Skip to Content

Digital Bodyguard – vaš savetnik za bezbednost, bilo kada i bilo gde

Ako biste morali da odaberete samo jednu stvar ili vrednost koja vam je najbitnija u svakom trenutku, odgovor bi verovatno bio sigurnost. Lična sigurnost, sigurnost vaših najbližih, sigurnost vaših podataka i finansija; sigurnost kod kuće i sigurnost na putovanjima.

Podrazumeva se da svi preduzimamo racionalne mere predostrožnosti, a sada postoji način kako da sebi još više pojednostavite upravljanje različitim informacijama i da tehnologije iskoristite za dostizanje maksimalne sigurnosti i bezbednosti za sebe i one koje volite.

Predstavljamo vam uslugu Digital Bodyguard, jedinstvenu uslugu koja vam pruža zaštitu kao jedan ceo bezbednosni tim. Kompanija Mastercard prva je prepoznala važnost i benefite ovakve vrste lične zaštite i zato je svojim Premium korisnicima na području Srbije* omogućila pristup ovakvoj jedinstvenoj usluzi.

Počevši od 15. jula 2021. godine do 31. decembra 2022. godine, korisnici Mastercard® Premium kartica imaće potpuno besplatno na raspolaganju Digital Bodyguard uslugu zahvaljujući kojoj mogu da budu obavešteni o bilo kakvim mogućim rizicima, uz odgovarajuće bezbednosne savete kako da ih izbegnu, o lokaciji na kojoj se nalaze, bilo da je to kod kuće ili u inostranstvu. Bilo da se sprema nevreme ili dođe do nepredviđenih okolnosti, korisnici u realnom vremenu dobijaju obaveštenja o okolnostima na koje treba da obrate pažnju uz konkretne savete bezbednosnih stručnjaka o narednim koracima. Takođe im je na raspolaganju SOS funcionalnost za dobijanje opštih saveta vezanih za bezbednosne situacije, odnosno događaje.

Oslanjajući se na široku mrežu znanja o lokalnoj sigurnosti, Digital Bodyguard usluga korisnicima daje mogućnost da svojim nalogom upravljaju jednostavno i da ga prilagode svojim ličnim potrebama.

Proces registracije za uslugu Digital Bodyguard veoma je jednostavan i obavlja se u par koraka na predviđenom linku:

Molimo vas da obavezeno pratite korake registracije koji se nalaze pod tačkom 4 u Uslovima korišćenja.

Nakon ovoga vam je omogućen pristup vašem telohranitelju u virtuelnom svetu od kojeg možete, osim profesionalne zaštite, dobiti i mnoštvo saveta i informacija u vezi sa svim svetskim destinacijama. Uživajte u svetu kreiranom po najvišim sigurnosnim standardima i iskoristite neprocenjiva iskustva koja vam pruža Mastercard.

 

*Usluga je omogućena korisnicima :

  • Mastercard Platinum, World Elite i World Business kartice.

USLOVI KORIŠĆENJA PRODAJNOG PODSTICAJA DIGITAL BODYGUARD

§ 1.    OPŠTI USLOVI

1. Prodajni podsticaj [Digital Bodyguard] je omogućio Mastercard Europe SA, javno društvo sa ograničenom odgovornošću sa sedištem u Belgiji, koje je registrovao privredni sud u Nivelu, Belgija sa registracionim brojem RPR 0448038446, na adresi 198/A, Chaussée de Tervuren, 1410 Vaterlo, Belgija (u daljem tekstu: „Mastercard”).

2. Uslugu Digital Bodyguard nudi Crisis 24 SAS, francusko društvo sa ograničenom odgovornošću, sa registracionim brojem 433687936 i registrovanim sedištem na adresi 203 rue du Faubourg Saint Honore 75008 Paris, France (u daljem tekstu: „Crisis24“).

3. Prodajni podsticaj je dostupan samo na teritoriji Republike Srbije.

§ 2.    DEFINICIJE

1. Pojmovi napisani velikim slovima imaju sledeće značenje:

    a) T&C – odnosi se na uslove korišćenja ovog Prodajnog podsticaja;

    b) Prodajni podsticaj – promocija pomenuta u članu 1, odeljak 1, odnosi se na omogućavanje Mastercard korisnicima Kvalifikovanih kartica korišćenje usluge Digital Bodyguard bez dodatnih troškova u toku Perioda Ponude;

    c) Digital Bodyguard usluga – elektronska usluga koju nudi Crisis24 putem CloseCircle aplikacije, preko https://closecircle.com/mc/srb veb-sajta i CloseCircle iOS i Android aplikacija, koja svojim korisnicima omogućava da pristupe i koriste uslugu za koju je pribavljena licenca za teritoriju Republike Srbije od izdavača i autora, koja se može koristiti samo u skladu sa Uslovima korišćenja dostupnim na: https://closecircle.com/mc/terms-mc/ i Politikom Privatnosti CloseCircle: https://closecircle.com/privacy/. Digital Bodyguard usluga omogućava pristup svojim korisnicima CloseCircle platformi i aplikaciji do 31. decembra 2022. godine;

    d) Kvalifikovane kartice – Mastercard Platinum, World Elite i World Business kartice izdate na teritoriji Republike Srbiji;

    e) Korisnik – fizičko lice, koje je navršilo 18 godina života i ima poslovnu sposobnost;

    f) Institucija – banka ili druga finansijska institucija, koja izdaje Kvalifikovane kartice u Republici Srbiji;

    g) Registracija – preduzimanje svih koraka navedenih u članu 3 Odeljak 4 od strane Korisnika koji ispunjava sve uslove iz člana 3 Odeljak 3 ispod.

§ 3.    USLOVI PRODAJNOG PODSTICAJA

1. [Rok važenja Prodajnog podsticaja] Prodajni podsticaj važi od 15. jula 2021. godine do 31. decembra 2022. godine [u nastavku: „Period Ponude”].

2. [Period Pristupa] Korisnik koji želi da iskoristi prednosti Prodajnog podsticaja, ispunjava uslov iz odeljka 3 tačka 3 ispod i izvrši Registraciju, dobija pristup Digital Bodyguard usluzi bez dodatnih troškova u ograničenom vremenskom periodu od dana Registracije do najduže 31. decembra 2022. godine. Period pristupa ne može trajati duže od Perioda Ponude i smatra se da je istekao sa poslednjim danom važenja Prodajnog podsticaja. Početak i kraj Perioda Pristupa je zajednički za sve korisnike koji su primili Kvalifikovane kartice od odgovarajuće Institucije. Stvarni Period Pristupa za određenog korisnika zavisi od trenutka kada se korisnik Registruje. Korisnici mogu iskoristiti puni Period Pristupa ispunjavanjem uslova iz odeljka 3 tačka 3 niže u tekstu i završetkom Registracije. Pristup Digital Bodyguard usluzi će biti dostupan odmah po okončanju Registracije.

3. [Uslovi] Kako bi ostvario pravo na Prodajni podsticaj bez dodatnih troškova, Korisnik mora da bude legitimni imalac aktivne i validne Kvalifikovane kartice koja je izdata od strane odgovarajuće Institucije.

4. [Registracija] Kako bi se iskoristile pogodnosti Prodajnog podsticaja i kako bi dobio pristup Digital Bodyguard usluzi, Korisnik koji ispunjava uslov iz odeljka 3, treba da kreira CloseCircle nalog putem https://closecircle.com/mc/srb. Kako bi završio registraciju i iskoristio Prodajni Podsticaj na osnovu Kvalifikovane kartice, Korisnik mora da izvrši sledeće dodatne korake:

  1. U toku kreiranja CloseCircle naloga potrebno je da korisnik unese prvih 8 (osam) cifara svoje Kvalifikovane kartice;
  2. Korisnik Kvalifikovane Kartice primiće imejlom potvrdu o otvaranju naloga;
  3. Potrebno je da korisnik prati instrukciju iz imejla dobrodošlice kako bi potvrdio svoj profil i registrovao se za servis;
  4. Nakon uspešno obavljene registracije, potrebno je da korisnik preuzme CloseCircle aplikaciju putem Google Play ili AppStore prodavnice i uloguje se sa registrovanim nalogom (koriščenje jednog naloga omogućeno je na maksimalno 5 uređaja).

Molimo Vas imajte u vidu da Mastercard ne obrađuje i ne prikuplja, ne obrađuje i ne čuva nikakve lične podatke koje se dele zbog registracije ili iz bilo kog drugog razloga u vezi sa Digital Bodyguard uslugom. Odredbe o zaštiti podataka o ličnosti se nalaze u politici privatnosti CloseCircle-a koju prihvata svaki Korisnik koji se Registruje.

5. [Jedna pogodnost za svaku Kvalifikovanu karticu] Korisnik ima pravo na jednu Registraciju Digital Bodyguard usluzi po Kvalifikovanoj kartici, uključujući Kvalifikovane kartice izdate od strane iste Institucije.

6. [Uslovi Korišćenja CloseCircle-a] Digital Bodyguard usluga se pruža preko kompanije Crisis24, u skladu sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti te kompanije. Mastercard ne pruža uslugu Digital Bodyguard-a. Crisis24 je odgovoran za pružanje Digital Bodyguard usluge, njeno uspostavljanje, održavanje i kvalitet usluge, kao i isporuku usluge. Mastercard ne snosi odgovornost za gubitke ili štetu koju Korisnici pretrpe kao posledicu interakcije sa Crisis24 u vezi sa pružanjem Digital Bodyguard usluge.

7. [Promene Opštih uslova, spisak Institucija] Mastercard može promeniti ove Opšte uslove. U svakom slučaju takve promene ne utiču na pogodnosti koje su Korisnici koji su se Registrovali pre takvih promena stekli u vezi sa Prodajnim podsticajem. Informacije o promeni Opštih uslova, uključujući dodavanje ili brisanje Institucije i/ili Kvalifikovane kartice, će biti objavljene na websajt stranici Mastercarda: https://www.mastercard.rs/sr-rs/korisnici/pogodnosti-i-promocije/premium-program/digital-bodyguard.html i stupiće na snagu najmanje 45 dana od dana objave. Obaveštenje može biti objavljeno i u kraćem roku ako (i) Institucija prestane da nudi Kvalifikovane kartice ili promene uključuju dodavanje Institucije ili Kvalifikovane kartice (uključujući dodatne uslove, Uslove i postupak Registracije koji se primenjuju na takvu instituciju ili Kvalifikovanu Karticu).

§ 4.    PRIMEDBE

U slučaju da Korisnik ima bilo kakvih pitanja, nedoumice ili primedbe u vezi sa ovom Prodajnim podsticajem ili sa Digital Bodyguard uslugom, može da pošalje sva takva pitanja, nedoumice putem CloseCircle naloga, broj za upite dostupan je na CloseCircle nalogu na sledećoj internet adresi: https://closecircle.com/mc/srb i na CloseCircle android i iOS mobilnoj aplikaciji. Korisnik će dobiti odgovor na pitanje, primedbu ili bilo kakvu nedoumicu u roku od [14 dana] od dana slanja zahteva.

§ 5.    ZAVRŠNE ODREDBE

1. Tekst ovih Opštih uslova je dostupan na https://www.mastercard.rs/sr-rs/korisnici/pogodnosti-i-promocije/premium-program/digital-bodyguard.html.

2. Pitanja koja se odnose na usluge Digital Bodyguard-a, kao što su prava Korisnika kao vlasnika CloseCircle naloga, uključujući politiku otkazivanja, regulisana su Uslovima korišćenja CloseCircle-a  (dostupno na https://closecircle.com/mc/terms-mc/) i Politikom Privatnosti (dostupno na https://closecircle.com/privacy/).

3. Ako se bilo koji deo ovih Opštih uslova pokaže ništavim, neefikasnim ili nesprovodivim, ili bi se kao takav mogao utvrditi presudom suda ili odlukom upravnog tela, ili bi zakon ili tumačenje zakonskih odredbi i kao takav onemogućio da se Opšti uslovi primenjuju u celosti, preostali važeći deo Opštih uslova ostaje na snazi.

4. Na Prodajni podsticaj, kao i na odredbe Opštih uslova primenjuje se pravo Republike Srbije.