Vi služite građanima. Mi služimo Vama.

Mastercard rešenja pomažu vladama da smanje troškove, povećaju efikasnost u borbi protiv korupcije i prevara, istovremeno podstičući društveni napredak

Prelaskom sa gotovinskog na elektronska plaćanja, u saradnji sa Mastercard-om, moguće je ostvariti značajne uštede troškova uz istovremeno poboljšanje efikasnosti i finansijske inkluzije građana.

  • Unapredite način pružanja socijalnih davanja.
  • Promovišite finansijsku inkluziju unapređujući proizvode i programe kako biste osnažili položaj građana koji su isključeni iz finansijskih tokova.
  • Borite se protiv korupcije tako što ćete umanjiti korišćenje gotovine i korupciju vezanu za njenu upotrebu.
  • Borite se protiv prevare i svedite greške na minimum kako biste bezbednije obavljali plaćanja.

Mastercard nudi raznovrsna rešenja namenjena javnom sektoru, koja se mogu primeniti na svakom nivou - od lokalnih i opštinskih do državnih i nacionalnih programa - u cilju obavljanja raznovrsnih plaćanja koja su od značaja svakoj vladi.

Mastercard centar za inkluzivni razvoj

Osnaživanje građana kroz inkluzivnu ekonomiju
Click to play video

Pogledajte kako gradove činimo boljim mestima za život

Istražite sada