigation device,

- Child car seats,

- Super Relax insurance,

- CBC (cross border cover)

*Discount of 5% doesn’t count on service of renting a car

Special sales terms are valid from 15 July through 31 August 2019.

Customer complaints email: reclamation@bservices.me