Skip to Content

Usluga PressReader – neograničen pristup, neprocenjivo iskustvo

Jedinstveno, intuitivno, digitalno. Ovo su reči koje savremenog korisnika opredeljuju za korišćenje određene usluge ili proizvoda. Specifičan stil života, potreba za pametnim upravljanjem vremenom i preference ka rešenjima koja na jednom mestu objedinjuju sve usluge koje su njemu ili njoj potrebni, razlog su zašto su korisnici premijum kartica posebno izbirljivi u pogledu toga kome poklanjaju svoje poverenje. Mastercard je, kao i uvek, tu da na potrebe korisnika odgovori na najbolji mogući način i ponudi jedinstveno, neprocenjivo iskustvo.

Do 31. decembra 2022. godine, korisnici svih Mastercard® Premium kartica izdatih u Srbiji i Crnoj Gori*, na raspolaganju će imati PressReader uslugu i mogućnost da potpuno besplatno, na mesečnom nivou, preuzmu i čitaju neograničen broj bilo kojih domaćih ili inostranih novina ili časopisa. Ovo je ujedno i prvi put da se na našim tržištima uvodi digitalna usluga ovog tipa i još jedan pokazatelj da Mastercard izlazi u susret specifičnim potrebama svih svojih korisnika.

PressReader korisnicima omogućava pristup najboljim svetskim izdanjima iz svih oblasti, na 64 jezika i iz 127 zemalja širom sveta, u isto vreme kada ta izdanja stižu na kioske. Pristup željenim izdanjima možete ostvariti putem različitih uređaja – pametnih telefona, tableta ili računara – uz samo jednu registraciju, a kompletnom originalnom izdanju se može pristupiti direktno od izdavača, uz različite načine da pregledate sadržaj.

Proces registracije za uslugu PressReader veoma je jednostavan i obavlja se u par koraka na predviđenom linku:

Molimo vas da obavezeno pratite korake registracije koji se nalaze pod tačkom 4 u Uslovima korišćenja.

Izaberite sadržaj koji najviše odgovara vašim trenutnim potrebama – jutarnje prelistavanje aktelnih svetskih dešavanja ponedeljkom, priču o turističkim destinacijama koje ćete posetiti čim okolnosti dozvole dok se vraćate s posla, ili pak modne preporuke uz kafu subotom popodne – mogućnosti su neograničene. Isprobajte već danas PressReader i započnite nešto neprocenjivo.

*Usluga je omogućena korisnicima sledećih tipova kartica:

 • : Mastercard Platinum, World Elite i World Business kartice;
 • : Mastercard Gold, Platinum, World, World Elite i World Business kartice.

REPUBLIKA SRBIJA

USLOVI KORIŠĆENJA PRODAJNOG PODSTICAJA PRESS READER

§ 1.    OPŠTI USLOVI

1. Prodajni podsticaj [PressReader] je omogućio Mastercard Europe SA, javno društvo sa ograničenom odgovornošću sa sedištem u Belgiji, koje je registrovao privredni sud u Nivelu, Belgija sa registracionim brojem RPR 0448038446, na adresi 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Vaterlo, Belgija (u daljem tekstu: „Mastercard”).

2. Uslugu PressReader nudi PressReader International Limited, irsko privredno društvo registrovano od strane Službe za registraciju privrednih društava, sa registracionim brojem 592506 i registrovanim sedištem na drugom spratu, The Boat House, ulica Bishop, Dablin 8, D08 H01F Irska (u daljem tekstu: „PressReader International“ ili „PressReader“).

3. Prodajni podsticaja je dostupan samo na teritoriji Republike Srbije.

§ 2.    DEFINICIJE

1. Pojmovi napisani velikim slovima imaju sledeće značenje:

    a) T&C – odnosi se na uslove korišćenja ovog Prodajnog podsticaja;

    b) Prodajni podsticaj – promocija pomenuta u članu 1, odeljak 1, odnosi se na omogućavanje Mastercard korisnicima Kvalifikovanih kartica korišćenje usluge PressReader bez dodatnih troškova u toku Perioda Ponude;

    c) PressReader usluga – elektronska usluga koju nudi PressReader International preko pressreader.com vebsajta i PressReader iOS i Android aplikacija. Usluga omogućava Korisnicima Kvalifikovanih kartica da pristupe, čitaju, koriste i komentarišu sadržaj za koji je PressReader pribavio licencu za teritoriju Republike Srbije od izdavača i autora. Usluga se može koristiti samo u skladu sa Uslovima korišćenja PressReader dostupnim na linku i Politikom Privatnosti PressReader-a dostupnom na linku.

PressReader usluga na koju se odnosi ovaj Prodajni podsticaj omogućava korisnicima pristup biranoj selekciji novina i časopisa iz celog sveta, koju je pripremio PressReader Korisnicima Kvalifikovanih kartica na teritoriji Republike Srbije. Pristup zahtevanim naslovima prestaje 31. decembra 2022. godine. Korisnici mogu pristupiti bilo kojem izdanju iz dostupnih publikacija do kraja perioda trajanja Prodajnog podsticaja, 31. decembra 2022. godine;

    d) Kvalifikovane kartice – Mastercard Platinum, World Elite i World Business kartice koje su izdate od strane Institucije u Republici Srbiji;

    e) Korisnik – fizičko lice, koje je navršilo 18 godina života i ima poslovnu sposobnost;

    f) Institucija – banka ili druga finansijska institucija, koja izdaje Kvalifikovane kartice u Republici Srbiji;

    g) Registracija – preduzimanje svih koraka navedenih u članu 3 Odeljak 4 od strane Korisnika koji ispunjava sve uslove iz člana 3 Odeljak 3 ispod.

§ 3.    USLOVI PRODAJNOG PODSTICAJA

1. [Rok važenja Prodajnog podsticaja] Prodajni podsticaj važi od 15. jula 2021. godine do 31. decembra 2022. godine [u nastavku: “Period Ponude”].

2. [Period Pristupa] Korisnik koji želi da iskoristi prednosti Prodajnog podsticaja, ispunjava uslov iz odeljka 3 tačka 3 ispod i izvrši Registraciju, dobija pristup PressReader usluzi bez dodatnih troškova u ograničenom vremenskom periodu od dana Registracije do najduže 31. decembra 2022. godine. Period pristupa ne može trajati duže od Perioda Ponude i smatra se da je istekao sa poslednjim danom važenja Prodajnog podsticaja. Početak i kraj Perioda Pristupa je zajednički za sve korisnike koji su primili Kvalifikovane kartice od odgovarajuće Institucije. Stvarni Period Pristupa za određenog korisnika zavisi od trenutka kada se korisnik Registruje. Korisnici mogu iskoristiti puni Period Pristupa ispunjavanjem uslova iz odeljka 3 tačka 3 niže u tekstu i završetkom Registracije. Pristup PressReader usluzi će biti dostupan odmah po okončanju Registracije.

3. [Uslovi] Kako bi ostvario pravo na Prodajni podsticaj bez dodatnih troškova, Korisnik mora da bude legitimni imalac aktivne i validne Kvalifikovane kartice koja je izdata od strane odgovarajuće Institucije.

4. [Registracija] Kako bi se iskoristile pogodnosti Prodajnog podsticaja i kako bi dobio pristup PressReader usluzi, Korisnik koji ispunjava uslov iz odeljka 3, treba da kreira PressReader nalog putem www.pressreader.com/marketwideserbia. Kako bi završio registraciju i iskoristio Prodajni Podsticaj na osnovu Kvalifikovane kartice, Korisnik mora da izvrši sledeće dodatne korake:

 1. Molimo vas unesite BIN broj svoje Kvalifikovane kartice na prvoj strani;
 2. Kvalifikovani BIN će vam omogućiti pristup web stranici na kojoj je verifikacija Vašeg PAN broja;
 3. Unesite vaš PAN kako bi Vaš pristup bio verifikovan;
 4. Pratite PressReader korake za kreiranje naloga;
 5. Od trenutka kreiranja naloga možete da koristite PressReader uslugu putem interneta i aplikacije;
 6. Nakon kreiranja naloga download-ujte PressReader aplikaciju na Vaš mobilni telefon sa Google Play ili AppStore prodavnice i logujte se sa Vašim registrovanim nalogom (korišćenje jednog naloga omogućeno je na maksimalno 5 uređaja).

Molimo Vas imajte u vidu da Mastercard ne obrađuje i ne prikuplja, ne obrađuje i ne čuva nikakve lične podatke koje se dele zbog registracije ili iz bilo kog drugog razloga u vezi sa PressReader uslugom. Odredbe o zaštiti podataka o ličnosti se nalaze u politici privatnosti PressReader-a koju prihvata svaki Korisnik koji se registruje.

5. [Jedna pogodnost za svaku Kvalifikovanu karticu] Korisnik ima pravo na jednu Registraciju za PressReader uslugu po Kvalifikovanoj kartici, uključujući Kvalifikovane kartice izdate od strane iste Institucije.

6. [Uslovi Korišćenja PressReader-a] PressReader usluga se pruža preko kompanije PressReader International, u skladu sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti te kompanije. Mastercard ne pruža uslugu PressReader-a. PressReader International je odgovoran za pružanje PressReader usluge, njeno uspostavljanje, održavanje i kvalitet usluge, kao i isporuku usluge. Mastercard ne snosi odgovornost za gubitke ili štetu koju Korisnici pretrpe kao posledicu interakcije sa PressReader International u vezi sa pružanjem PressReader usluge.

7. [Promene Opštih uslovaspisak Institucija] Mastercard može promeniti ove Opšte uslove. U svakom slučaju takve promene ne utiču na pogodnosti koje su Korisnici koji su se Registrovali pre takvih promena stekli u vezi sa Prodajnim podsticajem. Informacije o promeni Opštih uslova, uključujući dodavanje ili brisanje Institucije i/ili Kvalifikovane kartice, će biti objavljene na veb-sajt stranici Mastercarda: https://www.mastercard.rs/sr-rs/korisnici/pogodnosti-i-promocije/premium-program/press-reader.html i stupiće na snagu najmanje (45) dana od dana objave. Obaveštenje može biti objavljeno i u kraćem roku ako (i) Institucija prestane da nudi Kvalifikovane kartice ili promene uključuju dodavanje Institucije ili Kvalifikovane kartice (uključujući dodatne uslove, Uslove i postupak Registracije koji se primenjuju na takvu instituciju ili kvalifikovanu karticu).

§ 4.    PRIMEDBE

U slučaju da Korisnik ima bilo kakvih pitanja, nedoumice ili primedbe u vezi sa ovom Prodajnim podsticajem ili sa PressReader uslugom, može da pošalje sva takva pitanja, nedoumice ili putem centra za pomoć koji se nalazi na sledećem linku https://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/new, ili na PressReader nalogu na sledećoj internet adresi www.pressreader.com/marketwideserbia. Korisnik će dobiti odgovor na pitanje, primedbu ili bilo kakvu nedoumicu u roku od 14 dana od dana slanja zahteva.

§ 5.    ZAVRŠNE ODREDBE

1. Tekst ovih Opštih uslova je dostupan na https://www.mastercard.rs/sr-rs/korisnici/pogodnosti-i-promocije/premium-program/press-reader.html.

2. Pitanja koja se odnose na usluge PressReader-a, kao što su prava korisnika kao vlasnika PressReader naloga, uključujući politiku otkazivanja, regulisana su PressReader Uslovima korišćenja (dostupno na https://care.pressreader.com/hc/en-us/articles/360059485991 i Politikom Privatnosti (dostupno na https://care.pressreader.com/hc/en-us/articles/360059485831).

3. Ako se bilo koji deo ovih Opštih uslova pokaže ništavim, neefikasnim ili nesprovodivim, ili bi se kao takav mogao utvrditi presudom suda ili odlukom upravnog tela, ili bi zakon ili tumačenje zakonskih odredbi i kao takav onemogućio da se Opšti uslovi primenjuju u celosti, preostali važeći deo Opštih uslova ostaje na snazi.

4. Na Prodajni podsticaj, kao i na odredbe Opštih uslova primenjuje se pravo Republike Srbije.

REPUBLIKA CRNA GORA

USLOVI KORIŠĆENJA PRODAJNE POGODNOSTI PRESS READER

§ 1.    OPŠTI USLOVI

1. Prodajnu pogodnost [PressReader] omogućio je Mastercard Europe SA, javno društvo sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Belgiji, koje je registrovao Privredni sud u Nivelu, Belgija, sa registracionim brojem RPR 0448038446, na adresi 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Vaterlo, Belgija (u daljem tekstu: „Mastercard”).

2. Uslugu PressReader nudi PressReader International Limited, irsko privredno društvo registrovano od strane Službe za registraciju privrednih društava, sa registracionim brojem 592506 i registrovanim sjedištem na drugom spratu, The Boat House, ulica Bishop, Dablin 8, D08 H01F Irska (u daljem tekstu: „PressReader International“ ili „PressReader“).

3. Prodajna pogodnost je dostupna samo na teritoriji Republike Crne Gore.

§ 2.    DEFINICIJE

1. Pojmovi napisani velikim slovima imaju sljedeće značenje:

    a) T&C – odnosi se na uslove korišćenja ove Prodajne pogodnosti;

    b) Prodajna pogodnost – promocija pomenuta u članu 1, odeljak 1, odnosi se na omogućavanje Mastercard korisnicima Kvalifikovanih kartica korišćenje usluge PressReader bez dodatnih troškova u toku Perioda Ponude;

    c) PressReader usluga – elektronska usluga koju nudi PressReader International preko pressreader.com veb-sajta i PressReader iOS i Android aplikacija. Usluga omogućava Korisnicima Kvalifikovanih kartica da pristupe, čitaju, koriste i komentarišu sadržaj za koji je PressReader pribavio licencu za teritoriju Republike Crne Gore od izdavača i autora. Usluga se može koristiti samo u skladu sa Uslovima korišćenja PressReader dostupnim na linku i Politikom Privatnosti PressReader-a dostupnom na linku.

PressReader usluga na koju se odnosi ova Prodajna pogodnost omogućava korisnicima pristup biranoj selekciji novina i časopisa iz celog svijeta, koju je pripremio PressReader Korisnicima Kvalifikovanih kartica na teritoriji Republike Crne Gore. Pristup zahtijevanim naslovima prestaje 31. decembra 2022. godine. Korisnici mogu pristupiti bilo kojem izdanju iz dostupnih publikacija do kraja perioda trajanja Prodajne pogodnosti, 31. decembra 2022. godine;

    d) Kvalifikovane kartice – Mastercard Gold, Platinum, World i Business kartice namjenjene pravnim licima koje su izdate od strane institucije u Republici Crnoj Gori; 

    e) Korisnik – fizičko lice, koje je navršilo 18 godina života i ima poslovnu sposobnost;

    f) Institucija – banka ili druga finansijska institucija, koja izdaje Kvalifikovane kartice u Republici Crnoj Gori;

    g) Registracija – preduzimanje svih koraka navedenih u članu 3 odeljak 4 od strane Korisnika koji ispunjava sve uslove iz člana 3 odeljak 3 ispod.

§ 3.    USLOVI PRODAJNE POGODNOSTI

1. [Rok važenja Prodajne pogodnosti] Prodajna pogodnost važi od 15. jula 2021. godine do 31. decembra 2022. godine [u nastavku: “Period Ponude”].

2. [Period Pristupa] Korisnik koji želi da iskoristi prednosti Prodajne pogodnosti, ispunjava uslov iz odeljka 3 tačka 3 ispod i izvrši Registraciju, dobija pristup PressReader usluzi bez dodatnih troškova u ograničenom vremenskom periodu od dana Registracije do najduže 31. decembra 2022. godine. Period pristupa ne može trajati duže od Perioda Ponude i smatra se da je istekao sa posljednjim danom važenja Prodajne pogodnosti. Početak i kraj Perioda Pristupa je zajednički za sve korisnike koji su primili Kvalifikovane kartice od odgovarajuće Institucije. Stvarni Period Pristupa za određenog korisnika zavisi od trenutka kada se korisnik Registruje. Korisnici mogu iskoristiti puni Period Pristupa ispunjavanjem uslova iz odeljka 3 tačka 3 niže u tekstu i završetkom Registracije. Pristup PressReader usluzi će biti dostupan odmah po okončanju Registracije.

3. [Uslovi] Kako bi ostvario pravo na Prodajnu pogodnost bez dodatnih troškova, Korisnik mora da bude legitimni imalac aktivne i validne Kvalifikovane kartice koja je izdata od strane odgovarajuće Institucije.

4. [Registracija] Kako bi se iskoristile pogodnosti Prodajne pogodnosti i kako bi dobio pristup PressReader usluzi, Korisnik koji ispunjava uslov iz odeljka 3, treba da kreira PressReader nalog putem www.pressreader.com/marketwidemontenegro. Kako bi završio registraciju i iskoristio Prodajnu pogodnost na osnovu Kvalifikovane kartice, Korisnik mora da izvrši sljedeće dodatne korake:

 1. Molimo vas unesite BIN broj svoje Kvalifikovane kartice na prvoj strani;;
 2. Kvalifikovani BIN će vam omogućiti pristup veb stranici na kojoj je verifikacija Vašeg PAN broja;
 3. Unesite vaš PAN kako bi Vaš pristup bio verifikovan;
 4. Pratite PressReader korake za kreiranje naloga;
 5. Od trenutka kreiranja naloga možete da koristite PressReader uslugu putem interneta i aplikacije;
 6. Nakon kreiranja naloga download-ujte PressReader aplikaciju na svoj mobilni telefon sa Google Play ili AppStore prodavnice i logujte se sa svojim registrovanim nalogom (korišćenje jednoga naloga omogućeno je na maksimalno 5 uređaja).

Molimo vas imajte u vidu da Mastercard ne obrađuje i ne prikuplja, ne obrađuje i ne čuva nikakve lične podatke koji se dijele zbog registracije ili iz bilo kojeg drugog razloga u vezi sa PressReader uslugom. Odredbe o zaštiti podataka o ličnosti se nalaze u politici privatnosti PressReader-a koju prihvata svaki Korisnik koji se registruje.

5. [Jedna pogodnost za svaku Kvalifikovanu karticu] Korisnik ima pravo na jednu Registraciju za PressReader uslugu po Kvalifikovanoj kartici, uključujući Kvalifikovane kartice izdate od strane iste Institucije.

6. [Uslovi Korišćenja PressReader-a] PressReader usluga se pruža preko kompanije PressReader International, u skladu sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti te kompanije. Mastercard ne pruža uslugu PressReader-a. PressReader International je odgovoran za pružanje PressReader usluge, njeno uspostavljanje, održavanje i kvalitet usluge, kao i isporuku usluge. Mastercard ne snosi odgovornost za gubitke ili štetu koju Korisnici pretrpe kao posljedicu interakcije sa PressReader International u vezi sa pružanjem PressReader usluge.

7. [Promene Opštih uslovaspisak Institucija] Mastercard može promijeniti ove Opšte uslove. U svakom slučaju takve promjene ne utiču na pogodnosti koje su Korisnici koji su se Registrovali prije takvih promjena stekli u vezi sa Prodajnom pogodnosti. Informacije o promjeni Opštih uslova, uključujući dodavanje ili brisanje Institucije i/ili Kvalifikovane kartice, biće objavljene na veb-sajt stranici Mastercard-a: https://www.mastercard.rs/sr-rs/korisnici/pogodnosti-i-promocije/premium-program/press-reader.html i stupiće na snagu najmanje 45 dana od dana objave. Obavještenje može biti objavljeno i u kraćem roku ako (i) Institucija prestane da nudi Kvalifikovane kartice ili promjene uključuju dodavanje Institucije ili Kvalifikovane kartice (uključujući dodatne uslove, Uslove i postupak Registracije koji se primjenjuju na takvu instituciju ili kvalifikovanu karticu).

§ 4.    PRIMEDBE

U slučaju da Korisnik ima bilo kakvih pitanja, nedoumice ili primjedbe u vezi sa ovom Prodajnom pogodnosti ili sa PressReader uslugom, može da pošalje sva takva pitanja, nedoumice ili putem centra za pomoć koji se nalazi na sljedećem linku https://care.pressreader.com/hc/en-us/requests/new, ili na PressReader nalogu na sljedećoj internet adresi www.pressreader.com/marketwidemontenegro. Korisnik će dobiti odgovor na pitanje, primjedbu ili bilo kakvu nedoumicu u roku od 14 dana od dana slanja zahtjeva.

§ 5.    ZAVRŠNE ODREDBE

1. Tekst ovih Opštih uslova je dostupan na https://www.mastercard.rs/sr-rs/korisnici/pogodnosti-i-promocije/premium-program/press-reader.html.

2. Pitanja koja se odnose na usluge PressReader-a, kao što su prava korisnika kao vlasnika PressReader naloga, uključujući politiku otkazivanja, regulisana su PressReader Uslovima korišćenja (dostupno na https://care.pressreader.com/hc/en-us/articles/360059485651 i Politikom Privatnosti (dostupno na https://care.pressreader.com/hc/en-us/articles/360059059452).

3. Ako se bilo koji dio ovih Opštih uslova pokaže ništavim, neefikasnim ili nesprovodivim, ili bi se kao takav mogao utvrditi presudom suda ili odlukom upravnog tijela, ili bi zakon ili tumačenje zakonskih odredbi i kao takav onemogućio da se Opšti uslovi primjenjuju u cjelosti, preostali važeći dio Opštih uslova ostaje na snazi. 

4. Na Prodajnu pogodnost, kao i na odredbe Opštih uslova primenjuje se pravo Republike Crne Gore.