Skip to Content

Šta je BIN?

Identifikacioni brojevi banke (BIN) su osnova za plaćanje. Oni identifikuju finansijsku instituciju koja je izdala karticu za svaki račun korisnika kartice i omogućavaju pravilno usmeravanje transakcija. BIN broj predstavlja prvih šest cifara na broju kartice.

Počevši od 60-tih godina prošlog veka, Mastercard se identifikuje pomoću raspona 51-55 BIN brojeva.

Ko upravlja BIN brojevima?

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO), nezavisna, nevladina međunarodna organizacija koja razvija globalne standarde. Standard ISO/IEC 7812 definiše Identifikacioni broj emitenta (IIN), poznat kao BIN broj, u okviru platne industrije.

Udruženje američkih bankara je trenutno nadležni organ koji upravlja postupkom dodele BIN brojeva u ime ISO organizacije.

Zašto pričamo o BIN brojevima?

Industrija plaćanja je složenija nego ikada. Sa novim uređajima i tehnologijama koje se javljaju u povezanom svetu, ograničena ponuda BIN brojeva koja postoji u industriji dostiže svoje trenutne kapacitete.

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je objavila ISO/IEC 7812 standard kako bi definisala BIN brojeve, a Udruženje američkih bankara, kao nadležni registarski organ za upravljanje ovim brojevima, ima ograničenu ponudu neiskorišćenih i nedodeljenih brojeva. Zato je industriji potrebno više BIN brojeva kako bi mogla da upravlja rastom industrije.

Šta Mastercard čini da ublaži ograničenu ponudu BIN brojeva?

Da bi proširio ponudu, Mastercard je pustio u promet dodatnih 50,000 šestocifrenih BIN brojeva (222100-272099). Ovo će na efikasan način udvostručiti postojeću ponudu Mastercard BIN brojeva - što će omogućiti trgovcima da prihvate značajno veći broj transakcija, a izdavaocima da nastave sa pružanjem podrške poslovnom razvoju.

BIN brojevi serije 2 su u skladu sa trenutnim ISO industrijskim standardima (verzija iz 2015. godine) i funkcionisaće na potpuno isti način kao što danas funkcionišu BIN brojevi serije 5.

Kada promene stupaju na snagu?

Kartice sa BIN brojevima serije 2 izdaju se od 2017. godine.

Kako će BIN brojevi serije 2 uticati na izdavaoce platnih kartica?

Potrebno je da izdavaoci platnih kartica izvrše ažuriranje svojih sistema, kako bi bili kompatibilni sa BIN brojevima serije 2, ali svi sistemi zahtevaju analizu da bi se utvrdilo da li su potrebne dodatne izmene. Provajderi softvera mogu da imaju mogućnost ažuriranja, a interno razvijenim rešenjima će možda biti potrebna poboljšanja. 

Za više informacija, posetite stranicu sa BIN brojevima serije 2.

Kako će BIN brojevi serije 2 uticati na pružaoce usluga i dobavljače?

Pružaoci usluga i dobavljači će morati da sarađuju sa svojim partnerima prihvatiocima, kako bi ažurirali svoje sisteme tako da budu kompatibilni sa BIN brojevima serije 2.

Za više informacija, posetite stranicu sa BIN brojevima serije 2.

Koje ostale promene mogu da utiču na BIN brojeve u budućnosti?

Platna industrija razmatra prelazak na novi osmocifreni BIN standard i odgovarajući datum primene. Ukoliko se standard usvoji, to bi zahtevalo plan proširenja sistema i nova ažuriranja.

Mastercard radi sa posvećenom grupom učesnika u industriji kako bi se mišljenja svih grupa saslušala i utvrdio najefikasniji standard za kontinuirani rast industrije.

Sa kime mogu da kontaktiram u kompaniji Mastercard za pitanja u vezi sa BIN brojevima serije 2?

Ukoliko imate pitanja za predstavnika kompanije Mastercard, molimo kontaktirajte direktno sa njim, u suprotnom - pošaljite nam imejl.

Kako da podnesem zahtev za Mastercard karticu?

Mastercard je kreirao onlajn rešenje za pomoć pri izboru kartičnih proizvoda koji su u ponudi.

Imate pitanja na koja ovde niste dobili odgovor?

Ako vaše pitanje nije ovde navedeno, naša preporuka je da kontaktirate sa bankarskom institucijom kod koje imate otvoren račun, pošto samo oni imaju dostupne sve informacije u vezi sa Vašim računom. Obično se na pozadini kartice nalaze kontakt informacije službe za pomoć korisnicima finansijskih institucija. Ako mislite da na Vaše pitanje može da odgovori samo Mastercard, molimo Vas postavite nam pitanje ovde na sajtu. 

Kako da koristim lokator bankomata?

U lokator bankomata unesite grad ili poštanski broj. Listu bankomata možete dodatno da suzite tako što ćete uneti adresu i naziv finansijske institucije i  obeležiti svaki drugi kriterijum koji vam je potreban, kao što je 24-časovni pristup. Kliknite na dugme Pretraga i pojaviće se lista bankomata koji se nalaze u vašoj blizini. Kliknite na određeni bankomat za dodatne informacije u vezi sa lokacijom. U zavisnosti od vaše destinacije, na raspolaganju takođe mogu da budu uputstva za vožnju i mapa.

Zašto ne mogu da lociram bankomat u određenoj državi?

Ako lokacija bankomata ili određena država nisu navedeni na listi, tada informacije nisu dostupne. Mastercard dobija informacije o lokaciji bankomata od finansijskih institucija i nastavićemo da radimo sa finansijskim institucijama kako bismo vam dostavili najnovije i preciznije informacije o lokaciji bankomata.

Od finansijske institucije koja vam je izdala karticu možete dobiti konkretnije informacije ukoliko su Vam one potrebne. Kontakt podaci se nalaze na pozadini vaše Mastercard kartice ili na izvodu iz banke, ili možete da posetite internet stranicu vaše finansijske institucije.

Ne znam svoju šifru ili PIN. Kako da dobijem te informacije?

Za informacije u vezi sa vašim računom ili PIN kodom morate da kontaktirate finansijsku instituciju koja vam je izdala karticu. Na pozadini svoje Mastercard kartice ili na izvodu iz banke se nalaze kontakt informacije. Možete i da posetite njihovu internet stranicu kako biste iskoristili mogućnost upravljanja svojim računom putem interneta.

Kolika je provizija za podizanje novca ili uzimanje avansa u gotovini sa bankomata?

Mastercard ne određuje provizije za bankomate. Svaka provizija koju naplati vlasnik bankomata biće prikazana u trenutku kada se vrši transakcija - u tom trenutku vam stoji na raspolaganju opcija da prekinete transakciju ukoliko ne želite da platite proviziju. Takođe, trebalo bi da proverite sa finansijskom institucijom koja vam je izdala karticu kakva je njihova politika u vezi sa provizijama za bankomate. Na pozadini vaše Mastercard kartice ili na izvodu iz banke se nalaze kontakt informacije. Možete i da posetite njihovu internet stranicu kako biste iskoristili mogućnost upravljanja svojim računom putem interneta.

Bankomat je odbio moju karticu. Šta da radim?

Ukoliko imate problema sa korišćenjem bankomata, molimo kontaktirajte sa bankom koja vam je izdala platnu karticu.

Kako mogu da dobijem listu lokacija bankomata ako nemam pristup internetu?

Samo jedan poziv Vas deli od Mastercard mreže bankomata, i obezbeđuje Vam gotovinu gde god da idete.

SAD i Kanada - 1-800-4CIRRUS (1-800-424-7787) Lokacije van SAD-a i Kanade - Preuzmite kontakt brojeve

Da li mogu da koristim svoju pripejd karticu, poklon karticu ili kreditnu karticu na bankomatu?

Da. Možete da podižete gotovinu sa većinom Mastercard pripejd i poklon kartica na bilo kom bankomatu. Ipak, ne dozvoljavaju sve finansijske institucije koje izdaju pripejd ili poklon kartice da se vrše transakcije u inostranstvu. Obavezno proverite sa vašom finansijskom institucijom da li su dozvoljene ove vrste transakcija. Većina Mastercard kreditnih kartica vam omogućava da podignete gotovinu na bankomatu. Potreban vam je PIN da biste mogli da podignete gotovinu. Kontakt podaci finansijske institucije koja vam je izdala karticu se nalaze na pozadini vaše Mastercard kartice ili na izvodu iz banke. Možete  da posetite internet stranicu izdavaoca Vaše platne kartice.

 

Kako da zamenim karticu koja je izgubljena ili ukradena?

Pomoći ćemo vam da zamenite karticu koja je izgubljena ili ukradena bez obzira na to gde se nalazite. Pozovite Mastercard Centar za pomoć gde god da se nalazite u svetu i u vezi sa bilo čim što vam je potrebno za karticu

Preuzmite kontakt brojeve

Imate pitanja na koja ovde niste dobili odgovor?

Ako vaše pitanje nije ovde navedeno, preporučujemo da kontaktirate vašu finansijsku instituciju kod koje imate račun, pošto samo oni imaju informacije u vezi sa Vašim računom. Obično se na pozadini kartice nalaze kontakt informacije službe za pomoć korisnicima finansijskih institucija. Ako mislite da na vaše pitanje može da odgovori samo Mastercard, postavite nam pitanje ovde na sajtu.

Da li mogu da izvršim plaćanje licima koja mi izdaju račune, a koja prihvataju Mastercard, direktno sa ove internet stranice?

Ne.  Da biste dobili instrukcije kako da izvršite plaćanje prema licima koja su vam izdala račun, molimo posetite njihovu internet stranicu.

Da li moram da platim proviziju za plaćanje računa pomoću Mastercard kartice?

Mastercard ne naplaćuje proviziju za plaćanje računa, iako vaš pružalac usluga možda naplaćuje proviziju. Proverite da li je tako i da li postoje ograničenja vezana za plaćanje pomoću Mastercard kartice. 

Kako da platim račun pomoću Mastercard kartice?

Molimo kontaktirajte lice koje vam je izdalo račun kako biste mogli da izvršite plaćanje elektronskim putem. Mnogi od njih pružaju ovu opciju za plaćanje preko svojih internet stranica ili putem telefona.

Koliko često mogu da vršim automatsko plaćanje računa i kako da znam kada su računi plaćeni?

Automatsko plaćanje računa je aranžman koji ugovarate sa licem koje vam izdaje račun ili sa pružaocem usluge, tako da  svakog od njih morate da kontaktirate direktno kako biste ugovorili iznose i dinamiku plaćanja. Svako lice koje izdaje račun ima sopstvenu proceduru za automatsko plaćanje računa.

Da li postoji ograničenje u broju automatskih plaćanja koje mogu da izvršim pomoću Mastercard kartice?

Ne, ali možete da budete ograničeni ukupnim troškovima na vašem računu Mastercard kartice ako bi to dovelo do prekoračenja kreditnog limita.

Ko je izdao moju platnu karticu?

Kontakt informacije finansijske institucije koja vam je izdala karticu se nalaze na pozadini vaše Mastercard kartice ili na izvodu iz banke.

Koje kartice mogu da koristim za plaćanje računa?

Možete da koristite kreditnu ili debitnu karticu koja na sebi ima Mastercard logo. Savetujemo vam da proverite sa svakim licem koje vam izdaje račune da li prihvataju vašu karticu kao način plaćanja.

Šta je automatsko plaćanje računa?

Automatsko plaćanje računa vam može pomoći da izbegnete zakasnele provizije i naplate tako što ćete omogućiti svom pružaocu usluge da redovno, automatski vrši naplatu sa vašeg Mastercard računa.

Šta je ručno plaćanje računa?

Kada je u pitanju ručno plaćanje računa, imate slobodu da izaberete iznos i datum na koji želite da izvršite plaćanje. Svaki put kada račun dospe na naplatu, vi pokrećete postupak plaćanja.

Ako aktiviram automatsko plaćanje računa, da li će mi računi i dalje stizati?

Većina lica koja izdaje račune će nastaviti da vam šalje račune u kojima je naveden ukupan iznos koji će naplatiti. Ipak, neki pružaoci usluga vam pružaju mogućnost da izaberete da li želite da primate račune onlajn ili uopšte ne želite da primate račune. U trenutku kada aktivirate opciju automatskog plaćanja računa, treba da izaberete način na koji će pružalac usluge vršiti naplatu.

Koje informacije će tražiti pružalac usluge/lice koje izdaje račun?

Plaćanje računa je aranžman koji ugovarate sa izabranim pružaocem usluga, tako da svakog od njih morate direktno da kontaktirate kako biste odredili iznose i dinamku plaćanja.

Uobičajeno je da lice koje izdaje račun traži broj računa vaše Mastercard kartice i datum njenog isteka. Za automatsko plaćanje računa, lice koje izdaje račun takođe može da traži iznos za plaćanje koji će moći automatski da naplati, kao i određeni datum na koji želite da se izvrši naplata svakog meseca.

Šta ako se promene informacije o mom Mastercard računu?

Informacije o Vašem Mastercard računu mogu da se promene ukoliko je kartica izgubljena ili ukradena, zbog datuma isteka ili zbog unapređenja postojećeg proizvoda. Da biste sprečili prekid usluge, morate da kontaktirate svako lice koje Vam izdaje račune i da im date nove informacije o Vašem računu. Savetujemo Vam da čuvate spisak svih lica koja vam izdaju račune, a prema kojima vršite automatska plaćanja, tako da možete efikasno da ažurirate ove informacije kada je potrebno.

Šta ako želim da prekinem automatsko plaćanje računa?

Kontakirajte lice koje vam izdaje račune i sa kojim ste ugovorili automatsko plaćanje i potom pratite njihove procedure za otkazivanje ili promenu načina plaćanja.

Šta ako se ne slažem sa iznosom naplaćenim od strane izdavaoca računa ili od pružaoca usluge na mom Mastercard izvodu?

Preporučujemo da pregledate papirni ili elektronski račun dostavljen od izdavaoca računa pre bilo kog plaćanja Vašom Mastercard karticom. Ipak, ukoliko postoji greška ili pitanje u vezi sa iznosom naplaćenim sa Vaše kartice, odmah kontaktirajte lice koje Vam izdaje račune kako biste rešili neusklađenosti u plaćanju.

Kao korisnik Mastercard kartice, niste odgovorni za neovlašćene kupovine naplaćene sa Vašeg računa. Saznajte više o našoj opciji pokrića Zero Liability* odnosno Politika Nulte odgovornosti*. Primenjuju se izuzeci.

Koje su prednosti plaćanja računa pomoću Mastercard kartice?

Korišćenje vaše Mastercard kartice je mnogo brže i pogodnije od koriščenja čekova. Možete da izvršite plaćanje u svakom trenutku i sa bilo kog mesta na svetu. Troškovi će biti navedeni na vašem mesečnom izvodu iz banke, tako da je to jednostavan i efikasan način da budete organizovani i da pratite svoje rashode. Pored toga, ako koristite opciju automatskog plaćanja, nećete morati da brinete o propuštenim plaćanjima ili zakasnelim naplatama. U zavisnosti od  kartice koju koristite, možete da dobijete i nagrade i pogodnosti.

Šta da radim ako ne mogu da pristupim sajtu mastercard.rs?

Ovaj sajt je optimiziran za sledeće pretraživače:

 • Google Chrome (najnovija verzija)
 • Firefox (najnovija verzija)
 • Internet Explorer (najnovija verzija)
 • Safari (najnovija verzija)
 • Edge (najnovija verzija)

Koje vrste pogodnosti i osiguranja su mi besplatno obezbeđene uz moju Mastercard karticu?

Mastercard obezbeđuje mnogo različitih opcija i pogodnosti koje variraju u zavisnosti od kartice koju koristite. Da biste saznali više o pogodnostima koje idu uz vašu karticu, molimo kontaktirajte Mastercard Centar za pomoć na 1-800-627-8372 ili na 1-636-722-7111.

Šta ako izgubim artikal koju sam kupio pomoću Mastercard kartice?

Ako izgubite artikal koju ste u celosti platili vašom Mastercard karticom, možete da dobijete zamenu ili naknadu. Mastercard pruža mnoge opcije i pogodnosti koje se razlikuju u zavisnosti od vrste kartice koju koristite. Da biste saznali više o pogodnostima  koje idu uz vašu karticu, molimo kontaktirajte Mastercard Centar za pomoć na 1-800-627-8372 ili na 1-636-722-7111.

Koje osiguranje za rent-a-car obezbeđuje Mastercard ako iznajmim automobil koristeći Mastercard kartice?

Osiguranje za rent-a-car zavisi od lokacije i varira na osnovu vrste kartice koju koristite. Molimo kontaktirajte Mastercard Centar za pomoć na 1-800-627-8372 ili na 1-636-722-7111.

Kako mogu više da saznam o pogodnostima koje idu uz moju Mastercard karticu?

Mastercard pruža mnoge opcije i pogodnosti koje se razlikuju u zavisnosti od vrste kartice koju koristite. Da biste saznali više o pogodnostima koje idu uz vašu karticu, molimo kontaktirajte Mastercard Centar za pomoć na 1-800-627-8372 ili na 1-636-722-7111.

Kako da podnesem zahtev za pogodnosti koje idu uz karticu?

Molimo kontaktirajte Mastercard Centar za pomoć besplatno iz SAD-a na broj 1-800-627-8372 ili iz većine zemalja na broj 1-636-722-7111.

Niste dobili odgovor na vaše pitanje ovde?

Ako vaše pitanje nije ovde navedeno, preporučujemo da kontaktirate vašu finansijsku instituciju kod koje imate račun, pošto samo oni imaju informacije u vezi sa Vašim računom. Obično se na pozadini kartice nalaze kontakt informacije službe za pomoć korisnicima finansijskih institucija. Ako mislite da na vaše pitanje može da odgovori samo Mastercard, molimo Vas postavite nam pitanje ovde na sajtu.

Kako mogu da dobijem ime trgovca kod koga je moja kartica zloupotrebljena?

Razumemo da svaki slučaj zloupotrebe kartice ima ozbiljan uticaj na korisnike i zato svaki takav slučaj uzimamo jako ozbiljno, zbog čega blisko sarađujemo sa istražnim organima i povećavamo kazne za procesore koji omogućavaju ili su se kod njih desile zloupotrebe.

Mastercard ne može da pruži informacije o tome kod kog trgovca su se dogodile zloupotrebe, te Vas pozivamo da kontaktirate sa finansijskom institucijom koja Vam je izdala platnu karticu. Možete pronaći njene kontakt informacije na poleđini svoje platne kartice ili na izvodu iz banke.

Šta je podizanje gotovine prilikom plaćanja karticom?

Podizanje gotovine prilikom plaćanja karticom je usluga koju nude odabrani maloprodajni objekti i koja omogućava potrošačima da podignu malu količinu gotovine sa svog računa kada račun kod trgovca plaćaju svojom platnom karticom.

Da li moram da koristim svoju debitnu karticu da bih mogao da podignem gotovinu prilikom plaćanja karticom?

Da, pošto se sredstva povlače sa Vašeg računa koji je povezan sa debitnom karticom, tako da je ova usluga moguća samo kada koristite debitnu karticu.

Da li se naplaćuje provizija za ovu uslugu?

Iako većina maloprodajnih objekata ne naplaćuje ovu uslugu, na nekim lokacijama ipak to nije slučaj.

Koja je prednost opcije poditanja gotovine prilikom plaćanja karticama?

Podizanje gotovine prilikom plaćanja karticama je pogodan način da brzo i lako podignete gotovinu sa Vašeg računa dok obavljate kupovinu u Vašim omiljenim maloprodajnim objektima, čime štedite vreme odlaska do bankomata. Takođe, u većini slučajeva, ne naplaćuje se provizija za ovu uslugu, dok ćete na bankomatu možda morati da platite proviziju.

Da li postoji maksimalni iznos gotovine koji mogu da podignem prilikom plaćanja karticom?

Iznos gotovine koji možete da podignete može da varira u zavisnosti od trgovinskog objekta i od raspoloživih sredstava u trenutku kupovine, dok je sa strane kompanije Mastercard, limit postavljen na 5.000 dinara. Ukoliko imate pitanja o raspoloživim sredstvima u određenom trgovinskom objektu, molimo kontaktirajte trgovca direktno. Iznos gotovine uz kupovinu takođe zavisi od raspoloživih sredstava na računu koji je povezan sa Vašom debitnom karticom.

Šta je kartica sa čipom?

Kartica sa čipom izgleda potpuno isto kao tradicionalna kartica sa magnetnom trakom, samo što ima ugrađen čip koji enkriptuje Vaše informacije, zbog čega je kopiranje ili zloupotreba kartice izuzetno teška.

Umesto da se kartica provlači kroz terminal, kartica se delom na kome se nalazi čip ubacuje u terminal kako bi se obavila transakcija. Vaša kartica verovatno ima i opciju za beskontaktna plaćanja, tako da plaćate jednostavnim prislanjanjem kartice na terminal.

Vaša čip kartica ima i magnetnu traku na poleđini, takod a može da se koristi kod bilo kog trgovca, čak i kod onih koji još uvel nisu prešli na nove terminale koji podržavaju čip tehnologiju.

Da li su kartice sa čipom nove?

Iako su kartice sa čipom relativno nove u SAD-u, na drugim mestima se koriste već godinama.

Koje su prednosti kartice sa čipom?

Ugrađeni mikročip pruža značajne opcije za bezbednost i druge mogućnosti koje nisu dostupne kod tradicionalnih kartica sa magnetnom trakom. Karticu sa čipom je gotovo nemoguće falsifikovati.

Gde mogu da koristim karticu sa čipom?

Možete da koristite svoju karticu sa čipom u istim trgovinskim objektima koje inače koristite – ubacivanjem kartice u terminale koji imaju mogućnost za kartice sa čipom ili provlačenjem kartice. Takođe, možete da koristite svoju karticu za plaćanja putem interneta ili telefona, kao i na bankomatima.

Koga da kontaktiram ako su mi potrebne dodatne informacije?

Za više informacija o vašoj kartici sa čipom, molimo kontaktirajte vašu finansijsku instituciju koja vam je izdala Mastercard platnu karticu. Na poleđini kartice il ina mesečnom izvodu iz banke možete pronaći kontakt detalje.

Zašto je moja kartica nadograđena u karticu sa čipom?

Vaša nova kartica sa čipom vam pruža veću bezbednost. Kartice sa čipom su predstavljene u SAD, nakon što su se pokazale izuzetno uspešne u ostalim delovima sveta.

Koji je moj PIN?

U slučaju da zaboravite svoj PIN ili želite da ga promenite, molimo Vas kontaktirajte svoju finansijsku instituciju koja Vam je izdala Mastercard platnu karticu. Na poleđini kartice ili na mesečnom izvodu možete pronaći kontakt detalje.

Kako funkcioniše čip?

Čip komunicira sa terminalom kako bi utvrdio da li je kartica autentična. Uobičajeno je da terminal traži od vas da unesete PIN kako biste potvrdili svoj identitet. Kada je odobren, Vaša transakcija će biti izvršena.

Kako da znam da li moja kartica sa čipom ima beskontaktnu opciju plaćanja?

Kartice koje imaju mogućnost beskontaktnog plaćanja će na sebi imati ispis ili znak za beskontaktno plaćanje. Možete da prislonite karticu prilikom plaćanja na prodajnim mestima na kojima se nalazi sledeći znak na POS terminalu.

Ukoliko trgovac nema mogućnost beskontaktnog plaćanja, moraćete da ubacite svoju karticu sa čipom u POS terminal i unesete svoj PIN.

Šta je program kobrendiranih kartica?

Program kobrendinga je partnerstvo koje okuplja Mastercard, finansijsku instituciju koja izdaje Mastercard kartice i partnersku kompaniju koja želi dodatno da unapredi svoje poslovanje. Kobrendirana kartica je forma plaćanja koja nudi dodatnu vrednost klijentima partnerske kompanije.

Koji privredni subjekti imaju uspešne programe kobrendinga?

Privredni subjekti iz najrazličitijih oblasti su uspešno implementirali program kobrendinga, uključujući avio kompanije, benzinske pumpe, kompanije iz auto industrije, skladišta i supermarkete. Zajedničko svim ovim kompanijama je to da imaju rastuće baze korisnika koji iznova kupuju proizvode ili usluge od njih.

Ko je odgovoran za promociju kobrendirane kartice?

Stepen podrške i odgovornosti koja se ulaže u kreiranje i implementaciju potražnje i promocije kartice, zavisi od dogovora koji je postignut između partnera i finansijske institucije koja je izdala karticu. Mastercard ima nekoliko različitih nivoa podrške i ekspertize koja je na raspolaganju partnerskoj kompaniji, kako bi pustila u opticaj svoju kobrendiranu karticu i kako bi unapredila svoje poslovanje.

Kako izgleda kobrendirana Mastercard kartica?

Mastercard pravila dozvoljavaju da logo partnerske kompanije bude dominantan na prednjoj strani kartice. Ove kartice sadrže i Mastercard logo i moraju zadovoljiti određene standarde Mastercard dizajna. Može se pojaviti i ime finansijske institucije koja je izdala karticu, ali to nije obavezno. Ovi i ostali detalji dizajna će biti utvrđeni od strane partnerske kompanije i finansijske institucije koja izdaje karticu.

Kako da pronađem finansijsku instituciju koja izdaje kobrendiranu karticu?

Prvo mesto od koga bi trebalo da krenete je banka ili finansijska institucija sa kojom Vaša kompanija već sarađuje. Ili Vam Mastercard može obezbediti spisak potencijalnih finansijskih institucija, među hiljadama sa kojima uspešno poslujemo.

Koja je uloga kompanije Mastercard u razvijanju kobrending programa?

Ovo zavisi od ciljeva i budžeta koje partnerska kompanija ima. Ipak, Mastercard ima zaposlene koji su posvećeni i veoma iskusni specijalisti za kobrending, i koji će pomoći kompaniji da proceni i ustanovi kobrending partnerstvo kako bi se ostvarili ciljevi svih uključenih partnera.

Šta je Mastercard beskontaktno plaćanje?

Mastercard beskontaktno plaćanje je brz i jednostavan način plaćanja gde god da se nalazite. Jednostavno prislonite svoju karticu, privezak za ključeve ili pametni telefon na terminal i to je sve što je potrebno da transakcija bude obavljena.

Zašto bi trebalo da plaćam beskontaktno?

Postoji mnogo prednosti beskontaktnog plaćanja:

To je kao da imate baš onoliko sitnog novca koliko vam je potrebno, tako da ne morate da brinete o tome da imate gotovinu kod sebe ili da tražite sitninu po novčaniku i džepovima.

Imate potpunu kontrolu prilikom plaćanja, jer svoju karticu na kojoj je omogućeno beskontaktno plaćanje nikada ne ispuštate iz ruke.

Imate bolji pregled svih svojih kupovina nego kada plaćate gotovinom.

Brzo je i idealno na mestima gde je brzina plaćanja ključna, kao što je to na primer na stadionima, u restoranima brze hrane, na benzinskim stanicama, i na mnogim drugim mestima.

Gde mogu da plaćam beskontaktno?

Gde god vidite znak za beskontaktno plaćanje, 

 možete jednostavno da prislonite svoju karticu na kojoj je omogućeno beskontaktno plaćanje i na taj način izvršite transakciju. To uključuje restorane brze hrane, benzinske stanice, lokalne prodavnice, apoteke, stadione, i mnoga druga mesta.

Pronađite lokacije na kojima možete plaćati beskontaktno

Ukoliko ne vidite znak za beskontaktno plaćanje, Vaša kartica i dalje može da se koristi tako što ćete je pri plaćanju ubaciti u POS terminal ili provući.

Kako plaćam beskontaktno Mastercard karticom?

Kako biste izvršili kupovinu, jednostavno prislonite Mastercard beskontaktnu karticu, privezak za plaćanje ili pametni telefon na POS terminal na prodajnom mestu na kome je beskontaktno plaćanje omogućeno.

Pronađite lokacije na kojima možete plaćati beskontaktno

Da li mogu da plaćam svojom beskontaktnom karticom ili uređajem na POS terminalima na kojima ne postoji oznaka za beskontaktno plaćanje?

Možete plaćati beskontaktno na bilo kom POS terminalu na kome se nalazi oznaka za beskontaktno plaćanje. Takođe možete provući beskontaktnu karticu na POS terminalima sa magnetom trakom. Ipak, ne možete koristiti privezak za plaćanje ili pametni telefon kako biste platili na POS terminalu sa magnetnom trakom.

Koliko blizu moram da prislonim karticu kako bi je POS terminal detektovao i kako bih izvršio plaćanje?

Obično pri plaćanju Vaša kartica može biti udaljena najviše 2-5 cm od znaka za beskontaktno plaćanje na terminalu. Ukoliko imate više beskontaktnih kartica u svom novčaniku, molimo Vas da ne prislanjate ceo novčanik na POS terminal, već uzmite iz novčanika konkretnu karticu koju ćete iskoristiti za plaćanje.

Na koji način će beskontaktna kupovina biti prikazana na mom mesečnom izvodu?

Kupovine izvršene beskontaktnim plaćanjem će biti prikazane na Vašem mesečnom izvodu kao i bilo koja druga kupovina koju ste izvršili svojom karticom.

Kako beskontaktno plaćanje funkcioniše?

Beskontaktno plaćanje koristi skriveni ugrađeni kompjuterski čip i antenu za radio frekvenciju. Nakon što prislonite svoju beskontaktnu karticu ili uređaj, detalji plaćanja se šalju bežičnim putem u Mastercard mrežu. Ukoliko koristite mobilni telefon kao uređaj za plaćanje, nakon što ga prislonite, primićete potvrdu o plaćanju.

Šta je privezak za plaćanje?

Privezak za plaćanje je specijalni beskontaktni uređaj koji možete staviti na svoj privezak za ključeve. Institucije koje izdaju kartice, ponekada obezbeđuju i ovaj uređaj kao dodatni, uz Vašu standardnu Mastercard plastičnu karticu.

Da li je potrebno da postupam na neki poseban način sa svojom Mastercard beskontaktnom karticom ili uređajem?

Sa svojom beskontaktnom karticom ili uređajem, postupajte kao i sa bilo kojom drugom debitnom ili kreditnom karticom. Potrebno je da uvek znate gde se nalaze Vaša beskontaktna kartica ili uređaj i vodite računa o tome da budu na sigurnom mestu, i uvek imajte evidenciju brojeva svoje kartice, datuma kada ističe i telefona za hitne slučajeve.

Da li postoji baterija?

Ne, ne postoji baterija.

Da li je potrebno da isključujem/uključujem uređaj?

Ukoliko imate mobilni telefon na kome je omogućeno beskontaktno plaćanje, možete ga uključivati i isključivati. Ukoliko koristite beskontaktnu karticu ili privezak za plaćanje, oni su uvek uključeni i spremni za upotrebu.

Da li je bezbedno?

Da. Beskontaktno plaćanje podržano je bezbednom tehnologijom enkripcije i Zero Liability podrškom, tj. Politikom Nulte odgovornosti, i sigurno je za korišćenje, kao i Vaša standardna kartica.

Imate sve pod kontrolom - Nikada ne morate da ispuštate iz ruke Vašu karticu ili uređaj na kome je omogućeno beskontaktno plaćanje.

Nema slučajnih plaćanja - Vaša kartica ili uređaj, na kome je omogućeno beskontaktno plaćanje, mora biti u blizini čitača kako bi radila.

Nema duple naplate - čak i kada prislonite karticu ili uređaj više od jednog puta, biće Vam naplaćeno samo jednom.

Šta da uradim ukoliko izgubim ili mi ukradu beskontaktnu karticu ili uređaj?

Ukoliko ste izgubili svoju karticu ili sumnjate na nedozvoljenu aktivnost na svom računu, odmah kontaktirajte sa finansijskom institucijom koja Vam je izdala karticu. Ako ne znate broj telefona finansijske institucije koja Vam je izdala karticu, kontaktirajte Mastercard i mi ćemo Vam pomoći da pronađete tu informaciju.

Kontaktirajte nas

Da li ima pitanja na koja ovde nije odgovoreno?

Ukoliko ovde niste pronašli odgovor na svoje pitanje, preporučujemo Vam da kontaktirate finansijsku instituciju u kojoj imate otvoren račun, jer samo ona ima određene informacije u vezi sa Vašim računom. Uobičajeno je da na poleđini Vaše kartice postoji broj telefona korisničkog servisa. Uvek možete kontaktirati Mastercard Centar za pomoć broj 1-800-627-8372 na broj 1-636-722-7111, ili nam pošaljite pitanje ovde putem veb sajta.

Gde mogu da pronađem informacije o kursu za promene valute?

Kako bismo obezbedili jednostavan pristup informacijama o kursu promene valute, Mastercard je kreirao alat koji koristi više izvora (kao što su Bloomberg, Reuters, Centralna banka i ostali).

Kliknite ovde kako biste posetili naš Alat za promenu valute

Koji je kurs valute u zemlji koju posećujem?

Ukoliko želite da znate najnoviji kurs valute u zemlji koju posećujete, molimo Vas da posetite naš vebsajt sa najnovijim kursevima valuta.

Kako se promena valute obračunava na mom računu?

Savetujemo Vam da kontaktirate sa finansijskom institucijom koja Vam je izdala karticu kako biste utvrdili troškove promene valute koji se primenjuju za transakcije u inostranstvu. Uobičajeno je da postoji broj korisničkog servisa na poleđini svake kartice. Uvek možete da kontaktirate Mastercard centar za podršku na broj 1-800-627-8372 ili broj na 1-636-722-7111.

Izvršio sam kupovinu u lokalnoj valuti, zašto mi je onda naplaćena provizija za promenu valute?

Savetujemo Vam da kontaktirate sa finansijskom institucijom koja Vam je izdala karticu kako biste utvrdili troškove promene valute koji se primenjuju za transakcije u inostranstvu. Uobičajeno je da postoji broj korisničkog servisa na poleđini svake kartice. Uvek možete da kontaktirate Mastercard centar za podršku na broj 1-800-627-8372 ili broj na 1-636-722-7111.

Trgovac mi nije ponudio mogućnost izbora valute plaćanja. Šta bi trebalo da uradim?

Hvala Vam na povratnoj informaciji i žao nam je što ste imali loše iskustvo sa trgovcem koji prihvata Mastercard kartice. Kompanija Mastercard proverava sve žalbe upućene na račun prevarnih ili nepravičnih trgovačkih praksi - ukoliko želite da direktno sa nekim porazgovarate o svom slučaju, molimo Vas pošaljite nam imejl na POI_Currency_Conversion@mastercard.com.

Na koji način će beskontaktna kupovina biti prikazana na mom mesečnom izvodu?

Kupovine izvršene beskontaktnim plaćanjem će biti prikazane na Vašem mesečnom izvodu kao i bilo koja druga kupovina koju ste izvršili svojom karticom.

Kako beskontaktno plaćanje funkcioniše?

Beskontaktno plaćanje koristi skriveni ugrađeni kompjuterski čip i antenu za radio frekvenciju. Nakon što prislonite svoju beskontaktnu karticu ili uređaj, detalji plaćanja se šalju bežičnim putem u Mastercard mrežu. Ukoliko koristite mobilni telefon kao uređaj za plaćanje, nakon što ga prislonite, primićete potvrdu o plaćanju.

Šta je privezak za plaćanje?

Privezak za plaćanje je specijalni beskontaktni uređaj koji možete staviti na svoj privezak za ključeve. Institucije koje izdaju kartice, ponekada obezbeđuju i ovaj uređaj kao dodatni, uz Vašu standardnu Mastercard plastičnu karticu. 

Da li je potrebno da postupam na neki poseban način sa svojom Mastercard beskontaktnom karticom ili uređajem?

Sa svojom beskontaktnom karticom ili uređajem, postupajte kao i sa bilo kojom drugom debitnom ili kreditnom karticom. Potrebno je da uvek znate gde se nalaze Vaša beskontaktna kartica ili uređaj i vodite računa o tome da budu na sigurnom mestu, i uvek imajte evidenciju brojeva svoje kartice, datuma kada ističe i telefona za hitne slučajeve.

Da li postoji baterija?

Ne, ne postoji baterija.

Da li je potrebno da isključujem/uključujem uređaj?

Ukoliko imate mobilni telefon na kome je omogućeno beskontaktno plaćanje, možete ga uključivati i isključivati. Ukoliko koristite beskontaktnu karticu ili privezak za plaćanje, oni su uvek uključeni i spremni za upotrebu.

Da li je bezbedno?

Da. Beskontaktno plaćanje podržano je bezbednom tehnologijom enkripcije i Zero Liability podrškom, tj. Politikom Nulte odgovornosti, i sigurno je za korišćenje, kao i Vaša standardna kartica.

Imate sve pod kontrolom - Nikada ne morate da ispuštate iz ruke Vašu karticu ili uređaj na kome je omogućeno beskontaktno plaćanje.

Nema slučajnih plaćanja - Vaša kartica ili uređaj, na kome je omogućeno beskontaktno plaćanje, mora biti u blizini čitača kako bi radila.

Nema duple naplate - čak i kada prislonite karticu ili uređaj više od jednog puta, biće Vam naplaćeno samo jednom.

Šta da uradim ukoliko izgubim ili mi ukradu beskontaktnu karticu ili uređaj?

Ukoliko ste izgubili svoju karticu ili sumnjate na nedozvoljenu aktivnost na svom računu, odmah kontaktirajte sa finansijskom institucijom koja Vam je izdala karticu. Ako ne znate broj telefona finansijske institucije koja Vam je izdala karticu, kontaktirajte Mastercard i mi ćemo Vam pomoći da pronađete tu informaciju.

Kontaktirajte nas

Da li ima pitanja na koja ovde nije odgovoreno?

Ukoliko ovde niste pronašli odgovor na svoje pitanje, preporučujemo Vam da kontaktirate finansijsku instituciju u kojoj imate otvoren račun, jer samo ona ima određene informacije u vezi sa Vašim računom. Uobičajeno je da na poleđini Vaše kartice postoji broj telefona korisničkog servisa. Uvek možete kontaktirati Mastercard Centar za pomoć broj 1-800-627-8372 na broj 1-636-722-7111, ili nam pošaljite pitanje ovde putem veb sajta.

Koje je najbolje mesto za nabavku strane valute?

Najbolje mesto da dođete do strane valute je obično upravo na destinaciji na koju putujete, ne kod kuće. U vašoj zemlji, finansijske institucije plaćaju za transport, obezbeđenje i čuvanje te strane valute, pa su to troškovi koji se prenose na krajnje korisnike.

Koliko novca treba da razmenim ped polazak?

Razmenite tek onoliko gotovine koliko će biti dovoljno da pokrijete troškove taksija, grickalica i bakšiša prilikom dolaska na željenu destinaciju.

Bankomati su praktično locirani na većini aerodroma u velikim turističkim destinacijama, kao i na mnogim drugim mestima. Koristite aplikaciju za pronalaženje bankomata ili Mastercard Lokator bankomata kako biste već onlajn pronašli najbliži bankomat. Takođe, možete preuzeti i Mastercard Nearby aplikaciju.

Gde bi trebalo da dođem do strane valute kada sam u inostranstvu?

U inostranstvu do deviza je najbolje da dođete na bankomatu, ne u menjačnici. Na bankomatu ćete možda platiti proviziju, ali ona će biti značajno povoljnija od kursa koji možete da očekujete u menjačnicama.

Da li treba da koristim kreditnu karticu za podizanje inostrane valute na bankomatu u inostranstvu?

Koristite kreditnu karticu za podizanje deviza sa bankomata u inostranstvu samo kada Vam je to poslednja opcija. Korišćenje kreditne kartice se u tim slučajevima računa kao podizanje gotovinskog avansa, što znači:

više provizije (uključujući i onu za gotovinski avans i onu za korišćenje bankomata)

podizanje gotovine će možda uticati na Vašu kreditnu istoriju

to će uticati na Vaš postojeći kreditni limit

može se desiti da odmah imate finansijske troškove za takav avans, tj. da nemate grejs period.

Da li bi trebalo da konvertujem transakcije u domaću valutu?

Trgovci i provajderi bankomata mogu odmah da Vam ponude da konvertujete inostranu u domaću valutu i da na taj način steknete bolju predstavu o realnim troškovima.

Iako ovo deluje kao dobar način da upravljate potrošnjom, to ima svoju cenu i donosi dodatne troškove za konverziju valuta (koje ponekad idu do 7%).

Najbolje je da pustite svoju banku da odradi konverziju valuta i da odbijete opciju za konverziju.

Da li treba da najavim banci put u inostranstvo?

Da, obavezno najavite svojoj banci prekogranična putovanja. Može se desiti da banka odbije transakciju zbog Vaše sigurnosti ukoliko ne znaju da ste u inostranstvu.

Mnogi izdavaoci kartica nude i opciju onlajn registracije planova za putovanje umesto pozivanja kol centra.

Šta je GDPR?

Opšta regulativa o zaštiti podataka (GDPR) je paket zakonskih obaveza koje kompanije koje se bave prikupljanjem, obradom i zaštitom ličnih podataka moraju da ispune. GDPR je usvojen u Evropskoj uniji u proleće 2016. godine i na snagu je stupio 25. maja 2018. Ovde možete saznati više o GDPR odredbama.

Kako mogu da se prijavim za Mastercard karticu?

Ukoliko imate depozitni račun kod banke ili druge finansijske institucije, oni Vam mogu izdati Mastercard karticu.

Kako da počnem sa prihvatanjem Mastercard kartica?

Otpočinjanje prihvata Mastercard kartica je krajnje jednostavno. Prvi korak je da kontaktirate banku koja će vršiti prihvat kartica ili provajdera za servis plaćanja, kako biste se prijavili za trgovački račun u banci ili kod jednog od njenih agenata.

Kako mogu da preuzmem Mastercard logotip, kako bih ga koristio na svom vebsajtu?

Elektronske verzije Mastercard logtipa su dostupne za preuzimanje na Mastercard Brand Center

Kako možemo da počnemo sa prihvatom kartica i digitalnih plaćanja?

Ovde možete saznati više o prihvatu elektronskih plaćanja.

Ko je prihvatilac platnih kartica?

Ovo je zapravo banka trgovca, finansijska institucija licencirana od strane Mastercard kompanije da pomogne trgovcu u prihvatanju plaćanja Mastercard karticama. Banka prihvatilac platnih kartica prodaje svoje tehnološke usluge trgovcima direktno ili unajmljuju agente koji ih prodaju u njihovo ime. Ovi agenti moraju da budu registrovani od strane Mastercard kompanije, i na svojim vizit kartama i pratećem materijalu, moraju da imaju jasno istaknutu banku koja izdaje Mastercard kartice a koju oni predstavljaju. Trgovački dogovor bi takođe morao da ima jasno istaknuto ime banke.

Koja je razlika između banke koja vrši prihvat kartica i fasilitatora plaćanja?

Fasilitator plaćanja olakšava transakcije u ime trgovca. Banka prihvatilac je finansijska institucija koja procesira kreditne ili debitne transakcije za trgovca.

Šta su međubankarske naknade?

Međubankarske naknade su provizije koje banke koje prihvataju platne kartice plaćaju finansijskim institucijama koje izdaju kartice, kao naknadu za transakcije obavljene platnim karticama. One su samo jedna od mnogih komponenti koje su uključene u diskontnu stopu trgovca. Mastercard utvrđuje svoje međubankarske naknade, koje su neophodan i efikasan metod kojim Mastecard održava tržište vibrantnim.

Saznajte više o Mastercard međubankarskim naknadama

Da li se izlažem bilo kakvim troškovima ukoliko prihvatam plaćanja?

Vaša banka prihvatilac platnih kartica/ fasilitator plaćanja  koji procesira transakcije će Vam obezbediti informacije u vezi sa troškovima.

Imate pitanja na koja ovde niste dobili odgovor?

Ukoliko se Vaše pitanje i odgovor na njega ne nalaze na ovoj listi, preporučujemo Vam da kontaktirate finansijsku instituciju u kojoj imate otvoren račun, jer samo oni imaju specifične informacije u vezi sa Vašim računom. Uobičajeno je da na poleđini Vaše kartice postoji broj telefona korisničkog servisa. Uvek možete kontaktirati Mastercard Centar za pomoć na broj 1-800-627-8372 ili 1-636-722-7111 i mi ćemo Vas preusmeriti na finansijsku instituciju koja Vam je izdala karticu.

Radim u policiji i istražujem slučaj prevare - sa kime mogu da razgovaram?

Molimo Vas pošaljite imejl našem Centru za podršku radu sa predstavnicima zakona. Molimo Vas da u imejlu ne navodite ceo broj platne kartice već samo prvih 6 cifara. Na Vaš upit ćemo odgovoriti u roku od 72h.

Molimo Vas imajte u vidu da Mastercard ne održava tekuće račune i ne uspostavlja pojedinačne odnose sa korisnicima kartica. Iako banke i finansijske institucije izdaju platne kartice sa Mastercard imenom i oznakom, korisnici kartica imaju poslovni odnos isključivo sa bankom ili institucijom koja je tu karticu izdala. Iz tog razloga, upravo su banka ili finansijska institucija adresa na kojima možete dobiti informacije o računu, uključujući i periodične izvode ili komunikaciju sa korisnikom.

Gde mogu da preuzmem Mastercard logotip?

Logo i uputstva za njegovu upotrebu možete preuzeti na Mastercard® Brand Center. Od Brend Centra možete poručiti i nalepnice.

Kako mogu da prijavim da mi je Mastercard kartica izgubljena ili ukradena?

Ukoliko Vam je kartica izgubljena ili ukradena, predstavnik kompanije Mastercard će Vam pomoći da prijavite izgubljenu ili ukradenu karticu. Molimo Vas da kontaktirate Mastercard centar za podršku na 1-800-627-8372 ili na 1-636-722-7111. Takođe, trebalo bi da kontaktirate finansijsku instituciju koja Vam je izdala Mastercard karticu.

Koja je moja odgovornost u slučaju nedozvoljene kupovine obavljene mojom izgubljenom ili ukradenom karticom?

A: Ukoliko se Zero Liability zaštita primenjuje na Vašu Mastercard karticu, jednom kada prijavite da je izgubljena ili ukradena, u većini slučajeva neće biti dodatnih troškova na Vašem računu. Preporučujemo Vam da, nakon što prijavite da je kartica izgubljena ili ukradena, pregledate naredna dva izvoda kako biste se uverili da nisu napravljene nedozvoljene transakcije. Ukoliko primetite nedozvoljene transakcije, molimo Vas da hitno kontaktirate finansijsku instituciju koja Vam je izdala karticu. Uobičajeno je da postoji  broj korisničkog servisa na poleđini svake kartice ili na zadnjoj strani Vašeg izvoda. Uvek možete da kontaktirate Mastercard centar za podršku na broj 1-800-627-8372 ili broj na 1-636-722-7111 i možemo Vas uputiti na finansijsku instituciju koja Vam je izdala karticu.

Kako mogu da dobijem novu karticu?

Mastercard, sa finansijskom institucijom koja Vam je izdala karticu, može da Vam pomogne da dobijete novu. Nova kartica zahteva da Vaša finansijska institucija odobri novi broj računa. Kako biste tražili novu karticu po hitnom postupku, molimo Vas da kontaktirate Mastercard centar za podršku na 1-800-627-8372 ili na 1-636-722-7111.

Imate pitanja na koja ovde niste dobili odgovor?

O: Ako vaše pitanje nije ovde navedeno, naša preporuka je da kontaktirate instituciju kod koje imate otvoren račun, pošto samo oni imaju dostupne sve informacije u vezi sa Vašim računom. Obično se na pozadini kartice nalaze kontakt informacije službe za pomoć korisnicima finansijskih institucija. Uvek možete da kontaktirate Mastercard Centar za pomoć na broj 1-800-627-8372 ili na 1-636-722-7111. Ako mislite da na Vaše pitanje može da odgovori samo Mastercard, kliknite ovde  da biste postavili pitanje.

Šta je Mastercard Nearby?

Mastercard Nearby je mobilna aplikacija koja Vam pomaže da brzo i lako pronađete mesta na kojima možete da podignete gotovinu ili da izvršite kupovinu.

Za koje mobilne uređaje je dostupna Mastercard Nearby aplikacija?

Mastercard Nearby je dostupan na App prodavnici za iPhone i na Google Play prodavnici za Android telefone.

Šta mogu da pronađem na Mastercard Nearby aplikaciji?

pronađite neke od sledećih informaicja na Mastercard Nearby aplikaciji:

 • 2 miliona bankomata širom sveta
 • bankomat Vaše banke
 • SAD trgovce koji nude mogućnost podizanja gotovine prilikom plaćanja karticama
 • SAD lokacije za kupovinu ili dopunu pripejd kartica
 • lokacije na kojima možete da plaćate svojom beskontaktnom karticom ili uređajem, uključujući i uređaje koji podržavaju Apple Pay mobilni novčanik.

Kako da koristim aplikaciju?

Jednostavno je; potrebno je samo da izaberete usluge koje želite i aplikacija će Vam prikazati lokacije u Vašoj blizini - izaberite sa liste ili sa prikazane mape. Možete pretraživati i tako što ćete uneti adresu lokacije u polje za pretraživanje. Izaberite lokaciju kako bi Vam se prikazale informacije o istoj i pošaljite je putem imejla ili poruke i, u zavisnosti od Vaše lokacije, preuzmite uputstva za vožnju.

Koji filteri za pretraživanje su dostupni?

Možete tražiti bankomate prema finansijskoj instituciji ili pretražiti bankomate prema sledećim kriterijumima:

 • Drive-through 
 • Radno vreme 24h 
 • Omogućen prilaz osobama sa invaliditetom 
 • Bez dodatne naplate - Bankomati koji su deo Surcharge free alijanse, mreže bankomata koja ne naplaćuje proviziju za podizanje gotovine sa bankomata.
 • Bez naplate pristupa - Bankomati koji ne naplaćuju proviziju za kartice izdate u zemlji
 • Deljenje depozita - Depozite na bilo kom od ovih bankomata mogu da ostave vlasnici kartica koje su izdale banke koje učestvuju.
 • Bankomat banke - Bankomat koji je se nalazi unutar finansijske institucije
 • Omogućeno čitanje čipa - Bankomati na kojima mogu da se koriste kreditne i debitne kartice sa čipom i/ili magnetnom trakom.

Takođe, možete da tražite trgovce koji imaju omogućeno beskontaktno plaćanje i opciju podizanja gotovine prilikom plaćanja karticom, prema imenu i kategoriji, uključujući:

 • Odeća
 • Automobili
 • Lokalne prodavnice
 • Restorani
 • Benzinske stanice
 • Prevoz 
 • I još mnogo toga 

Šta su to cash back lokacije odnosno lokacije za podizanje gotovine prilikom plaćanja karticama?

To su one trgovačke lokacije na kojima Vam trgovci, prilikom plaćanja debitnom karticom, mogu ponuditi uslugu podizanja gotovine.

Da li moram da imam upaljen servis za prikazivanje trenutne lokacije, kako bih mogao da koristim aplikaciju?

Ukoliko želite da aplikacija pronaće lokacije u Vašoj blizini, servis za prepoznavanje Vaše trenutne lokacije mora biti uključen u podešavanjima na Vašem telefonu. Ukoliko ovaj servis nije uključen, i dalje možete pronaći lokaciju tako što ćete u pretraživač ukucati ime ulice.

Pokušavam da pronađem lokaciju u konkretnom delu zemlje ili regionu, ali se ništa ne pojavljuje. Zbog čega?

Mastercard dobija informacije o lokacijama od finansijskih institucija i direktno putem podataka od transakcija. Ukoliko Vam se ne pojavljuju nikakvi rezultati za određeni deo zemlje ili region, to znači da informacija trenutno nije dostupna. Neprekidno radimo sa finansijskim institucijama i trgovcima širom sveta, na proširenju databaze naših lokacija, kako bismo Vam obezbedili najnovije i precizne informacije o lokacijama. 

Zašto su sve lokacije koje se pojavljuju, u centru grada?

Neprekidno unapređujemo preciznost mapa za nove regione i teritorije. Ovo se odnosi na regione za koje mogu biti obezbeđene precizne koordinate. U zemljama gde ovo još uvek nije moguće, koordinate lokacija su obezbeđene na novou gradova ili poštanskog broja.

Zašto za moj region nisu dostupne instrukcije za vožnju do lokacije?

U regionima u kojima još uvek ne postoji mogućnost za određivanje preciznih koordinata, ne možemo da obezbedimo instrukcije za vožnju do lokacije.

Kako da pronađem uputstva za upravljanje aplikacijom?

Kada instalirate aplikaciju Mastercard Nearby prvi put, prođite kroz tutorijal, ili pristupite tutorijalu u bilo kom trenutku. Da biste pristupili tutorijalu kroz aplikaciju, idite na About - View Tutorial.

Šta je All tab na vrhu slajdera?

Kada izaberete više usluga, automatski ćete biti usmereni na to da vidite sve izabrane usluge. Ukoliko želite da vidite samo jednu izabranu uslugu svaki put, koristite slajder na vrhu kako biste došli do nje.

Šta označava pin sa brojem na mapi?

Pin/iglica sa brojem označava da je više usluga dostupno na jednoj lokaciji.

Zbog čega ne dobijam nikakav rezultat kada ukucam adresu u tab za pretraživanje?

Možda možete da probate da unesete više informacija o adresi, kao što su ulica, grad, država, opština. Možete da modifikujete i svoj radijus u podešavanjima, kako biste bili sigurni da niste izabrali premali ili preveliki radijus.

Da li mogu da pošaljem informacije o lokaciji?

Da, detalji o lokaciji mogu biti poslati tako što ćete kliknuti na share ikonicu. Možete poslati informacije o lokaciji putem imejla ili SMS-a.

Kako da pronađem bankomat svoje banke?

Izaberite ATM na vrhu slajdera i kliknite na ikonicu za filter na dnu. Zatim izaberite sa padajuće liste finansijsku instituciju koju želite da pretražite.

Kako mogu da izaberem određene trgovce ili kategorije?

Kroz filter možete da izaberete lokacije trgovaca kod kojih postoji mogućnost beskontaktnog plaćanja i podizanja gotovine prilikom plaćanja karticama. Izaberite cash back ili contactless opciju u slajderu na vrhu i kliknite na filter ikonicu na. Možete da filtrirate prema imenu trgovca ili kategoriji.

Kako da prijavim problem sa lokacijom?

Idite na detalje lokacije tako što ćete kliknuti na lokaciju sa mape ili liste. Izaberite ikonicu za prijavljivanje problema. Izaberite predefinisan problem sa padajuće liste ili izaberite Other i unesite opis problema.

Da li mogu da promenim svoj radijus pretraživanja?

Da, možete da izaberete radijus od 1 km do 25 km u podešavanjima aplikacije.

Šta je Mastercard Send?

Mastercard Send je prva, jedinstvena, interoperabilna globalna platforma koja omogućava da se sredstva šalju brzo i sigurno kroz tri platna toka:

 • Nalozi - uplate koje obavljaju vlade, firme i neprofitne organizacije ka građanima
 • domaća P2P plaćanja - plaćanja između dva potrošača u istoj zemlji
 • prekogranična P2P plaćanja - plaćanja između dva potrošača u različitim zemljama

Kako funkcioniše Send transakcija?

Dok se većina elektronskih P2P i rešenja za uplatu naloga oslanja na spore ACH metode, Mastercard Send rešenje koristi mrežu debitnih kartica kako bi se sredstva prenosila u svega par sekundi. Mastercard Send je jedinstven: sredstva se mogu preneti praktična na bilo koju debitnu karticu i u većini slučajeva, taj prenos se obavlja u svega par sekundi. Kroz set API-ja, pružalac usluge može da zahteva prenos kroz primaoca kartica, što Mastercard dalje preusmerava na bilo koji tekući račun putem debitne kartice bilo kog platnog brenda.

Da li izdavalac kartica može da koristi Mastercard Send za neki P2P program?

Izdavalac kartica može da ponudi P2P platne servise koristeći Mastercard Send API da bi omogućio svojim korisnicima kartica da šalju i primaju uplate ka svojim prijateljima i članovima porodice. Iako je Mastercard Send ključni deo P2P programa, zainteresovani izdavaoci kartica bi trebalo da uzmu u obzir i ostale neophodne zahteve za implementaciju i razvoj, među kojima su: troškovi akvizicije korisnika, zahtevi za upravljanje prijemom novca za korisnike koji nemaju račun u banci, neophodni korisnički interfejs za samostalne ili integrisane mobilne aplikacije.

Kako se Mastercard Send razlikuje od MoneySend usluge?

Mastercard Send je prva, jedinstvena, interoperabilna globalna platforma koja omogućava da se sredstva šalju brzo i sigurno. MoneySend je tip Mastercard platne transakcije osmišljen za prenos sredstava u realnom vremenu od strane izdavalaca kartica uključenih u Mastercard mrežu.

Da li treba da aktiviram i registrujem svoju pripejd karticu pre korišćenja?

Zahtevi u pogledu aktivacije i registracije variraju, zato molimo proverite informacije na samoj kartici ili kod banke koja ju je izdala. Za online kupovine i kupovine putem telefona, moguće je da ćete morati da registrujete svoju karticu kod finansijske institucije koja ju je izdala.

Kako koristim svoju Mastercard pripejd poklon karticu?

Kada ste spremni za plaćanje, dajte kasiru svoju karticu ili je, ukoliko se to od Vas traži, provucite kroz terminal. Iznos kupovine će Vam odmah biti oduzet od preostalog iznosa na kartici.

Gde mogu da koristim svoju Mastercard pripejd poklon karticu?

Svoju Mastercard pripejd poklon karticu možete koristiti svuda gde je prihvaćena i Mastercard debitna kartica - na milionima lokacija širom sveta, preko maloprodajnih objekata do onlajn prodavnica, u porudžbinama putem imejla ili telefona. Karticu možete i da koristite da platite račune onlajn.

Balans na pripejd kartici mi ne pokriva celu kupovinu - mogu li ipak da koristim svoju priprejd karticu?

Da, ali naglasite kasiru koliko sredstava imate na kartici i da ćete ostatak platiti gotovinom ili nekom drugom karticom. Imajte u vidu da ne podržavaju svi trgovci ovu opciju.

Šta se događa ukoliko moram da vratim robu koja je kupljena Mastercard pripejd poklon karticom?

Kada vraćate robu koju ste kupili, moguće je da će Vam tražiti da pokažete svoju karticu kojom je obavljena kupovina. Iznos u vrednosti vraćene robe će Vam biti vraćen na karticu. 

Gde mogu da dobijem Mastercard Gift pripejd karticu?

Mastercard Gift pripejd kartica je dostupna u ekspoziturama banaka i na maloprodajnim mestima, kao i online ili putem telefona. Postoji više stilova kartice koju možete izabrati, od kojih neke mogu biti prilagođene jedinstvenim dizajnom, imenom primaoca i ličnim porukama. Jednostavno je naći pripejd karticu koja Vam odgovara.

Dobio sam Mastercard pripejd poklon karticu. Da li je potrebno da je aktiviram ili registrujem pre neko što počnem da je koristim?

Mnoge Mastercard pripejd poklon kartice koje se prodaju na maloprodajnim mestima se automatski aktiviraju pri kupovini kartice. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o aktiviranju kartice nazovite korisnički servis na broj koji se nalazi na poleđini Vaše kartice. Za online kupovine i kupovine putem telefona, moguće je da ćete morati da registrujete svoju karticu kod finansijske institucije koja ju je izdala.

Koliko dugo mogu da koristim svoju Mastercard pripejd poklon karticu?

Možete plaćati svojom pripejd poklon karticom sve dok ne potrošite iznos sa kartice ili do datuma isteka koji je prikazan na kartici.

Imate pitanja na koja ovde niste dobili odgovor?

Ako vaše pitanje nije ovde navedeno, naša preporuka je da kontaktirate instituciju kod koje imate otvoren račun, pošto samo oni imaju dostupne sve informacije u vezi sa Vašim računom. Obično se na pozadini kartice nalaze kontakt informacije službe za pomoć korisnicima finansijskih institucija. Uvek možete da kontaktirate Mastercard Centar za pomoć na broj 1-800-627-8372 ili na 1-636-722-7111. Ako mislite da na Vaše pitanje može da odgovori samo Mastercard, kliknite ovde da biste postavili pitanje.

Koje podatke Mastercard prikuplja i koristi?

Kada obrađujemo platne transakcije, prikupljamo ograničene informacije kao što su broj kartice, ime i lokacija trgovca, kao i datum i iznos transakcije. Važno je napomenuti da obično ne prikupljamo imena korisnika kartica, njegovu adresu ili druge podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju. Možemo prikupljati dodatne lične informacije u drugačijem kontekstu, na primer za sprečavanje prevara, autentifikaciju, upravljanje rizicima i rešavanje sporova, ili ako pojedinci učestvuju u nekom od naših opcionih programa kao što je Priceless Cities.

Kako Mastercard prikuplja podatke dok istovremeno štiti privatnost korisnika?

Mi pomažemo biznisima, vladama, javnom sektoru i pojedincima da bolje razumeju svet oko sebe. Kako bismo to postigli, uklanjamo lične informacije kroz anonimizaciju podataka i dolazimo do zbirnih trendova i uvida koji služe višem cilju, kao što je unapređenje stepena finansijske inkluzije ili humanitarne akcije pirom sveta. U kombinaciji sa našom snažnom posvećenošću etičkom rukovanju podacima, postižemo efektne rezultate dok štitimo i poštujemo privatnost i ljudska prava pojedinaca.

Kako pojedinci mogu da saznaju više o tome koje podatke Mastercard prikuplja i koje informacije se koriste?

Transparentost je ključna za Mastercard. Objašnjavamo kako upravljamo podacima pojedinaca u našem Globalnom obaveštenju o privatnosti, uz koje smo izdali i pojedinačna obaveštenja o privatnosti za pojedine proizvode i usluge. Kao pružalac usluga, usmeravamo pojedince na ta obaveštenja.

Da li Mastercard deli podatke o transakcijama?

Mi ne delimo podatke o transakcijama bez pristanka korisnika ili bez zakonske obaveze i dozvole kao što je to na primer u slučaju sprečavanja prevare.

Da li je Mastercard usklađen sa GDPR praksama?

Da, zapravo smo prihvatili te izmene kao priliku da procenimo svoje prakse upravljanja podacima i na kraju smo odlučili da idemo i korak dalje i primenimo ključne odredbe o zaštiti potrošača iz GDPA-a na sve pojedinačne korisnike širom sveta.

Koje korake Mastercard preduzima da bi osigurao zaštitu privatnosti?

Mi zaštitu privatnosti shvatamo veoma ozbiljno. Iz tog razloga smo uključili smernice za zaštitu privatnosti u sve naše proizvode i usluge, ograničavajući korišćenje podataka isključivo na one neophodne i tražeći načine da enkriptujemo i de-identifikujemo lične informacije uz istovremeno staranje da je svaki od naših proizvoda praktičan za korišćenje. Pored toga, koristimo stroge standarde za obezbeđivanje sigurnosti podataka ne samo u okviru kompanije Mastercard, već i kod naših partnera i vendora.

Ko je pvlasnik ličnih informacija?

Vi ste vlasnik svojih informacija i Vi kontrolišete način na koji se one koriste.

Kako pojedinci mogu da kontrolišu podatke koji se koriste?

Mi pojedincima pružamo pravo na privatnost i izbor. Možete odabrati koje svoje lične informacije ne želite da koristite za marketing, analizu podataka i veb analitiku u bilo koje vreme i bez dodatnih troškova, koristeći naše onlajn formulare. Pojedinci takođe imaju pravo da pristupe, isprave, izmene ili premeste svoje lične podatke putem našeg onlajn portala, koji je trenutno dostupan korisnicima iz Evropske unije i koji će uskoro biti dostupan širom sveta.

Kako mogu da dobijem novu karticu?

Mastercard, u saradnji sa finansijskom institucijom koja Vam je izdala karticu, može Vam pomoći da dobijete zamensku karticu. Zamena kartice zahteva da Vam finansijska institucija otvori novi broj računa. Da biste podneli zahtev za zamenu kartice po hitnom postupku, molimo Vas da kontaktirate Mastercard centar za asistenciju na broj 1-800-627-8372 ili na 1-636-722-7111.

Primio sam imejl/poziv od kompanije Mastercard u vezi sa svojim računom, ali izgleda da je u pitanju prevara ili fišing imejl. Šta bi trebalo da uradim?

Mastercard nikada neće tražiti od vlasnika kartice lične informacije ili informacije o računu, tako da sumnjamo da su informacije koje ste dobili lažne. Korisnici bi trebalo uvek da štite svoje lične podatke i da izbegavaju da odgovaraju na sumnjive imejlove/telefonske pozive. Ukoliko sumnjate da je Vaš račun ugrožen prevarom molimo Vas da odmah kontaktirate finansijsku instituciju koja Vam je izdala karticu i prijavite joj to stopit@mastercard.com. 

Neko me zvao da mi ponudi nižu kamatnu stopu za moj Mastercard račun, ali mi se čini da je u pitanju prevara. Šta bi trebalo da uradim?

Mastercard ne kontaktira pojedince kako bi tražio lične podatke, uključujući informacije o računu kreditne ili debitne kartice. Ukoliko ste primili nepoželjan telefonski poziv, imejl, poruku ili zahtev na društvenim mrežama od osobe koja tvrdi da je predstavnik kompanije Mastercard, ne odgovarajte.

Vlasnici Mastercard kartica bi uvek trebalo da štite svoje lične podatke i da ne odgovaraju na sumnjive imejlove ili zahteve.

Ukoliko ste žrtva fišing napada ili verujete da su informacije o Vašem računu kompromitovane, molimo Vas da kontaktirate finansijsku instituciju koja Vam je izdala kreditnu ili debitnu karticu, kako biste prijavili incident.

Mislim da su mojom Mastercard kreditnom ili debitnom karticom napravljena nedozvoljena plaćanja. Kako to da prijavim?

Ukoliko verujete da je transakcija koja Vam je stavljena na račun sumnjiva, trebalo bi odmah da kontaktirate finansijsku instituciju koja Vam je izdala karticu. Uobičajeno je da na poleđini kartice postoji broj korisničkog servisa finansijske institucije koja Vam je izdala karticu i koji možete da pozovete. Uvek možete da kontaktirate Mastecard centar za asistenciju na broj 1-800-627-8372 ili na broj 1-636-722-7111.

Znam ko je učinio prevaru mojom Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Kako to da prijavim?

Ukoliko verujete da imate informacije o osobi koja je napravila prevaru koristeći Vašu Mastercard karticu bez Vaše dozvole, molimo Vas da kontaktirate finansijsku instituciju koja Vam je izdala karticu. Kontakt ćete pronaći na poleđini Vaše kartice ili na mesečnom izvodu Vašeg računa.

Mislim da je neko aplicirao za Mastercard kreditnu karticu u moje ime. Šta bi trebalo da uradim?

Mastercard ne izdaje kartice i mi Vam ne možemo reći da li je račun otvoren u Vaše ime. Ukoliko znate ime finansijske institucije, trebalo bi odmah da ih kontaktirate i da otkažete račun.

Moj račun je ugrožen i dobio sam novu karticu. Kako mogu da dobijem više informacija?

Mastercard ceni Vašu zabrinutost i mere predostrožnosti koje preduzimate kako biste zaštititili svoje finansije. Svako ugrožavanje računa shvatamo veoma ozbiljno i usko sarađujemo sa istražnim organima. Pozivamo Vas da kontaktirate svoju finansijsku instituciju kako biste dobili najnovije informacije. Uobičajeno je da na poleđini Vaše kartice postoji broj korisničkog servisa, koji možete pozvati.

Kako mogu da prijavim potencijalnu prevaru?

Ukoliko posedujete kontakt informacije nekoga ko je počinio prevaru na Mastercard računu, molimo Vas da kontaktirate za pomoć svog pružaoca trgovačkih usluga, kako biste došli do finansijske institucije koja je otvorila Mastercard račun.

Šta je Mastercard Identity Check i na koji način utiče na SecureCode?

Mastercard Identity Check je naš novi i unapređeni program za autentifikaciju plaćanja koji se bazira na specifikacijama platne industrije - EMV 3-D Secure. Korisnici SecureCode programa se pozivaju da pređu na Identity Check kako bi u potpusnosti iskoristili pogodnosti ovog superiornog programa. Kako se tranzicija na novi program bude odvijala, tako ćete viđati i da informacije o Identity Check menjaju one o SecureCode programu.

Šta je Mastercard SecureCode?

Mastercard SecureCode je usluga koja dodatno štiti Vašu postojeću Mastercard kreditnu ili debitnu karticu. Sa ličnim kodom - sličnim PIN-u - dobijate zaštitu od neautorizovanog korišćenja Vaše kartice kada kupujete kod online trgovaca koji učestvuju u programu.

Kako funkcioniše Mastercard SecureCode?

Jednom kada ste se registrovali i kreirali Vaš lični SecureCode, finansijska institucija koja Vam je izdala karticu će Vam tražiti da dostavite svoj SecureCode svaki put kada plaćate svojom registrovanom kreditnom ili debitnom karticom kod online trgovca koji učestvuje u programu. Vaš SecureCode će ubrzo biti potvrđen i tada kupovina može biti izvršena. Vaš SecureCode nikada neće biti podeljen sa trgovcem. Isto je kao kada unosite svoj PIN na bankomatu.

Šta bi trebalo da uradim ukoliko ne mogu da se setim svog SecureCode-a?

Možda će Vam biti traženo da resetujete svoj SecureCode ili možete kontaktirati korisnički servis svoje finansijske institucije, koji se obično nalazi na poleđini Vaše kartice.

Neko me zvao da mi ponudi nižu kamatnu stopu za moj Mastercard račun, ali mi se čini da je u pitanju prevara. Šta bi trebalo da uradim?

Molimo Vas imajte u vidu da Mastercard ne pokušava da kontaktira pojedince kako bi tražio njihove lične podatke, uključujući informacije o debitnom ili kreditnom računu. Ukoliko primite nepoželjan telefonski poziv, imejl, poruku ili zahtev putem društvenih mreža od pojedinca koji tvrdi da je predstavnik kompanije Mastercard: NE ODGOVARAJTE

Korisnici Mastercard kartica uvek treba pažljivo da čuvaju svoje lične podatke i da ne odgovaraju na sumnjive imejlove i druge zahteve.

Ukoliko ste žrtva fišing napada ili verujete da su informacije o Vašem računu kopromitovane, molimo Vas da kontaktirate finansijsku instituciju koja Vam je izdala kreditnu ili debitnu karticu, kako biste prijavili incident.

Šta je tokenizacija?

Tokenizacija je proces zamene primarnog broja kartice/računa (PAN) - 16-ocifreni broj na plastičnoj kartici - jedinstvenim alternativnim brojem kartice, ili "tokenom". Tokeni mogu da se koriste za mobilne transakcije na mestu prodaje, u aplikaciji ili za online kupovine. 

Koje su prednosti tokenizacije?

Tokenizacija smanjuje mogućnost prevare u vezi sa digitalnim plaćanjima, uključujući dinamičku komponentu za svaku transakciju, čineći na taj način transakcije bezbednijim. Preuzima bezbednost fizičkog EMV čipa i primenjuje je u okruženje bez kartica, uključujući blizinu, mobilna i internet plaćanja.

Prednost za trgovce su bezbednije transakcije, kao i iskustvo bržeg plaćanja, nove mogućnosti za prihvatanje plaćanja i više načina za prodaju.

Kako da obezbedim prihvat transakcija putem omogućenih uređaja?

Postojeći beskontaktni terminali su kompatibilni sa tokenizovanim transakcijama i nisu potrebna dodatna podešavanja. Mastercard nudi trgovcima besplatanu, opcionu uslugu za bezbednije plaćanje putem aplikacije koja se zove Digital Secure Remote Payment (DSRP). Da biste koristili DSRP, trgovci moraju da:

 • Kontaktiraju dobavljača kako bi bili sigurni da podržavaju DSRP
 • Integrišu svoju mobilnu aplikaciju sa partnerom za digitalne novčanike

Koja je uloga kompanije Mastercard u pokretanju digitalnih novčanika?

Novi digitalni novčanici povezani su sa Mastercard Digital Enablement Sevice-om (MDES), tako da finansijske institucije koje učestvuju mogu da obezbede sigurna plaćanja na milionima uređaja.

Šta ova nova digitalna plaćanja znače za mene?

Kako za korisnike, tako i za trgovce, svaka kupovina obavljena tokenizovanom Mastercard debitnom, kreditnom, pripejd ili biznis karticom, putem Android Pay, Samsung Pay ili Apple Pay novčanika nudi veću bezbednost i prednosti digitalnih Mastercard transakcija, uključujući sigurnu tehnologiju tokenizacije.

Da li će ovo uticati na način prepoznavanja novih korisnika i onih koji se vraćaju?

Trgovci koji koriste brojeve kartica kako bi identifikovali kupce, neće moći da prepoznaju kupce koji se vraćaju ukoliko po prvi put koriste svoj token, jer se on prikazuje kao novi broj kartice. Ipak, kad ga budu ponovo upotrebili, trgovci će moći da prepoznaju token koji je povezan sa uređajem korisnika.

Šta treba da uradim ukoliko imam spor u vezi sa transakcijom koji je povezan sa pandemijom korona virusa?

Za pitanja o rešavanju sporova tokom pandemije COVID-19, molimo pogledajte česta pitanja i najbolje prakse ovde.

Kako mogu da osporim trošak?

Kako biste osporili trošak, molimo Vas da kontaktirate finansijsku instituciju koja Vam je izdala karticu. Samo Vaša finansijska institucija ima specifične i jedinstvene podatke, uključujući i koja to koja su Vaša prava da osporite trošak.

Koga da kontaktiram ukoliko mi nikada nije stigla roba koju sam kupio online?

Ukoliko niste dobili robu koju ste kupili ili Vam je stigla pogrešna pošiljka, najpre bi trebalo da kontaktirate trgovca od koga ste kupili robu, kako biste probali da rešite problem. Ukoliko ne možete da se složite sa trgovcem i želite da osporite transakciju, potrebno je da se obratite direktno instituciji koja Vam je izdala karticu.

Kupio sam robu ali mi je stigla pogrešna. Šta bi trebalo da uradim?

Ukoliko niste dobili robu koju ste kupili ili Vam je stigla pogrešna pošiljka, najpre bi trebalo da kontaktirate trgovca od koga ste kupili robu, kako biste probali da rešite problem. Ukoliko ne možete da se složite sa trgovcem i želite da osporite transakciju, potrebno je da se obratite direktno instituciji koja Vam je izdala karticu.

Uobičajeno je da na poleđini kartice postoji broj korisničkog servisa Vaše finansijske institucije. Uvek možete da kontaktirate Mastecard centar za asistenciju na broj 1-800-627-8372 ili na broj 1-636-722-7111 i mi ćemo Vas povezati sa Vašom finansijskom institucijom.

Kako mogu da povratim sredstva od preduzeća koje je proglasilo bankrot?

Ukoliko ste koristili Mastercard karticu za kupovinu od preduzeća koje je proglasilo bankrot, možete osporiti transakciju sa finansijskom institucijom koja Vam je izdala karticu. Uobičajeno je da na poleđini kartice postoji broj korisničkog servisa Vaše finansijske institucije. Uvek možete da kontaktirate Mastecard centar za asistenciju na broj 1-800-627-8372 ili na broj 1-636-722-7111 i mi ćemo Vas povezati sa Vašom finansijskom institucijom.

Šta da radim ukoliko finansijska institucija koja mi je izdala karticu kaže da je Mastercard odbio moje osporavanje transakcije?

Ukoliko je Vaše osporavanje transakcije odbijeno, finansijska institucija koja Vam je izdala Mastercard može da Vam objasni razlog. Uobičajeno je da na poleđini kartice postoji broj korisničkog servisa Vaše finansijske institucije. Uvek možete da kontaktirate Mastecard centar za asistenciju na broj 1-800-627-8372 ili na broj 1-636-722-7111 i mi ćemo Vas povezati sa Vašom finansijskom institucijom.

Imate pitanja na koja ovde niste dobili odgovor?

O: Ako vaše pitanje nije ovde navedeno, naša preporuka je da kontaktirate instituciju kod koje imate otvoren račun, pošto samo oni imaju dostupne sve informacije u vezi sa Vašim računom. Obično se na pozadini kartice nalaze kontakt informacije službe za pomoć korisnicima finansijskih institucija. Uvek možete da kontaktirate Mastercard Centar za pomoć na broj 1-800-627-8372 ili na 1-636-722-7111. Ako mislite da na Vaše pitanje može da odgovori samo Mastercard, kliknite ovde da biste postavili pitanje.