Lako do mesta gde želite da budete

Beograd

Od 06.11. do 30.11.2019. godine, plaćajte beskontaktno vožnju u javnom prevozu u Beogradu svojom Mastercard®  karticom bilo koje banke po promotivnoj ceni.

Prislonite vaš Mastercard na označeni deo validatora i iskoristite promotivnu cenu karte sredom i subotom od samo 1 dinar u okviru jedne zone, a 2 i 3 dinara u više zona u Beogradu.

Kragujevac

Od 6.11. do 25.12.2019. godine, plaćajte beskontaktno vožnju u javnom prevozu u Kragujevcu svojom Mastercard®  karticom bilo koje banke po promotivnoj ceni.

Prislonite vaš Mastercard na označeni deo validatora i iskoristite promotivnu cenu karte sredom od samo 1 dinar za jednokratnu vožnju u Kragujevcu.

Brzo. Sigurno. Neprocenjivo.

 

Beograd

Zona

Redovna cena karte plaćena nepersonalizovanom smart karticom

Redovna cena karte plaćena Mastercard platnom karticom

Promotivna cena karte plaćena Mastercard platnom karticom sredom i subotom

Karte za jednu zonu

(90 minuta)

     

1

2

3

4

89,00 RSD

89,00 RSD

89,00 RSD

89,00 RSD

98,00 RSD

98,00 RSD

98,00 RSD

98,00 RSD

1,00 RSD

1,00 RSD

1,00 RSD

1,00 RSD

Karte za više zona

(90 minuta)

     

1, 2 i 3

1, 2, 3 i 4

3 i 4

179,00 RSD

269,00 RSD

179,00 RSD

197,00 RSD

296,00 RSD

197,00 RSD

2,00 RSD

3,00 RSD

2,00 RSD

 

Razliku do redovne cene karte u promotivnom periodu nadoknađuje banka prihvatalac.

 

Kragujevac

 

Vrsta karte

 

Redovna cena karte plaćena nepersonalizovanom smart karticom

  Redovna cena karte plaćena Mastercard platnom karticom       

Promotivna cena karte plaćena Mastercard platnom karticom sredom

 

Elektronska karta za jednu vožnju

 

70,00 RSD

                       

79,00 RSD

                          

1,00 RSD

 

Razliku do redovne cene karte u promotivnom periodu nadoknađuje banka prihvatalac.

 

Često postavljana pitanja:

 

1. Koja je cena karte za prevoz Beskontaktnim danima?

Beograd:

Tokom kampanje Beskontaktni dan u svim vozilima javnog prevoza u Beogradu, putnici koji koriste Mastercard beskontaktne kartice bilo koje banke moći će da kupe karte za prevoz po specijalnim cenama: u pojedinačnoj zoni, cena karte je samo jedan dinar, u kombinaciji zona 1, 2 i 3, odnosno 3 i 4 – cena karte je 2 dinara, dok karta koja pokriva vožnju kroz sve četiri zone javnog prevoza košta samo 3 dinara. Promotivne cene se odnose samo na karte plaćene Mastercard beskontaktnim karticama bilo koje banke u vozilima javnog prevoza u Beogradu sredom i subotom počevši od 06.novembra do 30. novembra 2019.

Kragujevac:

Tokom kampanje Beskontaktni dan u svim vozilima javnog prevoza u Kragujevcu, putnici koji koriste Mastercard beskontaktne kartice bilo koje banke moći će da kupe kartu za prevoz po specijalnoj ceni od 1 dinar. Promotivna cena se odnosi samo na kartu za jednu vožnju plaćenu Mastercard beskontaktnom karticom u vozilima javnog prevoza sredom počevši od 06.novembra do 25. decembra 2019.

2. Kako se plaća beskontaktnim karticama u javnom prevozu?

Plaćanje Mastercard beskontaktnom karticom u javnom prevozu obavlja se na isti način kao i validacija personalizovane i nepersonalizovane BusPlus/eKG kartice, odnosno bilo koje drugo beskontaktno plaćanje – jednostavnim prislanjanjem kartice na donji deo validatora koji je jasno označen. Nakon prislanjanja kartice, validator svetlosnim i zvučnim signalom potvrđuje da je transakcija uspešno obavljena, i to je sve, putnik može da nastavi sa vožnjom. Svako beskontaktno plaćanje zaštićeno je višeslojnim mehanizmima zaštite, a tokom validacije i kontrole karata, kartica sve vreme ostaje u rukama korisnika što je dodatni stepen kontrole za korisnike.

3. Koliko blizu validatora treba da bude moja kartica kako bih izvršio plaćanje?

U skladu sa važećim ISO i PCI standardima, kartica treba da se nađe u neposrednoj blizini validatora, na oko 4 cm ili bliže, kako bi se osiguralo da će čitač prihvatiti plaćanje. Validatori imaju jasno obeleženu oblast za prislanjanje kartica i ona je u donjoj polovini uređaja. 

4. Kako mogu da znam da su Mastercard beskontaktna plaćanja sigurna? Šta me štiti?

Mastercard beskontaktna plaćanja su sigurna za korišćenje, baš kao što je i slučaj sa standardnim karticama. Mastercard beskontaktna plaćanja su zaštićena višeslojnim nivoima zaštite. Beskontaktne kartice imaju u sebi elektronski čip kao najmoderniji sistem zaštite od neovlašćenog korišćenja. Tokom svake beskontaktne transakcije kreira se jedinstveni sigurnosni kod koji se ne može iskoristiti za neku drugu transakciju putem iste kartice i taj kod takođe garantuje da čak i ako se kartica više puta prisloni na terminal, korisniku će biti naplaćena samo jedna transakcija. Takođe, važno je naglasiti da tokom beskontaktnog plaćanja kartica ostaje u rukama korisnika što pruža veći osećaj kontrole i sigurnosti korisniku. Pored toga, za Mastercard beskontaktna plaćanja je potrebno uneti PIN kod kada su iznosi preko 3.000 RSD, tako da korisnik ima veći stepen kontrole nad kupovinama.

5. Kako će kontrolori pregledati moju kartu?

Kada korisnik javnog prevoza prisloni svoju Mastercard beskontaktnu karticu bilo koje banke na validator u autobusu, kreira se jedinstveni kod za tu karticu. Taj kod enkriptuje (šifrira) broj kartice i on se čuva u klaudu, tako da se pravi broj kartice nigde ne beleži i ne čuva. Ovaj kod se koristi za validaciju vožnje i svaki naredni put kada se ta ista beskontaktna kartica koristi u javnom prevozu, validator re-aktivira taj kod na vreme trajanja vožnje i naplaćuje cenu karte sa kartice.

U Beogradu kontrola se obavlja na sličan način – beskontaktna kartica se prislanja na kontrolni uređaj kako bi se dobila potvrda da je kod za datu karticu aktiviran u prethodnih 90minuta, dakle, ponovo se ne razmenjuju i ne čuvaju brojevi kartica ili bilo koji osetljivi podaci.

U Kragujevcu, karta za jednu vožnju u autobusu biće validirana do resetovanja validatora (svaki put na početnoj ili poslednjoj stanici). Nakon toga, ili promenom autobusa neophodno je ponovo kupiti kartu.

6. Da li je moguće da mi budu naplaćene dve karte ako slučajno prislonim karticu dva puta na validator?

Ugrađeni mehanizmi zaštite osiguravaju da se naplaćuje samo jedna transakcija kada je beskontaktni čitač aktiviran. Poruka na ekranu validatora i zvučni i svetlosni signal potvrđuju uspešnu transakciju nakon čega možete da sklonite karticu.

7. Da li mogu da izvršim više plaćanja istom Mastercard beskontaktnom karticom?

Beograd

Sam broj karata koje se plaćaju u toku jednog dana nije ograničen, ali nije moguće obaviti više od jednog plaćanja u okviru iste zone tokom perioda važenja jedne karte (90 minuta), dok je moguće kupiti novu kartu za neku drugu zonu. Ova opcija je omogućena kako bi se zadovoljile potrebe putnika koji na dnevnom nivou koriste različite linije prevoza iz različitih zona.

Kragujevac

Da, sam broj karata koje se plaćaju u toku jednog dana nije ograničen, ali nije moguće u istom autobusu kupiti dve karte. Kupljena karta važi za jednu vožnju u jednom smeru u pojedinačnom autobusu. Ukoliko menjate autobus neophodno je izvršiti kupovinu karte.

8. Ukoliko se BusPlus/eKG kartica nalazi pored beskontaktne Mastercard kartice, koja kartica će se zadužiti?

U slučaju istovremenog prislanjanja BusPlus/eKG kartice i platne kartice na označenu zonu validatora, uvek se vrši zaduživanje isključivo BusPlus/eKG kartice, dok se platna kartica ne zadužuje.

9. Ukoliko izvršim plaćanje BusPlus/eKG karticom da li može da bude očitana i Mastercard beskontaktna kartica?

U slučaju istovremenog prislanjanja BusPlus/eKG kartice i platne kartice na označenu zonu validatora, uvek se vrši zaduživanje isključivo BusPlus/eKG kartice, dok se platna kartica ne zadužuje.

U slučaju kada se kartice prislanjaju na validator nezavisno jedna od druge, moguće je zadužiti obe kartice.

10. Kako mogu da budem siguran da mi neko neće prići i pokrasti sav novac sa računa preko čitača koji će da prislone na mene?

Postoje sigurnosne mere koje ova tehnologija donosi i koje minimiziraju šanse da se ovo desi i potencijalne rezultate. Pre svega, prilikom obavljanja beskontaktnih plaćanja udaljenost između kartice i čitača treba da bude oko 4 centimetara, a za svaku transakciju se kreira jedinstveni sigurnosni kod koji ne može da se iskoristi prilikom druge transakcije tom istom karticom. Takođe, Mastercard beskontaktna plaćanja zahtevaju i PIN kod za iznose preko 3.000 RSD što je dodatni sloj zaštite i korisnik ima kontrolu nad svojom potrošnjom, a nakon određenog broja beskontaktnih plaćanja bez unošenja PIN koda, korisnik će morati da obavi plaćanje uz unošenje PIN koda kako bi potvrdio svoj identitet. Važno je naglasiti i da se beskontaktna plaćanja mogu obaviti samo preko registrovanih POS terminala, što znači da bi prevaranti prvo morali da se registruju kao trgovci ili privredna lica čime se osigurava da je moguće ispratiti svaku transakciju.

11. Da li je moguće da se cena karte skine sa neke druge beskontaktne kartice koju imam u novčaniku, a ne sa one sa kojom sam hteo da platim?

Kao što je slučaj sa bilo kojim plaćanjem – kada plaćate kartu za prevoz, izvadite željenu karticu iz novčanika i obavite plaćanje samo njom.

12. Da li je moguće platiti karticom ukoliko se nalazi u novčaniku ili džepu?

Plaćanje karte za prevoz beskontaktnom karticom može da se obavi samo ako se kartica nalazi na rastojanju od maksimalno 4cm od naznačene zone validatora. Ako je taj uslov ostvaren, onda je moguće platiti nezavisno od toga da li se sama kartica nalazi u novčaniku ili u džepu, ali kao i kod bilo kog drugog plaćanja, izvadite željenu karticu iz novčanika i obavite plaćanje samo njom.

13. Da li je krađa novca sa beskontaktnih kartica u javnom prevozu realna opasnost za ljude koji koriste karticu sa beskontaktnim plaćanjem?

Ne, nije. Nije bilo zabeleženih slučajeva ovakvih zloupotreba beskontaktnih platnih kartica u realnim okolnostima, uprkos glasinama i šalama na društvenim mrežama, a sve zahvaljujući višeslojnim fizičkim i softverskim mehanizmima zaštite.

14. Da li promocija traje u Beogradu i 30.11.2019?

Da, promocija traje zaključno sa 30. novembrom 2019. godine u ponoć.

15. Da li promocija traje u Kragujevcu i 25.12.2019?

Da, promocija traje zaključno sa 25. decembrom 2019. godine u ponoć.

16. Kako da kupim kartu beskontaktnom Mastercard karticom ukoliko validator ne radi?

Beograd: U slučaju da validator nije ispravan, te niste u mogućnosti da svojom beskontaktnom mastercard karticom kupite kartu, možete se obratiti BusPlus https://www2.busplus.rs/lt/kontakt

Kragujevac: Situacija da se vozite autobusom u kome validator ne radi, je skoro nemoguća. U slučaju da validator nije ispravan, vozač će vozilo staviti van funkcije, odnosno preuzeće vozilo sa ispravnim validatorom.