Skip to Content

Beskontaktna plaćanja u značajnoj meri oblikuju očekivanja potrošača u pogledu brzine, praktičnosti i jednostavnosti, uz istovremenu izgradnju navike za korišćenje još savremenijih metoda, kakvo je plaćanje mobilnim novčanicima. Kako raste broj korisnika mobilnih plaćanja, tako jača i prepoznavanje prednosti ove platne metode, tako da novo MasterIndex Srbija istraživanje za 2022. godinu pokazuje da 64% ispitanika ceni brzo i jednostavno platno iskustvo koje mobilni novčanici osiguravaju. Uz ostale prednosti koje su korisnici već prepoznali, tu je i podatak da 26% njih ceni to što korišćenjem mobilnih novčanika mogu da ostvare povrat novca (keš-bek).

Kako bismo nagradili postojeće i podstakli nove korisnike beskontaktnih plaćanja putem mobilnih novčanika, u periodu od 1. do 30. novembra, Mastercard korisnici moći će da ostvare automatski keš-bek, i to tako da za obavljenih najmanje 5 plaćanja Mastercard® karticom putem svog mobilnog novčanika u minimalnom iznosu od ukupno 3.000 RSD, korisnici ostvaruju keš-bek u iznosu od 1.000 RSD.

Keš-bek ostvariće svi korisnici Mastercard kartica, bez obzira na to koja banka učesnica programa im je karticu izdala*, a koji obave najmanje pet mobilnih plaćanja sa bilo kog uređaja – telefona, tableta ili pametnog sata, ukupne zbirne vrednosti od najmanje 3.000 RSD, isključivo kod domaćih trgovaca.

Keš-bek biće obavljen do 15. dana u mesecu koji sledi nakon meseca u kome je izvršena poslednja Kvalifikovana kupovina Karticom u skladu sa ovim Pravilima navedenim niže. Svaka Mastercard kartica ima mogućnost ostvarivanja jednog keš-beka (povrata novca) tokom trajanja kampanje.

 

Informacije o mobilnim plaćanjima

Mobilna plaćanja su zapravo praćanja mobilnim novčanicima. To znači da korisnik u svom mobilnom telefonu ili drugom pametnom uređaju, bilo na iOS ili Android platformi, ima instaliranu aplikaciju mobilnog novčanika i u tom ’digitalnom’ novčaniku se nalazi kartica kojom se plaća, u svom digitalnom obliku.

Korisniku nije potrebna nova platna kartica – korisnik u mobilni novčanik dodaje Mastercard debitnu ili kreditnu karticu koja postaje digitalna kartica kojom se plaća, jedino je važno da je tu karticu izdala banka koja je podržala, odnosno omogućila mobilna plaćanja.

Plaćanja mobilnim novčanicima su suštinski beskontaktna plaćanja – na isti način kao što već plaćate beskontaktno karticama, tako ćete plaćati i mobilnim novčanikom – jednostavno prislanjanjem telefona na POS terminal.

Bilo da koristite iPhone ili Android uređaj, postoji mobilni novčanik za vas – u Srbiji su dostupni Apple Pay i Google Pay novčanici, kao globalna rešenja koja je Mastercard doveo na lokalno tržište, a postoje i banke koje imaju svoje sopstvene mobilne novčanike. Plaćanje mobilnim novčanicima je moguće na svim lokacijama gde se plaća beskontaktno – ne treba da tražite bilo kakve dodatne oznake za mobilne novčanike na POS terminalima ili na vratima trgovca. U Srbiji je 96% svih POS terminala već beskontaktno, što znači da skoro svuda možete plaćati prislanjanjem telefona.

Potvrda plaćanja se vrši u zavisnosti od postavke samog novčanika:

    -  Kod Apple Pay novčanika, plaćanja se mogu obavljati samo nakon što biometrijski otključate telefon (prepoznavanjem lica ili skeniranjem otiska prsta);

    -  Kod Android Pay novčanika, plaćanja do 4000 dinara se obavljaju tako što samo osvetlite ekran telefona, bez otključavanja i moguće je napraviti 3 takva plaćanja pre nego što će novčanik tražiti biometrijsku ili potvrdu ukucavanjem šifre. Sva plaćanja iznad 4000 dinara se kod Android Paya obavljaju tako što novčanik otključa, bilo biometrijski ili ukucavanjem šifre.

 

Sigurnost i privatnost

Sigurnost i privatnost predstavljaju srž poslovanja kako kompanije Mastercard zbog čega se na plaćanja mobilnim novčanicima primenjuju svi sigurnosni standardi koje Mastercard propisuje. Prilikom plaćanja digitalizovanim Mastercard karticama, stvarni broj kartice se nigde ne čuva niti razmenjuje sa trgovcem  umesto njega se koristi jedinstveni broj koji je šifriran (enkriptovan) i bezbedno sačuvan u sigurnom elementu na uređaju na sertifikovanom čipu koji je kreiran da bezbedno čuva informacije na uređaju, što predstavlja zlatni standard platne industrije.

 

Kako se aktivira Apple wallet?

Potrebno je na iPhone uređaju otvoriti Wallet aplikaciju, kliknuti na opciju ’+’ da se doda platna kartica i pratiti dalje korake za dodavanje Mastercard kreditne ili debitne kartice. Jednom kada korisnik doda svoju karticu na svoj iPhone, Apple Watch, iPad ili Mac, istog trenutka može da počne da koristi uslugu Apple Pay na svom uređaju.

 

Kako se aktivira Google wallet?

Potrebno je otvoriti Google Wallet aplikaciju (ukoliko nije pre-instalirana na uređaju, preuzeti je sa Google Play Store-a) i odabrati opciju ’Add to wallet’, nakon čega se kartica dodaje ili ručnim unosom podataka ili slikanjem i postaje odmah spremna za korišćenje.

*Banke koje su omogućile mobilna plaćanja korisnicima svojih Mastercard kartica su: Banca Intesa, Banka Poštanska štedionica, NLB Komercijalna, OTP Banka, ProCredit banka, Raifeissen banka, UniCredit banka.

Mastercard Pay & Get Rewards Program u Republici Srbiji

Pravila kampanje Programa („Pravila“) za izdavaoce koji učestvuju Programu

 

1. Uvod – MASTERCARD EUROPE SA, sa
registrovanim sedištem na adresi Chaussee de Tervuren 198 a, Waterloo, Belgija, registarski broj 0448.038.446 („Kompanija Mastercard“) kao strano pravno lice uvodi Mastercard Pay & Get Rewards Program („Program”) Republici Srbiji.

S obzirom na činjenicu da Kompanija Mastercard ne obavlja privrednu delatnost na teritoriji Republike Srbije Izdavalac Mastercard debitne ili kreditne kartice je odgovoran za realizaciju Programa na teritoriji Republike Srbije i stoga ima obavezu prema Zakonu o trgovini (“Službeni Glasnik RS” br. 52/2019) da objavi ponudu za prodajne podsticaje.

Kompanija Mastercard ovim utvrđuje sledeća Pravila Programa za Izdavaoce koji učestvuju u Programu.

Program počinje 1.novembra i završava se 30. novembra 2022. godine.

Program se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

Pravila će biti objavljena na: www.mastercard.rs, kao i na veb stranicama banaka učesnica u formi po njihovom izboru.

 

2. Definicije – U ovim Pravilima:

„Račun“ označava račun Kartice (ako postoji) otvoren na ime Korisnika kartice Izdavaoca.

Android“ označava android operativni sistem za pametne mobilne telefone.

Ugovor“ označava sporazum između Korisnika kartice Izdavaoca i njenog Izdavaoca u vezi sa izdavanjem Kartice.

BIN“ označava identifikacioni broj banke.

Kartica“ označava Mastercard karticu, izdatu na ime fizičkog lica, koja nosi brend kompanije Mastercard i koju izdaje Izdavalac. Kartica ne označava PrePejd (non-reloadable) nedopunjive kartice, Maestro ili komercijalne/biznis kartice izdate od strane banke ili druge platne institucije.

Povraćaj novca“ označava kreditnu transakciju koja je dostupna Korisniku kartice Izdavaoca u okviru ovog Programa.

Domaći trgovac” označava svakog trgovca sa sedištem u Republici Srbiji, koji ima potpisan Ugovor o obradi kartičnog plaćanja sa bankom sa sedištem u Republici Srbiji i koji poseduje licencu kompanije Mastercard za obradu kartičnog plaćanja.

Kvalifikovana/e kupovina/e ” označavakupovinu/e obavljenu/e korišćenjem Kartice putem Mobilnog novčanika u skladu sa ovim Uslovima.

Garmin“ označava operativni sistem za Garmin uređaje.

IOS“ označava operativni sistem za Apple pametne mobilne telefone i druge uređaje.

U pisanoj formi“ označava svaku pisanu komunikaciju, uključujući i elektronsku formu (kao što su e-mail poruke).

Izdavalac“ označava banku ili drugu platnu instituciju koja je izdala Karticu za korisnika i to:

- Banca Intesa AD Beograd (Android i IOS Mobilni novčanik)
- NLB Komercijalna Banka AD Beograd (Android Mobilni novčanik);
- OTP Banka Srbija AD Novi Sad (Android i IOS Mobilni novčanik);
- ProCredit Bank AD Beograd (Android i IOS Mobilni novčanik);
- Banka Poštanska Štedionica AD Beograd (Andorid Mobilni novčanik)
- Raiffeisen Banka AD Beograd (Android i IOS Mobilni novčanik)
- Unicredit Bank Srbija AD Beograd (Android Mobilni novčanik)

Korisnik kartice Izdavaoca“ označava fizičko lice, na čije ime je otvoren Račun od strane Izdavaoca.

Mobilni novčanik“ označava aplikaciju Izdavaoca za mobilne uređaje koji kada je povezan sa Karticom može da se koristi za beskontaktna plaćanja na prodajnim mestima.

Kompanija Mastercard“ označava privredno društvo MASTERCARD EUROPE SA.

Program“ označava prodajni podsticaj Mastercard Pay & Get Rewards u Republici Srbiji koji omogućava Povraćaj novca na osnovu Kvalifikovanih kupovina.

Veb-sajt“ označava veb stranicu koja je dostupna na www.mastercard.rs.

 

3. Kvalifikovanje i Povraćaj novca – Kvalifikovanom kupovinom, u periodu trajanja Programa, Korisnik kartice Izdavaoca ostvaruje pravo da učestvuje u ovom Programu. Poštovanjem ovih Pravila, Korisnik kartice Izdavaoca će imati pravo na prodajni podsticaj (Povraćaj novca) u skladu sa Pravilima (kao što je definisano u nastavku).

Kartice putem kojih se izvrši najmanje 5 ili više Kvalifikovanih kupovina kod Domaćih trgovaca u ukupnom minimalnom iznosu od 3.000 RSD ostvaruju pravo na Povraćaj novca u iznosu od 1.010 RSD, u periodu do 15-og dana u mesecu koji sledi nakon meseca u kome je izvršena poslednja Kvalifikovana kupovina Karticom u skladu sa ovim Pravilima.

Radi izbegavanja sumnje, ograničenja u vezi sa kupovinama Karticom u prodavnicama Domaćih trgovaca zavise isključivo od svakog pojedinačnog Izdavaoca.

Transakcije koje će biti isključene iz Programa su one koje pripadaju jednom od međunarodno definisanih kategorija kodova trgovaca Merchant Category Codes (MCC) definisanim u nastavku:

- 6536 MoneySend Intracountry
- 6537 MoneySend Intercountry
- 6538 MoneySend Funding
- 6010 Manual Cash Disbursements— Customer Financial Institution
- 6011 Automated Cash Disbursements— Customer Financial Institution
- 7995 Gambling Transactions
- 4829 Money Transfer—Merchant
- 6050 Quasi Cash—Customer Financial Institution
- 6051 Quasi Cash—Merchant
- 6012 Merchandise and Services— Customer Financial Institution
- 6534 Payment Transaction
- 6533 Payment Transaction—Merchant
- 6540 POI Funding Transactions (Excluding MoneySend)
- 9754 Gambling—Horse Racing, Dog Racing, Non-Sports Internet Gambling
- 6532 PSP - Member Payment Transaction
- 6529 Remote Stored Value Load
- 6530 Remote Stored Value Load
- 6211 Securities brokers, dealers

Pravo na Povraćaj novca u skladu sa ovim Programom može se iskoristiti samo jednom po jedinstvenom broju Kartice u toku trajanja Programa.

Kompanija Mastercard neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat bilo kakve interakcije između Korisnika kartice Izdavaoca i Domaćeg trgovca i/ili Izdavaoca u vezi sa Kvalifikovanim kupovinama.

Korisnik kartice Izdavaoca će dobiti fiksni Povraćaj novca u iznosu od 1.010 RSD u slučaju ispunjavanja iznad definisanih uslova prodajnog podsticaja. Iznos od 1.010 RSD biće uplaćen Korisniku kartice Izdavaoca kao pojedinačna uplata po kartici od strane Izdavaoca.

 

4. Učešće – Za učešće u Programu, Korisnici kartice Izdavaoca treba da se pridržavaju odredbi Ugovora i ovih Pravila, a Kartica sa kojom su Korisnici kartica Izdavaoca učestvuju u Programu mora biti aktivna. U slučaju da Izdavalac Karticu poništi ili blokira, učešće Korisnika kartice Izdavaoca u Programu može biti suspendovano od strane Izdavaoca. Kompanija Mastercard može da opozove učešće Korisnika kartice Izdavaoca u Programu i poništi bilo koji Povraćaj novca na koje je pravo već ostvareno (osim Povraćaja novca koji je već́ uplaćen na račun Korisnika kartice Izdavaoca) ukoliko Korisnik kartice Izdavaoca ne ispoštuje bilo koje od Pravila.

 

5. Informacije – Korisnik kartice Izdavaoca može da proveri Povraćaj novca koji je primio na bilo koji mogući način koji je obezbedio Izdavalac (uključujući, ali ne ograničavajući se na, mobilno bankarstvo, internet bankarstvo, elektronski izvod).

 

6. Suspenzija prava na Povraćaj novca – U određenim okolnostima, Korisnici kartice Izdavaoca mogu izgubiti pravo na Povraćaj novca.

Povraćaj novca može biti odmah poništen, ako nastupi nešto od sledećeg:

• Korisnici kartice Izdavalaca krše odredbe Ugovora sa svojim Izdavaocem;
• Storniranja Kvalifikovane kupovine;
• Korisnici kartice Izdavalaca krše bilo koju odredbu ovih Pravila.

U slučaju kršenja Pravila od strane Korisnika kartice Izdavalaca, Izdavalac će obavestiti Korisnika kartice Izdavaoca o poništenju Povraćaja novca ili suspenziji prava na Povraćaj novca.

 

7. Prestanak učešća – Zatvaranje Računa ili Kartice će se smatrati željom Korisnika kartice Izdavaoca da prekine učešće u Programu.

 

8. Programsko finansiranje – Finansiranje Keš- bek-a je ograničeno budžetom Programa.

 

9. Prekid – Kompanija Mastercard zadržava pravo da prekine Program ukoliko nastupe okolnosti za koje Kompanija Mastercard nije mogla znati da će nastupiti ili ih nije mogla predvideti, sprečiti, niti otkloniti, kao što su primera radi elementarne nepogode, epidemije, građanski nemiri, ratna razaranja, akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i slično, a koje okolnosti neposredno ili posredno utiču na finansijsko tržište i stabilnost valuta, odnosno na stanje tržišnih kurseva.

 

10. Razdvojivost odredbi – Ako se bilo koja odredba ovih Pravila ili bilo koji njihov deo smatra nezakonitim, nevažećim ili neizvršivim, tada će se takva odredba odvojiti od ovih Pravila i neće uticati na pravnu snagu i izvršnost bilo kojih drugih odredbi. Ova Pravila će zameniti sve prethodne sporazume, objave i prezentacije u vezi sa Programom. Ako su neki detalji Programa u suprotnosti sa ovim Pravilima, tada će Pravila imati prednost, osim ako nije drugačije naznačeno. Neuspeh Kompanije Mastercard da ostvari bilo koje svoje pravo u skladu sa ovim Pravilima neće predstavljati odricanje od tih prava.

 

11. Važeći zakon i jezik – ova Pravila su napisana na engleskom i srpskom jeziku i regulisana su zakonima Republike Srbije. U slučaju bilo kakvih neslaganja ili nedoslednosti, verzija Pravila na engleskom jeziku će imati prednost.